Hopp til hovedinnhold

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

Veiledning

Hva er PFU-basen?

PFU-basen inneholder sammendrag av klagesakene som har fått full behandling i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Alle klagesakene er blitt vurdert opp mot reglene i Vær Varsom-plakaten.

Hensikten med PFU-basen er å gi redaksjoner og folk som kommer i kontakt med mediene, veiledning om hvor de presseetiske grensene går.

Før PFU behandler en klagesak, gjennomføres det en tilsvarsrunde mellom klager og det innklagede mediet. Sammendraget i PFU basen er en oppsummering av denne tilsvarsrunden, som går slik: 1. Klage; 2. Svar fra mediet; 3. Replikk fra klager; 4. Sluttreplikk fra klager

I sakene vil du også kunne se publiseringen som er blitt klaget inn, samt et videopptak av PFUs behandling.

Noen saker er behandlet lukket/anonymt og inneholder derfor mindre informasjon, ofte bare PFUs uttalelse, det vil si PFUs konklusjon.

Hvis man vil klage eller gjøre søk i databasen og trenger veiledning om reglene i Vær Varsom-plakaten, kan man ta kontakt med PFUs sekretariat på pfu@presse.no eller 22 40 50 40