Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-048Bjørn Victor Slette mot Telemarksavisa

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Anonyme kilder

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

SAMMENDRAG:

Telemarksavisa publiserte 21. februar 2021 en artikkel om sauehold på øya Munken i Telemark. Tittelen var:

«Sendte bekymringsmelding om dyrehold til Mattilsynet: - Eierne har ikke vært der på nesten to og en halv uke»

I ingressen stod det:

«NOME: Mattilsynet har fått en bekymringsmelding på saueholdet på Munken. – Vi oppfatter situasjonen som under kontroll.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte bonden. Han mener Telemarksavisa (TA) har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • 1.5, om å beskytte enkeltmennesker mot overgrep
  • 2.3, om bakenforliggende forhold
  • 3.1, om åpne kilder
  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 4.1, om saklighet og omtanke
  • 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta
  • 4.10, om bildebruk
  • 4.13, om rettelse
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:

«Jeg opplever at det største problemet med artikkelen er brudd på VVP 3.1, at avisa har publisert beskyldninger mot meg av en anonym kilde. Journalisten har blitt overlevert dokumentasjon på at vi har blitt utsatt for trakassering, trusler, tyveri og dyremishandling av hytteeiere som ikke er forhøyd med at det går sau rundt hyttene deres. Dette er bakenforliggende forhold som jeg påstår er relevant for publikums oppfatning av saken, og som er utelatt (VVP 2.3). Det er svært kritikkverdig at avisa lar varsleren få komme med påstander anonymt sett i en slik kontekst.»

Det er ikke mulig for å publikum å avgjøre om kilden har en skjult agenda når kilden er anonym, påpeker klager.

Ifølge klager har TA utelatt fra artikkelen at øya ligger i en drikkevannskilde, slik at dyrene har tilgang på ferskt vann fra alle kanter. Klager mener det var en relevant opplysning som burde vært tatt med.

Han skriver videre:

«Det er i tillegg problematisk at artikkelen legger til grunn at vi ikke er hjemme, noe som oppleves som en åpen invitasjon til personer med uærlige hensikter. (VVP 1.5) I et tidligere utkast til avisa (se vedlegg) fikk vi komme med et tilsvar med datoer for når sauene hadde fått tilsyn, og som fremstilte vår side av saken. Da vi uttrykte vår bekymring til journalisten for at artikkelen gjorde oss sårbare for innbruddstyver (vi har ingen naboer, og det er god sikt til alle som kommer), fjernet journalisten vårt tilsvar i stedet for å trekke artikkelen. Vi fikk med andre ord ingen reell mulighet til å fremstille vår side av saken på en trygg måte. Dette mener jeg er et brudd på VVP 4.14.»

Klager mener også at avisens bildebruk bryter med god presseskikk. Klager skriver:

«Det første bildet som står under overskriften er feil i forhold til bildeteksten. Det er koblet med bildeteksten "Dette bildet viser at sauene har tilgang på åpen brønn, mener Bjørn Victor Slette". Det stemmer ikke at jeg har påstått at det aktuelle bildet viser brønnen. Jeg sendte avisa flere bilder, blant annet av brønnen vår, men det har de valgt å ikke publisere. Se vedlagt epost fra meg. Dette gir et feil inntrykk av saken, og får meg til å framstå som en løgner - når det åpenbart ikke er en brønn på bildet.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Telemarksavisa (TA) opplyser at de var i kontakt med klager flere ganger i arbeidet med saken, og at en av saueholderne bekreftet «at de ikke hadde vært på Munken på ‘minst en uke/halvannen’».

TA viser til en uttalelse, som sauebonden ifølge avisen valgte å trekke:

«Det har vært maksimalt en uke uten tilsyn og det trodde vi var greit. Men vi forstår nå at det må være minst to ganger i uka og det skal vi følge».

Videre påpeker TA at Mattilsynet gransket saken og kom med pålegg om to ukentlige tilsyn med dyrene.

Avisen opplyser at saueholderne fikk anledning til å lese igjennom hele artikkelen for å komme med samtidig imøtegåelse. TA skriver følgende om prosessen som førte til at klagers uttalelser ikke ble tatt med:

«Det er dialog fram og tilbake og klager kommer med sitt tilsvar. Men før publisering trekker klager sitt tilsvar, etter å ha prøvd å endre innholdet i den opprinnelige saken. Klager ønsker imidlertid likevel at TA skal publisere bilder som han ønsker å formidle.»

Ifølge TA er artikkelen godt innenfor det en avis kan formidle.

Klager fastholder at god presseskikk er brutt, og fremholder at TA ikke svarer opp flere av anførslene i klagen.

Klager skriver:

«Varsleren har fått relativt mye plass til å uttrykke sine perspektiver, og overskriften – som jo mange leser uten å sette seg inn i saken – er skrevet fra vedkommende sitt synspunkt. Vedkommende sin påstand om at vi ikke har vært der på to og en halv uke får stå som en sannhet i overskriften, og varsleren får også siste ord i artikkelen. Artikkelen skulle, noe som TA sitt tilsvar tyder på, ha vært en sak mellom oss og mattilsynet – og varsleren skulle ikke ha fått uttrykt sin mening om saken anonymt.»

Videre skriver klager at årsaken til bekymringsmeldingen var tilgang på mat og vann.

«Munken ligger midt i en drikkevannskilde og sauene har ubegrenset tilgang på vann ettersom de går ute hele året, noe som ville vært relevant for publikums oppfatning av saken», argumenterer klager.

Deretter viser klager til en forskrift om velferd for småfe, der det står:

«Dyr som holdes på utmarksbeite, skal sees etter minst en gang pr. uke i områder uten særskilt risiko.»

Det er dette de har forholdt seg til, opplyser klager.

Igjen viser klager til konflikt med hytteeiere som ikke ønsker at sauene skal være der. Ifølge klager er det tidligere blitt sendt inn falske bekymringsmeldinger om mangel på mat for sauene, til tross for at det var midt i det beste beitet.

Klager mener TA har utelatt fra artikkelen at hytteeiere ikke ønsker sau der.

Når det gjelder kontakten mellom den ene saueholderen og avisen om når sauene hadde fått tilsyn, fremholder klager:

«Redaktøren skriver at Hilde Merete Slette (klagers kone, sekr.anm.) har bekreftet at de ikke hadde vært på Munken på ‘minst en uke/halvannen’ i samtale med nyhetsredaktør. Hilde Merete ga nyhetsredaktøren datoene for når vi hadde vært på Munken – vi reiste lørdag 6.feb, de fikk tilsyn den 8.feb, og vi skulle tilbake igjen den 13.feb, men fikk motorproblemer. Derfor ble det 16.feb når de fikk tilsyn neste gang. Fra 8.feb til 16.feb gikk det en uke og en dag. Ikke "minst en uke/halvannen", eller to og en halv uke som overskriften gir inntrykk av.»

Klager skriver videre:

«Hovedanliggende i saken er at vi bodde borte i en periode, fulgte gjeldende regelverk med tilsyn minst en gang i uka (med en dag på overtid på grunn av motortrøbbel), og fikk beskjed av Mattilsynet om at de ønsket tilsyn oftere enn dette. Vi hadde ingen forutsetninger for å vite i forkant at Mattilsynet krevde oftere tilsyn enn det som lovverket sier. Hvis dette er en viktig sak, så skulle avisa vært oversvømt av saker om bønder som går over tilsynsfristen for frittgående dyr med et par dager.»

Klager er også uenig i avisens fremstilling av kontakten rundt saueholdernes imøtegåelse i artikkelen.

«Redaktøren skriver ‘Men før publisering trekker klager sitt tilsvar, etter å ha prøvd å endre innholdet i den opprinnelig saken. Klager ønsker imidlertid likevel at TA skal publisere bilder som han ønsker å formidle’. Dette stemmer ikke. Journalisten ba om – og fikk – bildene vi sendte til Mattilsynet. Vi hadde noen kommentarer til artikkelen, og lurte på om det var mulig å få med endringene. Han takket for bildene og sa at endringene kom med. I løpet av samme kveld ble vi betenkt og følte oss utrygge med at avisa skulle kringkaste for alle at vi ikke var hjemme mer enn to ganger i uka. Ettersom vi ikke har naboer som bor der fast, og det er veldig enkelt å se om det kommer noen, så opplevde vi at det var en åpen invitasjon til innbruddstyver.»

Klager forstår derfor ikke hvorfor avisen da skulle ta bort deres kommentarer om når de var bortreist, men likevel la det stå at de var bortreist og kun hjemme to ganger i uka. «Avisa bør ikke ha anledning til å publisere at privatpersoner er bortreist, og at hjemmet står ubeskyttet», skriver klager.

Telemarksavisa fastholder at god presseskikk ikke er brutt, og mener at alle klagepunkter er svart opp.

Når det gjelder klagers argument om at TA har brukt feil bilde, skriver avisen at det er et argument som forutsetter at det er klager som bestemmer hvilket bilde som skal brukes. «Det er en misforståelse», skriver TA.

Videre argumenterer TA følgende når det gjelder hvor lenge saueholderne var borte fra øya:

«Begrepet brukt i tilsvaret: ‘En uke/halvannen’ antyder at det er over en uke, opp mot halvannen uke. Det vil si mellom sju og 10-11 dager. Fra 8. februar til 16. februar er det åtte dager. ‘En uke/halvannen’ er ganske presist.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Telemarksavisa (TA) publiserte en artikkel om en bekymringsmelding til Mattilsynet. En anonym kilde hevdet at en navngitt sauebonde ikke hadde vært hos dyrene sine på to og en halv uke, og at sauene gikk uten vann og mat. Sauebonden avviste anklagene, og Mattilsynet uttalte at situasjonen var under kontroll.

Klager er den omtalte sauebonden. Han mener TA har latt en anonym kilde få komme med grunnløse anklager. Han opplyser at hyttenaboer på øya der sauene holder til, har vært i konflikt med ham på grunn av sauene. Klager reagerer på at Telemarksavisa har utelatt dette fra artikkelen. Klager reagerer også på at avisen ikke publiserte et bilde han sendte avisen av en åpen brønn som sauene har tilgang til. I stedet publiserte TA et annet bilde uten brønn, og klager mener han da kom dårlig ut når han i bildeteksten hevdet at bildet viser en brønn.

Telemarksavisa mener artikkelen er godt innenfor det en avis må kunne formidle. Klager fikk lese igjennom artikkelen på forhånd og gi sine kommenterer, opplyser TA. Avisen påpeker også at Mattilsynet påla klager to ukentlige tilsyn med dyrene som følge av kildens bekymringsmelding. TA understreker at klager ikke bestemmer hvilke bilder som skal publiseres.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det sentrale i denne klagesaken er avisens bruk av en anonym kilde, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.1, som sier: «Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker anonymt.»

PFU understreker at det i en del tilfeller er akseptabelt å la kilder være anonyme. I slike tilfeller må det imidlertid gjøres en konkret vurdering. Hovedregelen er at kilder skal være åpne, med mindre det kommer i konflikt med kildevern eller hensyn til tredjepart, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.1. Vær varsom-plakaten krever også at pressen er særlig kildekritisk til, og varsom med, opplysninger som kommer fra anonyme kilder, jf. VVP 3.2.

PFU merker seg at TA ikke har godtgjort at kilden har behov for anonymitet, hverken i den påklagede artikkelen eller i klagesakens tilsvarsrunde. PFU merker seg også at den anonyme kilden kommer med sterke anklager mot den omtalte sauebonden uten at påstandene er ytterligere underbygget. Slik PFU forstår det, var TA tvert imot i besittelse av informasjon som talte mot kildens argumenter, blant annet at sauene hadde tilgang på vann fra en åpen brønn. PFU mener TA ikke har sannsynliggjort at det var tilstrekkelig grunnlag for å la kilden komme med anklagene anonymt, jf. VVP 3.1.

Utvalget mener TA ukritisk har videreformidlet kildens påstander. Redaksjonen burde gjort en selvstendig og kildekritisk opplysningskontroll av anklagene som vedkommende kom med, jf. VVP 3.2.

Telemarksavisa har brutt god presseskikk på punkt 3.1 og 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Erik Schjenken

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

Geir Are Jensen mot Avisa Nordland

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.05.2016

Saksnummer

16-034

Ikke brudd

Otto Frøseth mot Adresseavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

22.03.2018

Saksnummer

17-263A

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU