Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 152-23NN mot Eidsvoll Ullensaker Blad

Presseetiske temaer

Avtaler og premisser

Identifisering

Eidsvoll Ullensaker Blad brøt god presseskikk

I en artikkel om en ulykke identifiserte og siterte avisen en lastebilsjåfør på tross av en avtale om at det ikke skulle gjøres.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PFUs uttalelse

Eidsvoll Ullensaker Blad omtalte en hendelse der en tømmerbil dro med seg strømkabler som hang lavt over en vei, noe som rammet en nærliggende hytte. Avisen publiserte et bilde der nummerskiltet og sjåføren var synlig.

Klager:
Sjåføren av tømmerbilen opplyste at han hadde avtalt med journalisten at han ikke skulle identifiseres eller siteres i artikkelen. Han opplevde det derfor som et avtalebrudd at dette likevel ble gjort. Selv om avisen fjernet bildet da han tok kontakt, var skaden allerede skjedd, fremholdt klager. Flere hadde allerede gjenkjent ham.

Mediet:
Eidsvoll Ullensaker Blad innrømmet at bildet aldri skulle vært publisert. Det lå ute i «noen timer», opplyste avisen, og ble publisert på grunn av en «intern glipp». «Vi har brukt og bruker hendelsen i utarbeidelsen av våre videre rutiner internt», skrev avisen.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at mediene skal være varsomme med å identifisere personer i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7.

Identifisering må kunne begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, og informasjonsbehovet må veie tyngre enn belastningen som identifiseringen utgjør for den omtalte. Utvalget konstaterer at klager i en viss grad ble identifisert gjennom publiseringen av et bilde der klager, samt nummerskiltet på kjøretøyet hans, var avbildet. PFU merker seg også at bildet ble fjernet da klager tok kontakt.

Det presseetisk mest alvorlige i denne PFU-saken handler imidlertid ikke om identifisering, men om medienes plikt til å overholde avtaler som gjøres med kilder, jf. VVP 3.3, om klare premisser. Dette er vesentlig for at kilder skal kunne ha tillit til mediene.

Praktiseres strengt
PFU legger til grunn, ut ifra det forelagte, at det ble avtalt mellom sjåføren og journalisten at han ikke skulle identifiseres. Utvalget påpeker at kravet om å overholde avtaler praktiseres strengt i presseetikken.

Da avisen publiserte bildet, utgjorde det et avtalebrudd i strid med VVP 3.3, og konsekvensen var at klager ble identifisert. PFU finner det positivt at bildet ble fjernet, og at avisen innrømmer feil og vil bruke saken til å forbedre rutinene. Det veier likevel ikke fullstendig opp for det opprinnelige overtrampet.

Eidsvoll Ullensaker Blad har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.3.

Oslo, 25. oktober 2023

Anne Weider Aasen,
Nina Fjeldheim, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Stein Bjøntegård, Asle Toje, Ingrid Rosendorf Joys

Merknader

Denne saken har fått lukket og anonym behandling, som gjør at det legges ut mindre informasjon i databasen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU