Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-246Bodø pensjonskasse mot Bodø Nu

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Feil i presentasjon

Rett til å forsvare seg

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

SAMMENDRAG:

Publisering 1

Bodø Nu publiserte 22. oktober 2021 en artikkel på nett med tittelen:

«Bodø kommune og Bodø Pensjonskasse anmeldt for mistanke om grov kriminalitet»

I ingressen stod det:

«I 2019 ble det sendt et omfattende varsel til flere instanser vedrørende Bodø pensjonskasse. Nå er selskapet og Bodø kommune anmeldt for mistanke om grov kriminalitet.»

På avisens nettforside ble artikkelen presentert med følgende tittel:

«Bodø kommune og Bodø Pensjonskasse anmeldt for mistanke om grov kriminalitet.»

Artikkelen ble også publisert på Facebook, der det kom flere innlegg i kommentarfeltet.

Publisering 2

Avisen publiserte 1. november 2021 en ny artikkel om Bodø Pensjonskasse. Tittelen var:

«Brudd på taushetsplikt og personvern, feilberegninger, degradering og usynliggjøring»

I ingressen stod det:

«Bodø Pensjonskasse forvalter pensjonen til over 15.000 medlemmer - men de siste to årene har de kommet under svært sterke anklagelser og særdeles sterk kritikk for deres håndtering av bedriften og medlemmenes rettigheter.»

Artikkelen ble presentert på fronten med følgende tittel og ingress:

«Varslingssaken som kan ryste Bodø – mange tusen medlemmer mulig berørt

Bodø Pensjonskasse forvalter pensjonen til over 15.000 medlemmer i Bodø kommune. Om anklagene i varselet stemmer, kan det være katastrofalt for mange.»

Fronthenvisningen ble samme dag endret til:

«Brudd på taushetsplikt og personvern, feilberegninger, degradering og usynliggjøring

Her er varselet som kan ryste 15.000 innbyggere i Bodø.»

Avisen publiserte samtidig en artikkel som inneholdt svar fra Bodø Pensjonskasse. Tittelen var:

«Horsgaard avviser alle påstander: – Blir ikke mer riktig om det gjentas flere ganger»

I ingressen stod det:

«I forbindelse med varslingssaken som Bodø Nu presenterer i dag, har Bodø pensjonskasse fått tilsvar på en rekke påstander.»

Publisering 3

Et par dager senere, 3. november 2021, publiserte Bodø Nu en ny artikkel, med tittelen:

«BODØ NU AVSLØRER: Revisoren har vært med på en rekke reiser i regi av pensjonskassen»

I ingressen stod det:

«Bodø pensjonskasse sier gang på gang at de benytter seg av en statsautorisert uavhengig revisor – men likevel er han en del av den sosiale kretsen når de reiser på firmaturer og seminarer.»

Artikkelen ble presentert på nett med samme tittel og ingress.

Artikkelen ble også publisert på Facebook, der det kom flere innlegg i kommentarfeltet.

KLAGEN:

Klager er Bodø pensjonskasse. Klager mener Bodø Nu har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

4.1, om saklighet og omtanke

4.4, om dekning for titler og ingresser

4.14, om samtidig imøtegåelse

4.17, om kommentarfelt

Ifølge klager var det flere påstander i publiseringene som utløste rett til samtidig imøtegåelse, men som ikke ble forelagt Bodø pensjonskasse før publisering. Klager nevner:

  • Formulering i publisering 1: «Varslet kom fra egne rekker og omfatter blant annet gjennomgående brudd på taushetsplikt, innhenting av unødvendige legeerklæringer, grove brudd på personvern, feilberegninger (…)»
  • Front-formulering i publisering 2: «Om anklagene i varselet stemmer, kan det være katastrofalt for mange.»
  • Facebook-formulering i publisering 2: ”Om anklagene stemmer kan det være snakk om at tusenvis av mennesker har fått feile utbetalinger og fått brutt sine personvernrettigheter (…)»

Klager mener også at Bodø pensjonskasse ikke fikk nok tid til å svare på anklagene som ble forelagt på epost før publisering 1. Klager skriver:

«BN-Hunstads e-post kom kl.14:28 (V-12), vi fikk frist til kl.15:45 med å svare på svært alvorlige påstander som aldri har vært rettet mot BP tidligere, nemlig at vi skal være skyldig i ”Grovt bedrageri Økonomisk utroskap Påvirkningshandel Grov korrupsjon”.

(…)

BNs frist kl.15:45 ga oss kun 1,17 time på slutten av dagen til å finnet ut hva det faktiske grunnlaget for påstått anmeldelse er, og til undersøke om det i det hele tatt foreligger en anmeldelse og eventuelt få den utlevert, noe som viste seg umulig på den korte tiden»

Ifølge klager var Bodø Nu uvillige til å gi tilstrekkelig informasjon om anmeldelsen de skulle omtale:

«Vi fikk ikke vite noe om grunnlaget for disse påstandene, BN ga oss ingen faktiske opplysninger som gjorde det mulig å imøtegå med fakta. Vi var og er helt ukjent med den påståtte anmeldelsen. (…) BN nektet å gi oss anmeldelsen. Det ble umulig å forsvare seg mot disse påstandene når vi ikke fikk vite det faktiske grunnlaget for dem.»

Klager reagerer på at Bodø Nu ikke ville gi dem utsatt svarfrist. Det var heller ikke godt nok at samtidig imøtegåelse ble lagt i en egen artikkel i publisering 2, og lenket til i brødteksten på nett, ifølge klager.

Klager mener videre at avisen ikke kontrollerte anklagene godt nok. Med så sterke anklager, burde avisen gjort en større selvstendig undersøkelse av påstandene, fremholder klager, som skriver:

«BN har ikke sannsynliggjort at påstandene om grovt bedrageri osv. har et seriøst grunnlag, eller synliggjort noe kildegrunnlag utover å vise til Tymis påståtte anmeldelse, men som BN ikke har fremlagt og heller ikke sitert fra i påklagd artikkel.

(…)

BN har videre ikke gjort noe forsøk på å undersøke om påstandene har noe hold utover å innhente svar fra BP og Bodø kommune (…)»

Klager mener også at Bodø Nu har brutt god presseskikk gjennom å publisere påstander om at Bodø pensjonskasse er «fullt og helt offentlig og har ingen privat eierskap annet enn stiftelsen», når virksomheten ifølge klager i realiteten er et «selveiende finansforetak».

«Når BN likevel siterer Tymi på at BP ”er en stiftelse” og ”fullt og helt offentlig”, kan årsaken være at avisen ikke stoler på faktaopplysningene vi har gitt. Men i så fall må vel BN være forpliktet til å bringe på det rene hva som faktisk er riktig i dette spørsmålet, f.eks. ved å sjekke med Stiftelsestilsynet og Finanstilsynet», skriver klager.

Klager argumenterer også for at det er feil at Tymi har møtt barrierer og stengte dører, fordi han aldri har kontaktet daglig leder eller styreleder i pensjonskassen.

Videre mener klager at Bodø Nu mangler dekning for å skrive at flere tusen kan være rammet, og at det kan være katastrofalt for mange, i vinklingen på publisering 2.

Det er heller ikke dekning for å skrive at tusenvis av mennesker har fått feil utbetaling og brutt sine personvernrettigheter dersom anklagene stemmer, mener klager. Det står ingenting i varselet om «systematisk feilberegning», fremholder klager.

Når det gjelder publisering 3, skriver klager:

«For det første har revisor kun deltatt på reiser i forbindelse med våre styreseminarer med innlagt styremøte.

(…)

BN trekker frem at revisor har deltatt på helikoptertur til Værøy. Vi hadde styreseminar/styremøte der, de fleste som reiser strekningen Bodø-Værøy tar rutehelikopter som er statsstøttet og kostet rundt kr.1000 hver vei. Da vi var der, kostet sekstimers fergetur omtrent det samme. Det er kun rutehelikopter eller ferge som er reisemuligheter til Værøy.

(…)

Styreseminarer som dette, med én enkelt utenomfaglig aktivitet som museumsbesøk på en lang fagdag og påfølgende felles middag, er helt normalt i næringslivet. At revisor reiser til/fra og deltar på slikt styreseminar/styremøte, er slett ikke kritikkverdig. BN har ikke grunnlag for å konstatere at bilder av revisor på museumsbesøk ”bekrefter kritikkverdige forhold” (…)»

Ifølge klager er det feil at revisoren har deltatt på både firmaturer og seminarer: «Revisor har kun deltatt på reiser til/fra styreseminarer med innlagt styremøte.»

Og:

«Det er også feil at revisor deltar på ”seminarer” med pensjonskassen. Revisor har kun vært med på våre styreseminarer med innlagt styremøte, som er noe annet enn et vanlig seminar.»

Videre mener klager at de ter feil at revisoren har deltatt på «lange kvelder på byen og utesteder». Programmet ble avsluttet med felles middag. Hva deltagerne gjør etterpå, har ikke Bodø pensjonskasse kontroll, skriver klager.

Ifølge klager burde Bodø Nu fjernet følgende leserkommentarer, som brøt med god presseskikk:

”Ifølgje etterforskningsleiaren i saka, peike ansvara for dei straffbare handlinga så ligg til grunne for misnøya, mer og mer på private aktørar enn dei folkvalte styresmaktana.” (Publisering 1)

TILSVARSRUNDEN:

Bodø Nu avviser at god presseskikk er brutt.

Når det gjelder samtidig imøtegåelse, skriver Bodø Nu:

«Daglig leder Hans Petter Horsgaard ved Bodø pensjonskasse (BP) har benektet alle påstander i samtlige intervjuer med medier siden varselet ble kjent, og svaret har ikke endret seg noe heller. BP klager på at de ikke får svare på anklager og påstander som de har svart på en rekke ganger før, men i en e-post til Bodø Nu (BN) kritiserer Horsgaard avisen for å gjenta seg.»

Videre skriver at avisen at den aktuelle kilden, politiker Andreas Tymi (R), presiserer i saken at han ikke kommer med anklager, men en anmodning til politiet.

Bodø Nu avviser at de i tekstmelding til Bodø pensjonskasse krevde svar umiddelbart. Avisen skriver også:

«Spørsmålene som BN oversendte skal i utgangspunktet ikke være vanskelig for BP å svare på.

  • Det første spørsmålet er et ja/nei-spørsmål.
  • Behandlingen av varsleren har vært nevnt i flere artikler og Horsgaard svarer alltid at de ikke kan kommentere personsaker.
  • Også spørsmålet rundt om BP er offentlig og ikke privat, har vært et av hovedtemaene for de fleste sakene rundt pensjonskassen tidligere. Horsgaard har svart på dette en rekke ganger.»

Samtidig innrømmer Bodø Nu at «1,17 timer kan være kort tid» til å svare på spørsmålene. Det ble tatt til etterretning i den videre kommunikasjonen med klager, mener avisen:

«Skjermdump som BP (Bodø pensjonskasse, sekr.anm.) vedla i sin klage, viser imidlertid at journalisten skrev

‘- avventer noen minutter til’

Klokken 16.28 – altså to timer etter spørsmålene ble fremlagt.»

Ifølge Bodø Nu er det ikke riktig at Tymi har anmeldt Bodø pensjonskasse for «grov kriminalitet». Pensjonskassen ble anmeldt for «mistanke om grov kriminalitet», presiserer avisen, som skriver:

«Bodø Nu presiserer tydelig i saken at politiker Andreas Tymi ikke retter anklager mot pensjonskassen, men at han mener ting er mistenkelig. Han presiserer også at det er en anmodning, ikke en anklage, til politiet om å se nærmere på saken.

BP hevder at vanlig leseroppfatning er at at Tymi her beskylder BP for grovt bedrageri, økonomisk utroskap, påvirkningshandel og grov korrupsjon. Bodø Nu og Andreas Tymi presiserer i saken at anmeldelsen ikke er en påstand fra hans side. Tymi har valgt å anmelde på bakgrunn av mangel på svar etter undersøkelse av varslet.»

Bodø Nu fremholder at varselet som er omtalt flere ganger tidligere blant annet omfatter de samme forholdene som Tymi nevner i anmeldelsen.

Avisen mener de måtte kunne omtale saken uten ytterligere dokumentasjon:

«Dokumentasjon i varslingssaker er vanskelig før de kommer til en form for behandling.

Om man skal fremlegge dokumentasjon før man omtaler de, vil mange varslingssaker aldri kunne omtales.

(…)

Bodø Nu har med bakgrunn i varselet, og basert på Tymis uttalelser hvor han blir møtt med stengte dører, barrierer og avfeeing hvor enn han snur seg, besluttet at det er av såpass stor offentlig interesse at det var viktig å omtale.»

Bodø Nu mener de har «kontrollert opplysningene godt nok for å forsvare publisering av artikkelen».

Når det gjelder Tymis uttalelser om at Bodø pensjonskasse er en stiftelse, og «fullt og helt offentlig», skriver Bodø Nu:

«Spørsmålet rundt offentlig virksomhet har vært et spørsmål som alle har medier har stilt, og det er etter manges mening mye usikkerhet rundt dette ennå. Vi valgte å la Tymis sitat publiseres basert på dokumentasjon som vi selv sitter på. (…) BP viser i klagen til et 12 år gammelt rundskriv som Finanstilsynet har skrevet – som ikke omfatter BP direkte. Dokumentasjon og sitater som BN sitter på viser at BP og Bodø kommune har opptrådt på en måte slik at BP er et offentlig organ og forvalter offentlige midler – og det er mer en nok grunnlag for å publisere sitater.»

Bodø Nu påpeker videre at NRK fikk medhold av Statsforvalteren i Nordland om at Bodø pensjonskasse var omfattet av offentlighetsloven.

Når det gjelder klagers påstand om at Tymi «aldri har kontaktet daglig leder eller styreleder i pensjonskassen», og at de ikke er «kjent med at han har bedt andre av våre ansatte om informasjon», skriver Bodø Nu at Tymi har forsøkt å få svar i to år.

«Det er ikke ukjent for verken Bodø Nu, BP, eller kommunen at Tymi har prøvd å diskutere pensjonskassen i åpne møter i bystyret, uten at det har ført til noe.»

Bodø Nu kan ikke se at de påklagede leserkommentarer bryter med god presseskikk. De må anses som del av den «helhetlige og løpende debatten» rundt Bodø pensjonskasse, fremholder avisen:

«BP har full anledning til å imøtegå denne kommentaren i vårt Facebook-kommentarfelt, så det faller på sin egen urimelighet at de ikke har hatt anledning til å svare.»

Ifølge Bodø Nu var det god dekning for skrive at saken kan være «katastrofalt for mange» og at tusenvis kan ha fått feil utbetalinger og brutt sine personvern. Avisen argumenterer:

«I og med at det foreligger et meget omfattende varsel, en anmeldelse, og en fremtidig rettsak (2022) rundt BP – som forvalter pensjonen til 15.000 medlemmer, så vil feil kunne få alvorlige følger for mange av medlemmene.

Det blir det samme som når aviser omtaler andre saker så er det ikke uvanlig å omtale at ved en evt dom, kan det få en konsekvens. BN skriver at om det stemmer kan det være katastrofalt. Katastrofalt er et sterkt ladet ord, men med små feil når man forvalter fem milliarder kroner, og 15.000 medlemmers pensjon – så mener vi det er dekning for formuleringen. Dette er pensjonen til mennesker, altså levebrødet deres etter en lang arbeidskarriere. Påvirker det utbetalinger kan det være katastrofalt for flere.»

Avisen mener å ha full dekning for også de andre formuleringene som klager anfører er feil. Avisen viser til de har videreformidlet påstander fra varselet.

Også artikkelen om revisoren var berettiget og tilstrekkelig dokumentert, fremholder Bodø Nu:

«Med utgangspunkt i tilbakemelding(…) om hva som var vanlig praksis og hva som var uvanlig praksis, kombinert med bilder, info fra flere kilder tett på BP, mente vi saken var viktig å omtale.

Vi kunne vært tydelig og mer spisset i saken, som i hovedsak kunne dreiet seg om Amsterdam-turen, betalte festligheter, mat og drikke på byen, og hvorvidt det påvirker habiliteten til revisoren.»

Bodø Nu understreker at de har ansvar for å beskytte sine kilder. Avisen reagerer på det de mener er klagers spekulasjon i hvem de anonyme kildene er.

Avslutningsvis skriver Bodø Nu:

«Vi gjør oppmerksom på at BP ikke har kontaktet Bodø Nu i etterkant av noen publiserte saker for å be om at noe rettes på eller endres.»

Klager fastholder sine anførsler og understreker at PFU tidligere har uttalt imøtegåelsesretten gjelder selv om anklaget part har uttalt seg/forsvart seg mot påstanden tidligere.

«BodøNu forela oss ikke påstandene om ”brudd på taushetsplikt” og ”grove brudd på personvern”, vi fikk følgelig ikke mulighet til samtidig imøtegåelse.»

Det står ikke i påklaget artikkel at Bodø pensjonskasse benekter disse påstandene, påpeker klager, og skriver: «At vi i andre medier for et år siden eller mer har benektet slike brudd, opphever vel ikke BodøNus forpliktelse til å innhente samtidig imøtegåelse når avisen vil publisere påstandene på ny?»

Klager fastholder også at avisen manglet dekning for formuleringene som nevnes i klagen. Avisen skriver blant annet:

«I det aktuelle varselet står det ikke ett ord om grovt bedrageri, økonomisk utroskap, påvirkningshandel eller grov korrupsjon. At slike meget alvorlige, kriminelle handlinger skal ha foregått i BP, er helt nye påstander.»

Klager fremholder at Bodø Nu burde brukt Arbeidstilsynet som kilde, ettersom de har omtalt et varsel som blant annet gjelder angivelige brudd på arbeidsmiljøloven.

Klager viser til formuleringen «Bodø Nu har fått tak i eposter, vitneutsagn, og en rekke bilder som bekrefter kritikkverdige forhold» i publisering 3. Her er det Bodø Nu selv som fastslår at det har vært kritikkverdige forhold, og det hadde ikke avisen dekning for, argumenterer klager.

«Vår revisor har kun deltatt på reiser i forbindelse med våre styreseminarer med innlagt styremøte som går over to dager, med en utenomfaglig aktivitet og felles middag. Dette er helt legitimt og normalt i norsk næringsliv, BodøNu har ikke kildebelegg for å konstatere at kritikkverdige forhold er bekreftet.»

Avslutningsvis skriver klager:

«BodøNu kritiserer oss for ikke å ta kontakt med avisen i etterkant av publisering for å rette feil og be om endringer. Men det er BodøNu som har ansvaret for det som publiseres og for å rette feil, ikke vi. Når feilene og manglene er så mange som i de påklagde artikler, blir det håpløst for oss å prøve å rette opp. Vi minner igjen om at vi kun er fire ansatte.»

Bodø Nu hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder tre artikler i Bodø Nu om Bodø pensjonskasse. I den første artikkelen skrev avisen at pensjonskassen var blitt politianmeld for «grovt bedrageri», «økonomisk utroskap», «påvirkningshandel» og «grov korrupsjon». I den andre skrev Bodø Nu om et tidligere omtalt varsel. I den tredje artikkelen skrev avisen at Bodø pensjonskasses revisor hadde deltatt på flere reiser i regi av pensjonskassen.

Klager er Bodø pensjonskasse. Ifølge klager har Bodø Nu ikke kontrollert påstandene i politianmeldelsen tilstrekkelig. Avisen har publisert flere feilaktige opplysninger, både i presentasjonen og artiklene, mener klager. Videre anfører pensjonskassen at de fikk for dårlig tid til å imøtegå opplysningene i anmeldelsen. De er heller ikke blitt forelagt alle påstandene som avisen har publisert i de tre artiklene, argumenterer klager. Klager mener også at avisen ikke har redigert kommentarfeltet godt nok.

Bodø Nu avviser at god presseskikk er brutt. Avisen innrømmer at de kunne vært romsligere og gitt noe mer tid til å svare på anklagene i den første artikkelen, men avviser likevel at klager har fått for dårlig mulighet til samtidig imøtegåelse. Ifølge Bodø Nu er det dekning for alt som er publisert. Det kommer frem at politianmeldelsen er en anmodning om å undersøke mistanker, og at det ikke er anklager, mener avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) fokuserer her på det utvalget mener er presseetisk mest relevant. Alle klagepunktene er vurdert, selv om ikke alt svares opp i uttalelsen.

PFU minner om at presseetikken forplikter mediene til å kontrollere opplysninger før publisering, og ta tilstrekkelig forbehold dersom redaksjonen ikke kan fastslå fakta, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, om opplysningskontroll. Dette hindrer imidlertid ikke pressen fra å spisse, forenkle og vinkle stoffet, så lenge det ikke skaper et feilaktig inntrykk.

PFU mener Bodø Nu i det store og hele tok tilstrekkelig forbehold og har dekning for det publiserte. Utvalget understreker at klager måtte akseptere et kritisk søkelys på de omtalte forholdene.

Likevel finner PFU grunn til å slå ned på vinklingen i den andre påklagede artikkelen. Bodø Nu fortalte i tittelen hva varselet mot Bodø pensjonskasse handlet om, uten at det i tilstrekkelig grad kom frem at det er snakk om påstander, og ikke fakta. PFU viser til VVP 4.4, som sier at mediene ikke skal publisere titler som går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Videre reagerer utvalget på hvordan Bodø Nu har omtalt politianmeldelsen i den første artikkelen. Slik PFU forstår saken, har kilden «mistanke» om alvorlige forbrytelser, som han derfor har anmeldt. PFU mener det burde kommet bedre frem i artikkelen at det kun er snakk om mistanker, som kilden ikke har dokumentert eller sannsynliggjort. Utvalget påpeker at Bodø Nu var i sin fulle rett til å omtale politianmeldelsen, men mener det var kritikkverdig at avisen ikke utviste større kildekritikk og synliggjorde kildegrunnlaget i publiseringen, jf. VVP 3.2.

PFU merker seg at klager mener at Bodø Nu har publisert flere sterke anklager uten å forelegge disse for samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Utvalget understreker at samtidig imøtegåelse ikke innebærer et krav om å bli forelagt enhver formulering om anklagene. Det sentrale er at man får vite om innholdet i beskyldningene og muligheten til å imøtegå disse. Så vidt PFU kan se, er klager i tilstrekkelig grad blitt forelagt innholdet i de publiserte anklagene.

PFU mener også det var presseetisk akseptabelt at klagers imøtegåelse stod i en egen artikkel i den andre publiseringen. Etter utvalgets syn, har Bodø Nu i dette tilfellet lenket på en tydelig måte.

Hvis muligheten til imøtegåelse skal være reell, må den angrepne part få god nok tid til å svare. Hva som vil være god nok tid, vil variere ut fra sakens kompleksitet. I dette tilfellet konkluderer PFU med at avisen ikke ga Bodø Pensjonskasse tilstrekkelig tid til å svare på det kraftige angrepet i den første artikkelen. Det utgjorde et brudd på VVP 4.14.

Bodø Nu har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.4 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 2. mars 2022

Anne Weider Aasen,

Øyvind Kvalnes, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug,

Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

Geir Are Jensen mot Avisa Nordland

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.05.2016

Saksnummer

16-034

Ikke brudd

Otto Frøseth mot Adresseavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

22.03.2018

Saksnummer

17-263A

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU