Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 20-061Helen Skiftesvik mot TV 2

Presseetiske temaer

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

SAMMENDRAG:

TV 2 Sumo publiserte tirsdag 4. februar 2020 en ny episode i dokumentarserien «Blålys», episode 11 i sesong 3. I Blålys-serien følger TV 2 politiet i Øst og Vest politidistrikt. I denne episoden fulgte TV 2-teamet vakten til to politibetjenter, Lise og Ole Marius, ved Bergen politikammer.

Det påklagede innslaget ligger i mappa: fra tidskode 00.09.00 og utover.

KLAGEN:

Klager er mor til omtalte avdøde. Hun forteller at sønnen tok en overdose og døde 7. august 2019, 27 år gammel: «Han hadde prøvd å ta livet sitt flere ganger før så frykten for selvmord hadde vi pårørende levd med i 10 år. […] Etter å ha mistet et barn, det kjæreste man har, er livet en eneste stor smerte - og vi familie og pårørende er i bunnløs sorg!»

Videre opplyses at hun får en telefon den 4. februar 2020. Det var fra en venn av den avdøde sønnen som fortalte at det vises et filmklipp av sønnen på TV 2 Sumo. Det var hans mor som hadde sett klippet først og varslet ham. Filmklippet viser hva politi- og ambulansepersonell foretar seg når de finner hennes sønn.

Klager opplyser at hennes svigersønn så klippe, og fortalte at det ikke var vanskelig å skjønne at dette gjaldt hennes sønn, selv om ansikter rundt var sladdet. Det ble vist bilder fra åstedet, en badeplass bak Strusshamn kirke på Askøy. Han ble funnet livløs av forbipasserende som kontaktet politi/ambulanse.

Klager skriver: «TV 2 sitt produksjons selskap filmet hele seansen med gjenopplivning, likpose i begravelses bil, og overdose blir nevnt. [...]. Dette var helt forferdelig og kom som ett sjokk for oss pårørende. Rusen og sykdommen til Magnus var skammen hans så for han at dette skulle bli vist på TV hadde vært helt grusomt for han.»

Episoden som lå ute på TV 2 Sumo skulle vises på TV Zebra samme kveld, den 4.02 kl. 2230. Klager ringte med en gang til politiet, og fikk etter hvert mobilnummeret til TV 2s produksjonsleder, Vebjørn Hagen: «Jeg sa klart fra at dette ønsket ikke vi pårørende skulle komme på TV. På et sted som Askøy vil alle som ser dette vite at dette handlet om Magnus. Hagen klarte på kort varsel (på kvelden 04.02.20) og slette klippet fra Sumo og lagt inn en annen episode på Blålys. Vi vet ikke hvor lenge dette klippet har lagt ute på Sumo uten vårt samtykke.»

Klager reagerer sterkt på at TV 2 i eposter til henne i etterkant sier de vil sende innslaget, da de mener sønnen er nok anonymisert, og at klager som pårørende nå er underrettet. TV 2 har også invitert dem til et møte i mars. Dette vil ikke klager. Hun vil ikke at klippet skal vises, og ber PFU om hjelp. I tillegg til klagen har klager sendt med kommunikasjonen med TV 2.

Hun skriver: «Vi er fortsatt i vantro over, rått og brutalt, å erfare at TV 2 nytter en slik familietragedie som del av sin underholdningsprofil i aktuelle Blålysepisode. Vi var ikke informert om innslaget og hadde ikke gitt vårt samtykke. […] Vi pårørende har opplevd dette som en ekstra byrde i sorgen, og føler at det er grenseoverskridende. Dette setter oss tilbake i sorgprosess i en sårbar tid.»

Klager viser til Vær Varsom-plakaten og punktene 1.5 (beskytte enkeltpersoner), 4.1 (saklighet og omtanke), 4.3 (privatliv), 4.6 (hensyn til pårørende), 4.7 (identifisering), 4.9 (selvmord)

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 anser mulighet for minnelig ordning som vanskelig. Det har vært dialog mellom partene før klagen til PFU. TV 2 oppfatter at klagers krav er at dødsfallet ikke skal omtales, noe TV 2 ikke kan gå med på.

TV 2 oppfatter at klagen gjelder det opprinnelige programmet, som «kun har vært tilgjengelig «on demand» en kort tid».

TV 2 mener at programmet slik det forelå ved publiseringen ikke er i strid med god presseskikk og også innenfor gjeldene rettslige grenser.

Innledningsvis opplyses det at formålet med Blålys er å belyse hvordan politietaten løser sitt samfunnsoppdrag, forvalter sitt maktmonopol og samtidig skape mer åpenhet rundt arbeidet der. TV 2 skriver: «Vi mener at slik informasjon til allmennheten fra frie redaktørstyrte redaksjoner, må være en sentral oppgave for mediene.»

Det påpekes at serien viser et mangfold av situasjoner, som håndteres under ulike omstendigheter. Politiets arbeid med og håndtering av innmeldte dødsfall - også dødsfall som følge av mulige overdoser - er et viktig og vesentlig tema av stor offentlig interesse, skriver TV 2: «Overdoser er dessverre er en stadig vanligere vanlig dødsårsak i Norge, og det berører mange.»

Når det gjelder det konkrete innslaget, skriver TV 2 at opptakene til innslaget ble gjort sommeren 2019. TV 2 skriver at teamet fulgte vakten til to politibetjenter ved Bergen politikammer: «Gjennom innslaget om mannen som blir funnet livløs i strandsonen på Askøy, retter produksjonen særlig fokus mot politiets håndtering av slike situasjoner. Hendelsen er nøkternt og lavmælt beskrevet. Ingen dramatiske bilder er tatt med, og det er ikke brukt noen spekulative virkemidler i fremstillingen av saken. Forholdet er behandlet med alvor og respekt. Å antyde at dette dreier seg om «underholdning» er ikke riktig».

Videre mener TV 2 at avdøde ikke er identifisert: «Om noen skulle kjenne igjen situasjonen må det være fordi de kjenner avdøde, den aktuelle hendelsen og stedet fra før. Hendelsen som omtales ligger som nevnt tilbake i tid. Askøy – hvor hendelsen finner sted - er en folkerik kommune (som også grenser til Bergen med nesten 300 000 innbyggere). Det blir ikke sagt noe om personens tilhørighet til området.»

Det opplyses heller ikke innslaget at det er tale om selvmord, «men det opplyses at politiet finner brukerutstyr ved avdøde, og at de tenker at det kan være snakk om et overdosedødsfall. Opplysninger som gis er korrekte», skriver TV 2 i tilsvaret.

TV 2 mottok første henvendelse i saken, etter publisering på TV 2 Sumo og kort før første kringkasting (på TV 2 Zebra). TV 2 opplyser at redaksjonen valgte å ta det aktuelle programmet ut av publisering på TV 2 Sumo, for ny vurdering i lys av henvendelsen. Samtidig ble programmet på TV 2 Zebra erstattet med et annet. Det innklagede innslaget var tilgjengelig i ca. 19 timer fra klokken 03.00 den 4. februar.

TV 2 mener at både det opprinnelige programmet, TV 2s raske reaksjon og behandlingen ellers har vært i tråd med god presseskikk.

TV 2 opplyser at de synspunkter som er fremkommet på vegne av klager, har ført til at redaksjonen (selv om opprinnelig versjon er innenfor grensene for god presseskikk) vil justere episoden. «Innslaget blir kortet noe ned og det vil bli brukt færre bilder fra stedet. Dette gjøres for ytterligere å redusere belastningen for pårørende. Vi opplyser at justert versjon etter sendeplanen publiseres 10. mai.»

Det sentrale poeng i denne saken, skriver TV 2, er at mediene må kunne omtale hendelser av denne art: «Her speiles samfunnet, vi omtaler et omfattende problem og hyppig dødsårsak. Etterlatte kan ikke nedlegge forbud mot det. Vi oppfatter at klager mener at forholdet ikke kan eller skal omtales i det hele tatt og at det er de etterlatte som avgjør dette. Det er et grunnleggende synspunkt som TV 2 ikke kan akseptere, selv om vi har forståelse for og også ytterligere hensyntar klagers situasjon.»

Klager bekrefter at pårørende ble tilbudt å se episoden, og også komme til et møte med sammen med politiet, men klager oppfattet ikke at det ble antydet noe om redigering av episoden slik de skriver i sitt notat. Hun viser til vedlagt kommunikasjon.

Klager minner også om at pårørende er i sorg, og har ikke krefter eller overskudd til å forhandle med ett medieselskap om dette klippet.

Det presiseres at dette er ett selvmord og ikke ett vanlig overdose dødsfall: «Det er en vesentlig forskjell for pårørende.» Og at 6 måneder siden «sønnen min døde er IKKE langt tilbake i tid! Etterlatte etter selvmord er ofte sykemeldt i lengre perioder. Flere av dem som deltok i vår sorggruppe var fremdeles ikke i jobb 2-3 år etter selvmordet. Jeg mener at det må gå minimum ett år hvis man skal hevde tilbake i tid».

Klager har snakket med Vest politidistrikt om saken, «der jeg møter stor forståelse. Han bekrefter at de har diskutert saken, og ser det etiske dilemma. De vil endre på rutinene sine med hvilke saker de lar mediene være med på for ettertiden».

Klager skriver: «Jeg er så forundret, og rasende over at vi i sorgen skal få denne tilleggsbelastningen med Tv2 også. Til og med når vi ber dem å slette dette fordi det er ett selvmord. Det er vondt.»

TV 2 opplyser at kanalen har en avtale med politiet som ifølge TV 2 ivaretar taushetsplikten og personvernet: «De relevante hos Politiet har gjennomsyn før publisering. Dette gjøres i redaksjonens interesse, for å sikre at hendelsene gjengis faktisk korrekt. De redaksjonelle avgjørelsene ligger helt og fullt hos redaksjonen og i siste hånd TV 2s redaktør. Politiet tar naturligvis med seg alle erfaringene med tilbakemeldinger på programmene, men det har ikke vært gitt uttrykk for at de vil endre rutinene etter denne hendelsen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

TV 2 Sumo publiserte et innslag i dokumentarserien «Blålys», om politiets arbeid i forbindelse med funn av en livløs person. Innslaget omtalte at det ble gjort forsøk på gjenopplivning på stedet, men personen ble raskt erklært død, trolig av overdose.

Klager er mor til avdøde. Hun reagerer sterkt på at TV 2 har omtalt dødsfallet til sønnen, og at det blant annet ble vist bilder av likpose i begravelsesbil. Dette var helt forferdelig og kom som et sjokk på oss pårørende, skriver klager som påpeker at det var et selvmord. Klager tok kontakt med TV 2 som raskt fjernet episoden fra TV 2 Sumo. TV 2 har i etterkant vært i kontakt med klager med tanke på fremtidig visning, men klager vil ikke at innslaget skal vises igjen. Klager skriver at pårørende er i sorg og har opplevd innslaget som en ekstra byrde i sorgen.

TV 2 mener at selv om redaksjonen fjernet episoden for en ny vurdering i lys av henvendelsen fra klager, var opprinnelig versjon innenfor grensene for god presseskikk.

Det anføres at avdøde ikke er identifisert, hendelsen ligger langt tilbake i tid, og den er nøkternt og lavmælt beskrevet. Innslaget har, slik TV 2 ser det, fokus på politiets håndtering av slike situasjoner. For TV 2 er det viktig at mediene må kunne omtale hendelser av denne art. Etterlatte kan ikke nedlegge et forbud mot det. TV 2 opplyser imidlertid at klagers synspunkter har ført til at redaksjonen vil justere episoden noe.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er enig med TV 2 i at etterlatte ikke kan hindre mediene i å omtale dødsfall, uansett dødsårsak. Det er måten man omtaler på som er avgjørende for den presseetiske vurderingen.

I dette tilfellet ble dødsfallet omtalt i en dokumentarserie, et halvt år etter at det skjedde. Det ble orientert om åstedet, forsøk på gjenopplivning, sannsynlig dødsårsak og funn på stedet.

Utvalget er ikke i tvil om at pårørende ville forstå at det var avdøde som ble omtalt, og etter utvalgets mening har TV 2 ikke tatt tilstrekkelig hensyn overfor mennesker i sorg, jf. VVP 4.6: «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. […] Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.»

PFU reagerer på at TV 2 ikke tok kontakt med pårørende før publisering. Det betyr ikke at pårørende kunne stoppe enhver form for omtale, men TV 2 kunne lyttet til eventuelle reaksjoner og vurdert hvorvidt redaksjonen skulle tatt større hensyn i det publiserte.

Utvalget forstår at enkelte elementer i det som ble publisert, oppleves sterkt for pårørende. Slik utvalget ser det, kunne TV 2 vært mer varsom i bildebruken. Gjennom kontakt med pårørende hadde også klager blitt forberedt på publiseringen.

Utvalget vil imidlertid gi TV 2 honnør for at de handlet så raskt som de gjorde da klager tok kontakt. PFU merker seg at det publiserte lå ute på TV 2 Sumo under ett døgn, og at TV 2 fikk stoppet sendingen som skulle kringkastes samme kveld.

Håndteringen i etterkant veier likevel ikke opp for belastningen utvalget mener det er å intetanende bli utsatt for en slik publisering.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen,

Frode Hansen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,

Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff

FOR FREMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk i en episode av «Blålys» publisert på TV 2 Sumo. Utvalget mener TV 2 ikke tok tilstrekkelig hensyn overfor mennesker i sorg, jf. punkt 4.6 i Vær Varsom-plakaten. Dette fordi pårørende ikke ble kontaktet før publisering. Det betyr ikke at pårørende kunne stoppe enhver form for omtale, men TV 2 kunne lyttet til eventuelle reaksjoner og vurdert hvorvidt redaksjonen skulle tatt større hensyn i det publiserte. Utvalget forstår at enkelte elementer i det som ble publisert, oppleves sterkt for pårørende.»

Merknader

Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU