Hopp til hovedinnhold
Veiledning

Vil klagen min vinne gjennom?

Du kan ikke vite på forhånd hvordan PFU vil konkludere, men her i PFU-basen kan du finne tidligere saker som ligner på din egen, og som kan gi deg en bedre forståelse av problemstillingene i din sak.

For å finne relevante saker, må du ha klart for deg hva slags presseetisk overtramp du mener mediet har begått. Når du vet dette, kan du bruke filtreringen i basen til å finne saker som inneholder de samme punktene i Vær Varsom-plakaten som du vil bruke i klagen din.

Noen problemstillinger som åpenbart ikke er brudd på god presseskikk, er gjengangere i klager som sendes til PFU. Nedenfor finner du noen typiske eksempler som vanligvis ikke er brudd på god presseskikk.

Når mediet ikke vil publisere innlegget ditt

Det er bare den ansvarlige redaktøren som kan bestemme hva som skal publiseres. Det betyr at selv om du har et viktig og godt leserinnlegg, og du mener det bør publiseres, er det ikke brudd på god presseskikk hvis mediet ikke vil publisere det.

Det finnes ett unntak, og det er hvis du har tilsvarsrett (VVP 4.15). Les mer om tilsvarsrett her

Når mediet sletter deg fra kommentarfeltet

På samme måte som man ikke har krav på å få et leserinnlegg publisert, har man heller ikke krav på å ytre seg i kommentarfeltet. Redaktøren kan bestemme hva som skal publiseres også her. Redaktøren er ansvarlig, både juridisk og etisk, for alt som publiseres i mediet.

Det er ikke et brudd mot en persons ytringsfrihet hvis man ikke får slippe til i et redaktørstyrt medium. Man står fortsatt fritt til å ytre seg på andre arenaer.

Mediene er for øvrig presseetisk forpliktet til å redigere kommentarfeltene (VVP 4.17), dersom det er publisert noe som strider mot god presseskikk. Les mer kommentarfelt her

Når du mener mediene dekker et saksfelt skjevt

PFU vurderer enkeltpubliseringer. Det betyr at PFU bare kan vurdere konkrete publiseringer som klages inn. PFU kan ikke undersøke om et medium generelt sett har dekket et saksfelt skjevt.

For å klage til PFU må du vise til konkrete artikler, videoer, podkastepisoder eller andre former for publiseringer. Publiseringen kan ikke være eldre enn seks måneder gamle.

Når du vil klage på noe som ikke gjelder deg

Du må være direkte berørt av publiseringen for å kunne klage den inn til PFU. Det betyr som regel at du selv, eller den bedrift/organisasjon du er talsperson for, må være omtalt. Hvis publiseringen ikke gjelder deg, må du ha skriftlig samtykke fra den det gjelder før PFU kan behandle klagen.

Hvis du for eksempel mener en avis har publisert en faktafeil om en politiker, må du ha samtykke fra denne politikeren for å kunne klage. At man er politisk engasjert og opplever seg rammet av feilen som avisleser, regnes ikke som å være direkte berørt.

Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU