Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 03-030Stavangerske AS, v. ass. dir. Olaug R. Sjursø mot Stavanger Aftenblad

Presseetiske temaer

Kommentarfelt

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk (flertallet)

Brudd

Felt på punkt i VVP

PFU-SAK NR
PFU-SAK NR. 030/03
KLAGER:

Stavangerske AS, v. ass. dir. Olaug R. Sjursø

ADRESSE:
Pb. 7033 Sentrum. 4004 Stavanger

TELEFON/TELEFAX:


PUBLIKASJON:
Stavanger Aftenblad (nettutgave)

PUBLISERINGSDATO:
28.02.2003

STOFFOMRÅDE:
Samferdsel

GENRE:
Leserinnlegg/diskusjonsfora

SØKERSTIKKORD:
Ansvar for nettinnlegg

REGISTRERT:
04.03.2003

BEHANDLET I SEKR.:
04.03.2003; tilsvarsrunden innledet

BEHANDLES I PFU:
25.04.2003

FERDIGBEHANDLET:
25.04.2003

BEHANDLINGSTID:
85 dager

KLAGEGRUPPE:
Bedrift

PFU-KONKLUSJON:
Brudd på god presseskikk (flertallet)

HENVISNING VVPL.:
4.17

RETTSBEHANDLING:


OMTALE/ANONYM.:


MERKNADER:SAMMENDRAG:
Stavanger Aftenblad (nettutgaven) brakte fredag 28. februar 2003 to innlegg på sine diskusjonssider om årsaken til at en ferge gikk på grunn. På nettsiden går det fram at saken debatteres på bakgrunn av nettartikkelen "Vil ikke ut med uhellet" og "Uforståelig at ?Tau? grunnstøtte". Det opplyses at "innsenderen er selv ansvarlig for innlegget" . Under tittelen "Fulle kapteiner", står følgende innlegg av en navngitt skribent:

"Jeg er tittgjengt ferjepassasjer som har opplevd mye rart. Det er ikke uvanlig at ferjemannskap drikker på jobb. Alle vet det, men ingen sier noe. Det er nok det som har vært årsaken, siden Stavangerske nå gjør alt de kan for å dysse det ned".

Senere svarer en ny navngitt mann under tittelen "Det stemmer at mannskapet om bord på taufærga drikker på jobb" . Videre står det:

"Jeg har selv tatt tauferga i x antall år?og det er få ganger mannskapet er edru. At det var tåke?er bare en ?dårlig unnskyldning?. Det burde være fast forbindelse mellom tau og Stavanger, da hadde vi sluppet fulle kapteiner. PS! Det går an å ta promilletester av ?mannskapsro##erne? ".

KLAGEN:
Klageren, Stavangerske AS ved ass. dir. Olaug R. Sjursø, viser til at publiseringen skjedde i forbindelse med et fergeuhell der en ferge i Tausambandet gikk på grunn i tett tåke. Det ble tatt rutinemessig promilleprøve av mannskapet etter uhellet. Disse var negative, noe som ble meddelt Aftenbladet i den påfølgende dekning av uhellet. Ved å publisere de to innleggene på sine nettsider, bidro Aftenbladet etter vår mening til på spre påstander om våre ansatte det ikke finnes noe som helst grunnlag for".

Etter klagerens syn bryter avisens håndtering av innleggene med Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det står at "Redaksjonen har et selvstandig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk". Etter klagerens mening har ikke Stavanger Aftenblad gjort det. Klageren mener det ikke er tilstrekkelig å opplyse om at "publisering skjer på innsenders eget ansvar".

TILSVARSRUNDEN:
Stavanger Aftenblad viser til at Aftenbladet fredag 28. februar brakte "ein notis som slo fast at promilletesten av mannskapet var negativ. Same dag, kl. 8.38 og 15.56, vart dei påklaga meiningsytringane lagde ut på nettet. Dei antyda i relativt klare ordelag at promille likevel var årsaka til uhellet". Etter avisens syn er ikke innleggene i samsvar med god presseskikk. "Då ansvarleg redaktør oppdaga innlegga søndag kveld, ga han derfor straks beskjed om å fjerna dei. Vi skal gjerne innrømma at dette burde skjedd før. Men det står fast at fjerninga skjedde på Aftenbladets eige initiativ".

Redaktøren påpeker at Vær Varsom-plakatens punkt 4.17 " legitimerer [..] etterkontroll av debattinnlegg på nettet. Det ligg ikkje noko krav om førehandsredigering for å sila vekk uønska innlegg, derimot krev paragrafen rask handling i etterkant: ?Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk?".


Klageren påpeker at "en angrefrist vil kunne få svært uheldige konsekvenser?Hensynet til avisens vaktordninger og praktiske kontrollrutiner kan umulig være viktigere enn hensynet til den overtrampet rammer".


Stavanger Aftenblad har ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder to innlegg på Stavanger Aftenblads nettside for diskusjoner. Innleggene kom etter at avisen omtalte grunnstøtingen av en ferge fra Stavangerske AS. Begge skribentene mener promille var årsaken til grunnstøtingen. Klageren, Stavangerske AS, viser til at promilleprøver av mannskapet var negative og at Aftenbladet var klar over det da innleggene ble publisert. Klageren mener Aftenbladet har spredd påstander om de fergeansatte som det ikke finnes grunnlag for. Etter klagerens syn skulle redaksjonen sørget for at innleggene ble fjernet umiddelbart etter publiseringen. Klageren kan ikke se at avisen kan fritas for ansvar ved å opplyse om at "publisering skjer på innsenders eget ansvar".

Stavanger Aftenblad bekrefter at avisen samme dag som innleggene ble publisert, hadde en notis i sin papirutgave som slo fast at promilletestene av mannskapet var negative. Etter avisens syn er ikke innleggene i samsvar med god presseskikk, og redaktøren viser til at de ble fjernet søndag kveld da han oppdaget dem. Stavanger Aftenblad innrømmer at dette burde skjedd før, men viser til at det ikke foreligger et presseetisk krav om å forhåndsredigere uønskede innlegg.


Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det heter: "Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk".

Utvalget vil presisere at også ytringer i avisenes diskusjonsfora ligger innefor redaktøransvaret, og at redaksjoner som velger ikke å forhåndsredigere debatter, har et særlig ansvar for hyppig kontroll av meningsutvekslingen. I det påklagede tilfellet bemerker utvalget at det er avisen som har lagt til rette for å diskutere grunnstøtingen, og noterer seg at også avisen mener påstandene om promillekjøring bryter med god presseskikk. Utvalget kan ikke se at Stavanger Aftenblad har rutiner som overvåker den digitale menings-utvekslingen på en presseetisk forsvarlig måte. Her legger utvalgets flertall avgjørende vekt på at de feilaktige og krenkende ytringene først ble oppdaget etter to døgn.

Stavanger Aftenblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. april 2003
Catharina Jacobsen,
John Olav Egeland,
Grete Faremo, Ingeborg Moræus Hanssen, Jan Vincents Johannessen


Også utvalgets mindretall mener avisen burde ha kontrollert debattsiden hyppigere, men peker på at Vær Varsom-plakatens punkt 4.17 ikke presiserer hvor raskt innlegg må fjernes når de er krenkende.

Stavanger Aftenblad har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 24. april 2003
Liv Ekeberg

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Hamar Arbeiderblad

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-229

Brudd

NN mot Grenda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-185

Brudd

Antirasistisk Front mot Document

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

27.09.2023

Saksnummer

23-145

Brudd

Advokat på vegne av klient mot Document

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

21.06.2023

Saksnummer

23-057

Brudd

NN mot Vårt Oslo

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

01.03.2023

Saksnummer

22-252

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU