Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-230Stian Eisenträger mot Randaberg24

Presseetiske temaer

Omtale av barn

Sårbare kilder

Identifisering

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

PFUs uttalelse:

Randaberg24 brøt god presseskikk

Randaberg24 ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha identifisert en savnet 12-åring med fullt navn og bilde, også etter at hun var kommet til rette. Utvalget viste til at avisen ikke tok nødvendig hensyn til at barn skal ha et spesielt vern mot omtale som kan medføre en unødig belastning for dem.

Randaberg24 publiserte to artikler om en ung jente som var savnet og senere kom til rette. Jenta ble omtalt med navn, alder og bilde. Det var ikke mistanke om noe kriminelt, opplyste politiet.

Klager:

Stian Eisenträger mente artiklene innebar presseetiske overtramp mot et 12 år gammelt barn, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8, om omtale av barn.

Pressen har et selvstendig ansvar for å ta hensyn til hvilke konsekvenser omtalen kan få for barnet, anførte klager. Det er ikke fritt frem å bruke navn og bilde, selv om dette skulle være et ønske fra politiet og de pårørendes side. Pressen skal være særdeles varsom i omtalen av sårbare barn, og det bør foreligge tungtveiende grunner før redaksjonen velger å gå ut med fullt navn og bilde, påpekte klager. Ifølge klager inneholdt artiklene dessuten svært detaljerte opplysninger, som var egnet til å identifisere og henge ut barnet, også tre måneder etter at hun var kommet til rette.

Mediet:

Randaberg24 beklaget at etterlysningen fra politiet ble omtalt med fullt navn og bilde, og at disse ikke ble slettet før redaksjonen mottok klagen.

Avisen konstaterte at det ble gjort en feilvurdering i en liten redaksjon med to journalister, og slo fast at det ikke skal skje igjen.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg viser til at pressen har en viktig samfunnsoppgave som formidler av informasjon, jf. punkt 1.2 i Vær Varsom-plakaten. Når en person er savnet, kan mediene spille en viktig rolle i søket etter vedkommende, i kraft av at pressen når ut til et bredt publikum. PFU ser at dette har vært motivasjonen for at Randaberg24 bragte videre politiets detaljerte etterlysning av den savnede jenta.

Omstendighetene rundt søket etter en savnet person vil variere. I noen tilfeller kan publisering av detaljerte personlige opplysninger være avgjørende. PFU minner om at det da er viktig at mediene gjør en grundig vurdering av hva som er nødvendig å bringe videre.

Spesielt vern

I presseetikken har barn et spesielt vern, jf. VVP 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.»

I den presseetiske vurderingen av denne publiseringen er det sentrale spørsmålet: Hvilke opplysninger var det nødvendig å ha med for at publikum kunne bli godt nok opplyst, veid opp mot den belastningen en slik identifisering kunne medføre for barnet? Ikke minst gjelder dette konsekvenser eksponeringen av navnet på internett kan få for barnet, på både kort og lang sikt.

Selvstendig vurdering

I dette tilfellet har ikke redaksjonen godtgjort at det var forhold som tilsa at det var berettiget å identifisere jenta med navn og bilde. Slik PFU forstår det, forelå det ikke noe varsel om en akutt fare for henne, og politiet opplyste at det ikke var mistanke om at det hadde skjedd noe kriminelt. Et godt signalement ville vært tilstrekkelig for at publikum kunne bistå med opplysninger om den savnede.

Utvalget minner om at redaksjonene på selvstendig grunnlag skal foreta disse vurderingene, uavhengig av hva politiet går ut med. PFU viser også til andre setning i VVP 4.8, som slår fast at vurderingen må gjøres uavhengig av hva pårørende ønsker eller samtykker til.

Utvalget reagerer spesielt på at redaksjonen også brukt navn og bilde i artikkelen om at jenta var funnet, og at avisen lot artiklene med navn og bilde ligge ute i tre måneder etter at hun var kommet til rette.

Randaberg24 har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. januar 2023

Anne Weider Aasen,

Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim,

Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug

Merknader

Behandlet i lukket møte

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

Otto Frøseth mot Adresseavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

22.03.2018

Saksnummer

17-263A

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Brudd

NN mot Blikk

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-055

Brudd

NN mot Moss Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-050

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU