Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 17-199Frognmarkas Venner mot Akershus Amtstidende

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Faktasjekk og kildebredde

Forhåndsdømming

Saklighet og omtanke

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Kritikk

Kritikk

Kritikk på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Akershus Amtstidende (Amta) publiserte tirsdag 11. juli 2017 et hovedoppslag på forsiden om en strid mellom foreningen Frognmarkas Venner og restauranten Da Viva Napoli Pizzeria. Tittelen var: «Nektet å betale ‘sjokkfaktura’».

Under tittelen stod følgende ingress:

«Anmeldt: Da Viva Napoli Pizzeria nektet å betale 5000 kroner for påstått søppeldumping, ble de politianmeldt av Frognmarkas Venner. – Et utsagn som ‘hvis du ikke betaler så anmelder vi deg’ har karakter av å være utpressing og kan være straffbar, sier Tor Anders Persen ved Øst politidistrikt.»

Inne i avisen stod artikkelen over en dobbeltside. Stikktittel/tittel gikk slik:

«’Hvis vi ikke kommer fram til en annen ordning, politianmelder vi deg og går ut i Amta og på Facebook’: Viva Napoli nektet å betale fakturaen».

På ingressplass stod det:

«Da Viva Napoli nektet å betale ‘sjokkfakturaen’ som kompensasjon for påstått søppeldumping, ble de politianmeldt av Frognmarkas Venner.»

Brødteksten ble innledet med et sitat fra Trygve Gulliksen i Frognmarkas Venner:

«– Vi har nå politianmeldt Viva Napoli Pizzeria til politiet for søppeldumping (…)»

Videre stod det:

«Torsdag 29. juni oppdaget han at noen hadde dumpet store mengder søppel på parkeringsplassen ved Stubberudtjernet, som Frognmarkas Venner leier av Froen gård. De ryddet opp søppelet dagen etter, men passet på å ta mangedetaljbilder. Disse ble brukt til å spore hvor søppelet kom fra.»

Deretter siterte avisen fra Frognmarkas Venners politianmeldelse:

«‘Vi har sporet eier av papiremballasjen (Viva Napoli Pizzeria) via matvaredistributør Scandifood Engros AS (…) I første omgang prøvde vi å komme til enighet med forsøpler, og foreslo 5000 kr til merking, skilting og rydding av stier i Frogn som en passende kompensasjon. Torsdag 6/7 godtok Kamal Kocher Fays dette, fredag 7/7 ringer han Trygve Gulliksen igjen og nekter å betale og hevder nå at han ikke står bak forsøplingen. Vi velger derfor å anmelde saken’ (…)»

Trygve Gulliksen ble etter dette sitert. Gulliksen opplyste at han hadde sagt til restauranten at hvis de «ikke kom fram til en annen ordning», ville han gå til politianmeldelse, samt gå ut på Facebook og varsle Amta. Han uttalte:

«– Jeg syns at 5000 kroner i gave til et allmennyttig formål som skilting og merking av stier er en grei kompensasjon (…).»

Gulliksen opplyste videre at Frognmarkas Venner stadig finner forsøpling, og at foreningen sporer opp identiteten til de som har kastet søppelet.-

«– Vi gir dem tilbud om å betale et beløp tilsvarende kostnad for levering på Teigen og litt for jobben til en veldedig forening, som Røde Kors eller Frelsesarmeen, som kompensasjon for ugjerningen. Beløpet har til hensikt å avskrekke. Nå ser vi at det ikke hjelper, og vi vil heretter gi dem valget mellom å betale til allmennyttig innsats eller bli anmeldt og få publisitet i Amta og på Facebook.»

Amta stilte følgende spørsmål til Gulliksen:

«– Hva syns du om at Frognmarkas Venner praktiserer med egne lover for søppeldumperne?»

Gulliksen svarte:

«– Vi vil statuere et eksempel slik at forsøpler forstår alvoret. Samtidig vet vi at denne typen miljøkriminalitet oftest blir henlagt på bevisets stilling. Derfor ser jeg på dette som en minnelig avtale med forsøpler (…).»

Daglig leder i pizzarestauranten avviste i artikkelen at de har dumpet søppelet. Lederen sa at de ikke ønsket å betale en regning på 5000 kroner for noe de ikke har gjort.

Deretter ble politiet intervjuet:

«– Min umiddelbare kommentar på det du forteller meg nå, hvis det stemmer, er at dette ikke høres ut som god opptreden av Frognmarkas venner. Et utsagn som «hvis du ikke betaler så anmelder vi deg» har karakter av å være en utpressingshandling og kan være straffbar. Jeg kan ikke forstå at Frognmarkas Venner vil være bekjent med slik opptreden, det høres direkte useriøst ut, sier Persen.»

Amta skrev også at politileder Tor Anders Persen ikke hadde hatt tid til å lese politianmeldelsen ennå.

Samme artikkel ble publisert på Amtas nettsider lørdag 8. juli 2017, altså tre dager før papirpubliseringen.

Torsdag 13. juli 2017 publiserte en lederartikkel om samme sak. Tittelen var: «En overivrig forening».

Teksten ble innledet på denne måten:

«Frognmarkas venner (FV) har vært i hardt vær etter at det kom fram i Amta at de hadde truet Viva Napoli med bot. Politiet likte foreningens framgangsmåte dårlig, og sa at saken har karakter av å være en utpressingshandling og kan være straffbar.»

Avisen mente deretter at det tar seg dårlig ut for foreningen «å komme med trusler». Avisen skrev:

«I saken kommer det også fram at FV truet Viva Napoli med oppslag i Amta. Dette er heller ingen god strategi, og avisen reagerer på at vi blir brukt som pressmiddel.»

Artikkelen skrøt også av arbeidet som Frognmarkas Venner gjør, og opplyste at Amta har skrevet mye om foreningen:

«En kikk i arkivet viser at vi de siste fem årene har skrevet over 100 sakerom Frognmarkas Venner. Dette viser at de gjør en viktig jobb i mange saker.»

Avslutningsvis stod det:

«At politiet, privatpersoner eller avisen kritiserer deres framgangsmåte i denne saken betyr ikke at vi ikke ser alt det gode arbeidet som gjøres. Men når de gjør det vi vil karakterisere som en tabbe, så må de også svare for seg. De tar ansvar for mye. Men å skrive ut bøter er ikke deres ansvar, vi håper de ser dette selv.»

KLAGEN:

Klager er Frognmarkas Venner. Foreningen mener Amta har brutt god presseskikk på flere punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll
  • Punkt 3.7, om presis sitering
  • Punkt 3.8, om sitatsjekk
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.4, om å ha dekning for titler etc.
  • Punkt 4.5, om forhåndsdømming
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Klager redegjør for hendelsesforløpet til forsøplingen og oppryddingen. Foreningen anslår at 12-13 timer ble brukt på opprydning og identifisering av den som hadde dumpet søppelet.

Foreningen opplyser at da de angivelig fant ut at det var Viva Napoli Pizzeria som er synderen, sendte Frognmarkas Venner en epost til restauranten der det stod: «Normal prosedyre for Frognmarkas Venner er anmeldelse og omtale av saken i lokalpressen. Vi avventer din respons».

Dagen etter snakker foreningen med restaurantlederen på telefon. Klager skriver:

«Han spør om vi må anmelde forholdet. Jeg sier at det må vi ikke og gir ham en skisse på løsning. Viva Napoli aksepterer å gi en gave til Frognmarkas Venner på kr 5 000 til rydding, merking og skilting av stier i Frogn. I tillegg vil Frognmarkas Venner gå ut på egen Facebookside og fortelle at vi har kommet frem til en minnelig ordning med forsøpler, og at saken ikke vil bli anmeldt. Forsøpler vil da være anonymisert. Denne fremforhandlede avtalen aksepterte Viva Napoli, og en e-post med faktura ble sendt daglig leder (vedlegg 5.)

Foreningen opplyser at Viva Napoli ombestemte seg, og ikke lenger ville være med på en slik «avtale». Frognmarkas Venner politianmeldte derfor saken og kontakte Amta for å få til en artikkel om forsøplingen.

Foreningen mener at Amta opptrådte uredelig i arbeidet med artikkelen:

«[Journalist Marte Marie Frisell] nevner ikke at Akershus Amtstidende nå har kontaktet politiet, omskrevet mitt sitat, og slik vi leser intervjuet med politiet, skiftet kontekst og tidsrekke på hendelsesforløpet.»

Klager viser til sitatet fra politilederen, der han sier: «Et utsagn som ‘hvis du ikke betaler så anmelder vi deg’ har karakter av å være en utpressingshandling og kan være straffbar.»

Frognmarkas Venner mener at Amta ga politiet uriktige opplysninger «for å dreie saken inn på et spor hvor det er Frognmarkas Venner som driver med ulovligheter». Klager mener at denne formuleringen er blitt presentert for politiet av Amta, og at avisen derfor har brutt god presseskikk:

«Ordlyden Akershus Amtstidende presenterer: ‘hvis du ikke betaler så anmelder vi deg’, er etter min oppfatning et falsum, satt inn i en annen kontekst og gitt til politiet som min kommunikasjon med Viva Napoli i forbindelse med betaling av fakturaen.»

Foreningen opplyser at intervjuet med politiet kom overraskende på dem. Slik Frognmarkas Venner ser det, burde de fått muligheten til å imøtegå «Akershus Amtstidendes påstander gjeldene våre arbeidsmetoder».

Klager mener også at Amta har brutt punkt 4.15, om tilsvarsretten, fordi foreningen ikke fikk publisert et tilsvar i papiravisen eller eavisen. Tilsvaret ble bare publisert på Amtas nettsider.

Om lederartikkelen fra 13. juli 2017 skriver klager:

«Lederen (…) fremsetter etter vår mening falske og udokumenterte beskyldninger i tillegg forhåndsprosederer og dømmer lederen i det den mener kan bli en straffesak. Vi viser til vår andre klage ‘Nektet å betale sjokkfaktura¨’ hvor godkjente sitater er forandret og brukt i feil kontekst for å manipulere det faktiske hendelsesforløpet.»

Klager avviser at foreningen noen gang har truet Viva Napoli: «Det kan da umulig være en trussel å fortelle følgende: ‘Normal prosedyre for Frognmarkas Venner er anmeldelse og omtale av saken i lokalpressen’.»

Videre mener klager at politilederen tok forbehold da han uttalte seg i avisen. Dette forbeholdet kommer ikke med i lederartikkelen, ifølge klager.

Slik klager ser det, er også artikkelen forhåndsdømmende. Klager mener lederen forhåndsprosederer i noe som avisen mener kan bli en straffesak. Det er heller ikke riktig at Frognmarkas Venner skriver ut bøter, ifølge klager:

«Det ble inngått en minnelig avtale mellom Viva Napoli etter at bedriften var identifisert via martvaredistributøren Scandifood Engros AS som eier av søppelet (Vedlegg 2.). Avtalen gikk ut på at Viva Napoli skulle gi en gave på kr 5.000 til rydding, skilting og merking av stier i Frogn. Denne kompensasjonen dekker i all hovedsak arbeidet med å rydde opp etter forsøplingen, bilkjøring, levering av søppel og jobben med å finne søppelets eier (Vedlegg 3.)»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Akershus Amtstidende (Amta) avviser at god presseskikk er brutt

Avisen er uenig i at redaksjonen har endret på et godkjent sitat og satt det inn i feil kontekst slik at politiet uttalte seg på uriktig grunnlag. Amta kan ikke se at det er innholdsmessig store avvik mellom sitatet som politiet bruker og det Frognmarkas Venner siteres på. Avisen mener at sitatet til foreningen er formulert som en trussel

Amta avviser også at Frognmarkas Venner ikke har fått tilsvar: «At foreningen ikke har fått tilsvarsmulighet stiller jeg meg uforstående til, tirsdag 18. juli er FVs tilsvar i papiravisen, se vedlagt.»

Avisen mener at intervjuet med klager foregikk «etter vanlig journalistisk metode», og opplyser at sitatene som kom på trykk, først ble godkjent av klager. «At avisen på bakgrunn av svarene som er gitt velger å ringe politiet for å få en kommentar mener vi faller innenfor den journalistiske frihet.»

Amta skriver videre at det er åpenbart at Frognmarkas Venner truet pizzarestauranten og ga en bot på 5000 kroner. Avisen viser blant annet til følgende spørsmål svar, som står i den første påklagede artikkelen:

«– Hva syns du om at Frognmarkas Venner praktiserer med egne lover for søppeldumperne?

– Vi vil statuere et eksempel slik at forsøpler forstår alvoret. Samtidig vet vi at denne typen miljøkriminalitet oftest blir henlagt på bevisets stilling. Derfor ser jeg på dette som en minnelig avtale med forsøpler, sier Gulliksen.»

Lederartikkelen er ikke forhåndsprosederende, ifølge Amta:

«I lederen forholder vi oss kun til fakta i saken, det står ikke nevnt om denne blir etterforsket, eller eventuelt utfall av etterforskning. Vi omtaler FVs arbeidsmetode, som vi mener er under enhver kritikk, dette har avisen dokumentasjon og sitater fra FV om.»

Avslutningsvis opplyser Amta at avisen flere ganger er blitt tipset om «praksisen Frognmarkas venner bedriver når de finner hensatt søppel». Avisen skriver.

«I denne saken fikk vi ikke bare dokumentasjon, men også en bekreftelse fra FV at dette er vanlig praksis. Avisen ønsket derfor å undersøke nærmere, og i tillegg intervjue politiet om praksisen.»

Til slutt skriver Amta at avisen står inne for begge de to påklagede artiklene.

Klager fastholder at Amta har brutt god presseskikk.

Slik klager ser det, tok ikke avisen hensyn til konteksten de godkjente sitatene hørte hjemme i. Politiet ble ikke gitt riktig kontekst, ifølge klager.

Klager skriver videre at foreningen og pizzarestauranten sammen kom frem til en avtale om å betale 5000 kroner. Det var en minnelig avtale, ingen bot eller trussel, slik klager ser det. Klager trekker frem et tenkt eksempel:

«Din nabo knuser med overlegg en rute i ditt hus mens du ser på. Du sier at du vil anmelde forholdet. Han spør så om du må anmelde forholdet. Du sier at om han betaler for ruta så vil du ikke anmelde forholdet. Er dette ulovlig? Det tror ikke vi, i så fall er det opp til politiet å avgjøre dette, ikke Akershus Amtstidende.»

Klager mener også at Amta har misforstått når det gjelder spørsmålet om tilsvar. Klagen gjelder manglende tilsvar på nyhetsartikkelen fra 11. juli, ikke på lederartikkelen. Klager mener at foreningen både hadde krav på samtidig imøtegåelse til politiets uttalelser i artikkelen, og i det minste rett til tilsvarsrett i etterkant, da imøtegåelsen ikke ble oppfylt.

Klager skriver om tilsvaret som foreningen skrev etter nyhetsartikkelen:

«På tross av at vi spesifikt i e-post (Vedlegg #12-PFU) ba om å få tilsvaret på reportasjen inn i papiravisa, www.amta.no og i e-avisa, fikk vi den kun inn i www.amta.no (Vedlegg # 11 PFU). Selve reportasjen sto i alle tre medier.»

Klager stiller seg uforstående til det at Amta skriver i tilsvaret at redakasjonen fikk bekreftet noe som avisen allerede hadde fått flere tips om. Klager opplyser at foreningen kun har vært i kontakt med tre identifiserte forsøplere i løpet av de fem årene foreningen har driftet parkeringsplassene.

Akershus Amtstidende hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel og en lederartikkel i Akershus Amtstidende (Amta). Avisen omtalte en konflikt mellom foreningen Frognmarkas Venner og pizzarestauranten Viva Napoli Pizzeria. Amta skrev at Frognmarkas Venner truet restauranten og krevde 5000 kroner for angivelig forsøpling ved en av foreningens parkeringsplasser. På lederplass skrev avisen at Frognmarkas Venner hadde bøtelagt restauranten.

Klager er Frognmarkas Venner. Foreningen mener at Amta har brutt god presseskikk på flere punkter. Slik klager ser det, har redaksjonen gitt politiet en uriktig versjon av foreningens sitater, slik at politiet uttalte seg på galt grunnlag. Avisen har ikke utvist saklighet og omtanke, unnlatt å gi samtidig imøtegåelse og publisert feilaktige opplysninger, ifølge klager. Det stemmer ikke at Frognmarkas Venner har truet og gitt restauranten bot, slik klager ser det. Klager mener også at artiklene var forhåndsdømmende, og at Amta ikke ga foreningen tilstrekkelig tilsvarsmulighet i etterkant.

Akershus Amtstidende avviser å ha brutt god presseskikk. Det er ikke blitt publisert noe uriktig – avisen mener å ha dekning for å skrive at Frognmarkas Venner truet pizzarestauranten og ga stedet bot. Avisen mener videre at kontakten med politiet ble gjort i samsvar med Vær Varsom-plakaten og normal journalistisk metode. Amta avviser at dekningen var forhåndsdømmende og påpeker at tilsvar fra klager er blitt publisert.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Akershus Amtstidende var i sin fulle rett til å omtale konflikten mellom foreningen og restauranten.

PFU merker seg at Amta og klager i det store og hele er enige om sakens hendelsesforløp. PFU understreker at det er avisens rett å velge vinkling, og at Frognmarkas Venner måtte akseptere et kritisk søkelys. Slik utvalget ser det, hadde Amta dekning for å skrive at foreningen truet restauranten. Et utsagn om at foreningen ville varsle pressen og gå til politianmeldelse dersom restauranten ikke betalte et pengebeløp til foreningen, må kunne karakteriseres som truende. PFU mener også at det var akseptabelt å kalle fakturaen som klager sendte restauranten, for en «bot» i lederartikkelen. Det skal være rom for en viss spissing og forenkling i det journalistiske språket, og utvalget minner om at takhøyden er stor på meningsplass.

Utvalget noterer seg videre at klager er opptatt et intervju som avisen gjorde med politiet. PFU kan ikke se dokumentasjon på at Amta ga politiet et uriktig inntrykk av saken. Politiets uttalelser var politiets egne, og utvalget mener at de ikke kan leses som en falsk fremstilling av foreningens uttalelser.

PFU mener imidlertid at politiets uttalelse om at foreningen kan ha gjort noe straffbart, kan leses som en sterk beskyldning av faktisk art mot klager, jf. punkt 4.14. Selv om klager kom til orde i artikkelen, mener PFU at Amta burde kontaktet klager på nytt og forelagt denne uttalelsen for foreningen.

Akershus Amtstidende har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 19. desember 2017

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,

Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU