Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 18-068Pål Henning Ilstad mot Romsdals Budstikke

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Romsdals Budstikke publiserte en artikkel i papiravisen, torsdag 1. mars 2018, med følgende stikktittel og tittel: «Kjøpte billetter for over 3.000 kroner til Skyhøyt-festivalen: - Jeg synes vi fortjener et svar» og ingressen:

«– Vi kjøpte to to-dagerspass til Skyhøyt-festivalen tidlig i fjor, fordi vi ville støtte opp om tiltaket. Nå er selskapet bak avviklet, og vi får ingen svar på hva som skjer med kravet om refusjon, sier Ane Aarø.»

Artikkelen startet slik:

«MOLDE: Sammen med kjæresten hadde Ane Aarø (26) fra Molde kjøpt billetter til begge dagene på Skyhøyt-festivalen 25. og 26. august, to to-dagerspass à 1590 kroner. – Da festivalen ble avlyst, leste vi det i avisa. Vi fikk ingen beskjed verken på sms eller e-post. Som billettkjøper fikk vi heller ingen beskjed om hvor vi skulle sende krav om refusjon. Også dette måtte vi lese i avisa, sier Ane Aarø.»

[…] «Aarø forteller at hun sendte krav om refusjon pr. e-post til den oppgitte adressen, post@skyh.no. – Vi fikk ikke svar på e-posten, derfor tok vi kontakt på Facebook-sida til Skyhøyt Live Scene. Der fikk vi til svar at det var to ulike selskap, men at vårt krav skulle videreformidles. Da vi purret på, fikk vi beskjed om at selskapet var i forhandlinger, og at vi kom til å bli kontaktet. Det skjedde ikke. I desember tok vi igjen kontakt på Facebook, uten å få svar. Og mailene vi nå sender til e-post-adressen kommer i retur, sier Aarø, og legger til: – Nå leser vi i avisa at selskapet bak er avviklet og at krav må sendes innen seks uker. Men hvor skal de sendes? Hvem skal vi kontakte? Jeg synes dette er svært uprofesjonelt fra selskapets side. Vi kjøpte billetter tidlig for å støtte opp rundt et godt initiativ, og det er kjipt at vi nå må svi fordi vi hadde troa på dette. Nå fortjener vi i det minste et svar, sier Aarø.»

Det fremgår av artikkelen at dato for oppløsning av aksjeselskapet Phi Entertainment, som stod bak Skyhøyt, var 13. februar 2018. I artikkelen intervjues en advokat om hva som skjer med kreditorer og andre som har økonomiske krav rettet mot selskapet. Advokaten ga også råd til billettkjøperne. Til sist i artikkelen stod det:

«Romsdals Budstikke har forsøkt å nå avviklingsstyrets leder, Pål Henning Ilstad, uten å lykkes.»

Artikkelen var illustrert med et bilde av Ane Aarø, og følgende tekst:

«ETTERLYSER SVAR: Ane Aarø er en av rundt 450 personer, ifølge Skyhøyt-sjefens tidligere opplysninger, som har sendt mail med krav om refusjon. Til sammen har billettkjøpere krevd rundt 500.000 kroner tilbake. – Ingen har fått tilbake pengene til nå. Målet er at de enten skal få pengene tilbake, eller få kompensert i form av en konsertopplevelse, har Pål Henning Ilstad tidligere uttalt.»

Artikkelen ble lagt ut på nettet kvelden før, onsdag 28. februar 2018.

KLAGEN:

Klager er Pål Henning Ilstad, eier, styreleder og daglig leder av Skyhøyt. Han hevder han ikke hadde kjennskap til artikkelen før publisering, og skriver: «Det gjør at det er feil opplysninger som kommer frem i en svært negativ reportasje. Eks. er intervjuobjektet svart ut flere ganger og forklart estimert tid og forventet saksgang flere ganger.»

Klager peker på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), blant annet VVP punkt 3.2, fordi han mener han ikke har fått supplert/korrigert med «viktig og riktig informasjon». Det vises også til VVP punkt 4.13, fordi klager ikke er gitt mulighet for korrigering eller faktasjekk, verken før eller etter publisering. Og til VVP punkt 4.14 fordi klager/Skyhøyt er fraværende i denne saken.

Ellers viser klager til tidligere omtale av festivalen Skyhøyt. Klager mener journalisten nærmest driver en «personforfølgelse» og «heksejakt» på ham/Skyhøyt. Ifølge klager har alle artiklene RB har skrevet om Skyhøyt vært ensidige/dårlig balansert og sterkt kritiske/negative.

Klager skriver: «Selskapet jobber så godt det kan med å rette opp, men det er svært vanskelig og tungt når Romsdals Budstikka ikke ønsker en objektiv fremstilling.»

Den ensidige negative vinklingen har ifølge klager gått ut over privatliv og helse. Det pekes på VVP punktene 3.9, 4.1 og 4.3.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Romsdals Budstikke (RB) er ikke enig i at alle artiklene som er skrevet om Skyhøyt har vært ensidige og negative. Avisen legger med utskrift av alle artiklene, og ønsker å gi PFU et innblikk i forutgående dekning. Dette fordi avisen mener det påklagede er «en historie om en festivalarrangør som stort sett har gjort seg utilgjengelig for Romsdals Budstikke etter at musikkfestivalen han skulle ha i Molde måtte avlyses. Tilbake sitter en rekke billettkjøpere som ikke vet hvordan de skal komme i kontakt med arrangøren for å få pengene tilbake».

RB ønsker at PFU får innblikk i følgende:

«Skyhøyt dukket opp som en ny musikkarrangør i Molde like før jul 2016. Avisen viser til den første artikkelen de skrev om Skyhøyt, 16/12 -16, der Pål Henning Ilstad bekreftet at han hadde opprettet selskapet Phi Entertainment, blitt medlem av Molde Næringsforum og at de planla en rekke konserter og «et større event». Flere andre kilder fortalte at Skyhøyt hadde planer om et større arrangement på Molde lufthavn der Ilstad jobber. Dette ble bekreftet av både Avinor og Widerøe. Ilstad sjøl var sparsom med informasjonen. Han hadde med seg et styre der blant annet Moldes varaordfører var styremedlem. Det samme var tidligere leder av en annen festival, Raumarock.

Ei uke seinere bekreftet Ilstad i et intervju planene om en større festival. Utover vinteren kunne Romsdals Budstikke publisere flere artikler om enkeltkonserter og enda en ny minifestival som skulle arrangeres ved en av Moldes badestrender. Den første konserten ble en suksess og behørig omtalt i RB.

Så begynte store navn å bli klare for Skyhøytfestivalen. Alt dette ble skrevet om på våre kultursider, og avisa hyllet initiativet på lederplass, 21/3 -17. Vi hadde flere artikler om artister som skulle komme til både Skyhøyt-festivalen og til den mindre festivalen i strandkanten. Vi fulgte også opp da de fikk skjenkeløyve til festivalen. Innimellom skrev vi også om nye artister som skulle ha konserter i Molde via Skyhøyt. Alt dette var positive saker der vi som lokalavis bygget opp under det vi anså som en flott tilvekst til konserttilbudet i byen.

Så begynte ting å gå galt.

Publikum sviktet den første festivalen, og arrangøren satt tilbake med underskudd. I sosiale medier og kommentarfelt tok mange til orde om at «nå måtte moldefolk komme seg på konsert for å støtte initiativet». Vår kulturleder skrev en kommentar der hun igjen hyllet initiativet og håpet at arrangøren hadde stayerevne til å stå på videre. Samtidig påpekte hun at det er frivillig å gå på konsert – og at ingen MÅ på konsert i solidaritet med en arrangør. Dagen etter hadde avisa en leder der vi igjen roste Ilstad og Skyhøyt og mente Skyhøyt-prosjektet kunne utvikles til å bli en suksess.

Vi fortsatte utover sommeren 2017 å skrive positivt om nye artister som ble klare for Skyhøyt-festivalen. Samtidig trakk et par styremedlemmer seg, og festivalen ble planlagt flyttet til området ved Aker stadion 25. og 26. august. Ilstad, som i denne perioden stadig var kilde til RBs saker, sa til RB (5/7 -17) at han «tror festivalen blir utsolgt».

  1. 1.
    august blir det kjent at festivalen sliter med billettsalget, og ryktene begynner å gå om at festivalen kan bli avlyst. Ei uke seinere kom nyheten om at toppartistene hadde trukket seg fra festivalen. Arrangøren prøvde å flytte festivalen for å lage en mindre versjon. Også dette mislyktes, og dagen før festivalen skulle starte og konsertplassen var rigget, bekreftet Ilstad at festivalen var avlyst. Også i denne perioden stilte Ilstad opp på intervju og fortalte hvor vondt det var å måtte avlyse.

I dagene etter avlysingen hadde RB en rekke saker der vi snakket med arrangøren, teknisk arrangør, artister, billettkjøpere, et styremedlem som trakk seg osv – samtidig som vi dekket konserten som et lokalt festivalband valgte å ha på alternative scene den helga.

Det ble et stort informasjonsbehov blant billettkjøpere som lurte på om de fikk pengene tilbake. Blant annet hadde en studentorganisasjon kjøpt billetter for 150.000-200.00 kroner. Utover høsten fikk redaksjonen en rekke henvendelser fra publikum som lurte på om de fikk tilbake pengene. Det kom noen spredte svar på festivalens Facebook-side om at de jobbet med saka. Siden ble alle kritiske kommentarer på siden slettet, og til slutt forsvant hele Facebook-siden.

Vår kulturleder opplevde at Ilstad i denne perioden ikke besvarte hennes henvendelser. Han svarte ikke på e-post eller telefon og ringte ikke tilbake. Etter at han sluttet å ta telefonen, svarte han i en periode på sms og Messenger. Vår kulturleder fikk inntrykk av at det var denne måten (skriftlig) han ønsket å kommunisere på. Slik var det inntil 31. oktober da kulturleder ble blokkert av ham på Messenger. Da forsøkte nyhetsredaktør og andre medarbeidere i redaksjonen å viderebringe kulturleders spørsmål fra sine Messenger-kontoer. Disse ble heller ikke besvart. Også en annen journalist ble blokkert av ham.

Som ansvarlig redaktør prøvde undertegnede å få til en bedre kommunikasjon mellom redaksjonen og ham/Skyhøyt. Dette skjedde etter initiativ fra kulturleder som opplevde det vanskelig å forholde seg til en kulturarrangør som gjorde seg utilgjengelig. Ansvarlig redaktør tok kontakt med Ilstad for å invitere ham til et møte der vi kunne diskutere kommunikasjonen mellom oss. I telefonsamtalen sa Ilstad imidlertid at vi drev personforfølgelse av ham, og at han ikke så noe poeng i å ha noe med Romsdals Budstikke å gjøre. Det ble fra vår side presisert at vi ikke var ute etter verken ham eller festivalen. Vi syntes imidlertid det var synd at han gjorde seg utilgjengelig og at billettkjøperne ikke fikk svar. Han sa at han ikke ønsket å ha noen videre dialog.»

Om den påklagede artikkelen fra 28. februar, skriver RB:

«I begynnelsen av februar kom meldingen fra Brønnøysundregisteret om at Phi Entertainment AS var oppløst. Da forsøkte journalisten å få tak i Ilstad både på telefon og på sms uten å få svar. Det ble publisert en liten sak 5. februar om avviklingen av selskapet. Også her skrev vi at vi hadde forsøkt å få tak i avviklingsstyrets leder Ilstad. Dette førte til nye henvendelser til redaksjonen fra billettkjøpere som fortsatt ventet på svar. Mens andre kreditorer vet hvordan man forholder seg til at selskap ble avviklet, var det vanskeligere å orientere seg for billettkjøpere. En av billettkjøperne takket ja til å stille opp på intervju og fortelle om hvordan hun hadde prøvd å få svar fra Skyhøyt – uten å lykkes.

Vår journalist, som har en lang historie med ikke å få svar fra når hun har kontaktet Ilstad for saker han opplevde som negative, sendte ham en tekstmelding (se vedlagt tekstmelding i vedlegg til tilsvaret) der hun forklarte at vi hadde snakket med en billettkjøper og at vi ønsket kommentar fra ham. Hun listet også opp spørsmålene hun hadde til ham. Det kom aldri noe svar, noe hun har opplevd også flere ganger tidligere. […]Det kom ingen feilmelding som tydet på at meldingen til Ilstad ikke kunne sendes.

I vårt forsøk på minnelig løsning sier Ilstad at han ikke har mottatt noen slik melding. I ettertid har han heller ikke ytret ønske om å kommentere saken. Han har heller ikke ønsket det i forbindelse med dialogen vår etter PFU-klagen.»

Avisen ser at den kanskje kunne ha gjort mer for å få tak i klager før artikkelen ble publisert, men RB skriver: «Det gikk ca åtte timer fra vi sendte meldingen til Ilstad til vi publiserte artikkelen som betalsak i nettutgaven vår klokka 18. Vi kunne også ha prøvd på nytt dagen etter. Med den historikken som lå bak, hadde vi imidlertid liten tro på at han ville svare uansett hvor lang tid han fikk på seg».

Avisen mener å ha tatt «menneskelige hensyn undervegs - både i alt vi har hatt på trykk, og i vår kontakt med klageren. Skyhøyt har hatt én person som har uttalt seg i hele perioden. Ilstad er eier, styreleder og daglig leder. Det har heller ikke vært andre styremedlemmer vi kunne kontakte de siste månedene. Vi har spurt om han har advokat vi eventuelt kunne kontakte, men alt skulle gå gjennom Ilstad».

«Vi mener det tilligger samfunnsoppdraget vårt å følge opp det økonomiske etterspillet når en stor festival avlyses og når vi får flere henvendelser fra folk som opplever det samme for oss – at festivalsjefen går «under jorda» når det kommer til penger. Samtidig registrerer vi at festivalsjefen i denne perioden velger å stille opp i TV3-programmet «Luksusfellen» for å fortelle om sine økonomiske utfordringer (programmet sendes 21. mars).»

Konklusjon fra Romsdals Budstikkes side:

«Vi erkjenner at vi isolert sett kanskje kunne ha gjort enda mer for å få klageren i tale i den siste artikkelen. Men kulturlederen vår har prøvd å nå ham gjennom den siste kanalen han har respondert til henne på: gjennom tekstmelding. Vi viser også til at han ikke har vært interessert i å gi noe tilsvar i ettertid.

Når det gjelder alle de andre punktene klageren tar opp, mener vi at de mange artiklene viser at situasjonen ikke er slik klageren har hevdet overfor PFU.

Avisen har forsøkt å komme klager i møte, i forbindelse med minnelig ordning – og blant annet tilbudt ham et tilsvar (se vedlagte forsøk) Avisen opplever at klager ikke er interessert i dialog.»

Klager minner om at kun én sak er klaget inn til PFU: artikkelen den 28. februar.

Videre påstår klager at han har vært tilgjengelig for kommentarer og svar, og avviser at han har gjemt seg, «om det ikke bestandig har vært muntlig så har jeg forsøkt å svare skriftlig».

Når det gjelder blokkeringen av journalister, skriver klager: «Når journalisten er svært pågående på tider av døgnet en ønsker ro, er det i sin rett å ikke være tilgjengelig!»

Klager hevder han ikke mottok noen spørsmål på tekstmelding: «Hvis journalisten visste at hun hadde vært pågående tidligere og ikke kom igjennom på tlf/Messenger, hvorfor sendte hun det der? VI har hele tiden vært tilgjengelig på mail. I denne saken er det mange muligheter for å foreta faktasjekk og det var ingen hast med å publisere. Hadde saken kommet på mail eller fra annen forum hadde vi rettet denne.»

Klager mener han ikke har gått «under jorda»: «Festivalsjefen er ute i det offentlig rom hver dag og vi svarer så langt vi klarer. Her er det ingen som har gått under jorden. Det kan virke som RB er misfornøyd med at de ikke får de svare de ønsker og fort nok.»

Konklusjon fra klagers side: «Fra vår/min side hadde nok situasjonen vært noe annerledes hvis RB hadde viste en annen inngangsvinkel og åpenhet. […]. Slik situasjonen er nå velger vi derfor PFU for å underbygge vår påstand og håper at RB kan finne en annen fremgangsmåte for artikler i framtiden. Vi ønsker bare å drive med musikk, men slik dette blitt mener vi det er direkte skadelig å snakke med RB.»

Romsdals Budstikke (RB) mener ikke klager har vært tilgjengelig for kommentarer og svar: «Dette er aldeles ikke vår opplevelse. I tilfellene der det gjaldt å få oppmerksomhet for planlagte arrangement, har han vært tilgjengelig, og det var han også dagen da festivalen ble avlyst. I perioden etterpå opplever vi at han har gjort seg utilgjengelig – både for oss og for de mange billettkjøperne som har henvendt seg til Romsdals Budstikke for å se om vi klarte å få ham på banen. Flere av våre medarbeidere har prøvd å få tak i ham gjennom ulike kanaler – uten å lykkes. I samtale med redaktøren ga han også klart uttrykk for at han ikke ville snakke med Romsdals Budstikke, ettersom vi bare er ute etter negative vinklinger. Historikken som lå vedlagt i vårt første svar, viser at det aller meste vi har hatt om Skyhøyt og Pål Henning Ilstad har vært positivt vinklede saker.»

Videre: «Ilstad har brak EN sak inn for PFU, men han har samtidig beskyldt avisa og enkeltmedarbeidere for en heksejakt over tid. Med det siste i mente har vi funnet det nødvendig å vise hele historikken. Denne historikken forklarer også hvorfor vi etter hvert har mistet forhåpningene om å få en kommentar fra Ilstad på alt som er vanskelig. Men vi sendte også i denne saka spørsmålene til ham – i den kanalen der han har valgt å svare de gangene han ikke har ignorert oss fullstendig.» Se vedlagte melding i første tilsvar.

Avisen skriver: «Vi tilbød en minnelig løsning gjennom tilsvar og et møte med ham for å diskutere dette. Han har aldri ytret ønske om tilsvar eller korrigering av eventuelle feil. Han ønsket heller ikke å ha et møte med oss. Det eneste han antydet når det var snakk om minnelig løsning, var å trekke inn akkordforhandlingene som gjelder økonomiske ordninger etter hans forhold til vår markedsavdeling/sponsor. Vi mener dette er en avsporing som ikke har noe med en PFU-klage å gjøre. Vi oppfatter det mer som et forslag om å kjøpe oss fri fra en PFU-klage gjennom pågående akkordforhandlinger, og det vil vi på ingen måte være med på.»

Videre: «Vi har aldri kontaktet ham til andre enn «normale» tider. Det er vanskelig å vite når intervjuobjektet «ønsker ro», og da er det bare å svare at det passer dårlig nå – men at vi tar det på et mer passende tidspunkt.» Når det gjelder påklaget artikkel: «Vi prøvde å få kommentar fra Ilstad til denne saken. Vi finner det underlig at Ilstad sier de har svart ut denne personen i flere runder. Det var ikke det hun sa til oss – verken da hun kontaktet oss for å få hjelp til å få Skyhøyt på banen eller i saken. Det kom heller ingen henvendelse til avisa fra Ilstad etter at saken ble publisert på nett og i papiravisa.»

RB ser at de kunne anstrengt seg enda mer for å få kontakt med Ilstad i denne ene saken. Vi prøvde kanalen vi som oftest hadde nådd fram til ham, men heller ikke dette hjalp denne gangen. Om han ville svare denne gangen – i motsetning til de andre gangene vi har prøvd å nå ham via e-post, telefon, Facebook osv – er en påstand vi aldri vil få verifisert.

Årsaken til at det var «hast» med å publisere, var at Ilstad hadde oppløst selskapet sitt og at det dermed oppstod en ny frist for folk til å melde inn kravene på nytt. Vanlige folk kjenner ikke reglene på dette, og derfor hastet det med å få en informerende sak som fortalte hvordan man skulle forholde seg til slikt. Mange hadde kjøpt billetter for relativt store summer. Vi hadde selvsagt kunne ventet en dag om Ilstad hadde bedt om dette. Men han besvarte ikke meldingen vår med spørsmål, og han hadde også på forhånd gitt klar beskjed om at han ikke ville ha noe med vår avis å gjøre.

Avisen har ikke det inntrykket at festivalsjefen gjerne vil svare i det offentlige rom: «Han har ikke svart på våre henvendelser, og han la ned facebooksider og slettet kritiske spørsmål fra billettkjøpere. Vi har ikke sett Ilstad i det offentlige rom før han dukket opp i Luksusfellen og fortalte om de økonomiske problemene han selv hadde fått etter Skyhøyt-engasjementet.»

«Det er mange som driver med musikk og andre former for kultur i Romsdal. De har vi et godt og profesjonelt forhold til. At Skyhøyt-sjefen ikke ønsker å ha dette, må vi forholde oss til. Men det hindrer ikke at vi skal drive journalistikk på at en høyt profilert musikkfestival blir avlyst helt på tampen og at billettkjøpere ikke får tilbake pengene sine.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Romsdals Budstikke (RB) om en tidligere avlyst musikkfestival og billettkjøpere som ennå ikke hadde fått pengene tilbake. Selskapet bak festivalen var under avvikling, og en av billettkjøperne kritiserte selskapets håndtering og etterlyste svar på kravet om refusjon fra selskapet.

Klager er leder av selskapet og festivalsjef. Han reagerer på at han ikke ble kontaktet før publisering slik at han kunne fått imøtegå og korrigert informasjonen i artikkelen. Klager hevder billettkjøperen har fått svar, og er forklart tid og forventet saksgang. Klager påstår han ikke fikk noen forespørsel fra journalisten, og hevder han hele tiden har vært tilgjengelig for kommentarer og svar. Klager mener imidlertid at RB har drevet en ensidig og negativ omtale av ham, og opplever dekningen som en «personforfølgelse» og «heksejakt».

Romsdals Budstikke (RB) mener klager har gjort seg utilgjengelig for avisen. I tidlig fase ble festivalen dekket som en positiv begivenhet for byen. Da stilte også klager opp. Ifølge avisen snudde dette da ting begynte å gå galt. Da var det umulig å få tak i klager. Det vises til en rekke forsøk, i alle kanaler, også forsøk på å få til møter med redaktør etc. Klager ga imidlertid RB klar beskjed om at han ikke ønsket dialog med avisen, og blokkerte journalistene. Likevel fortsatte avisen å ta kontakt, og det vises til meldingen sendt klager i forkant av påklaget artikkel. RB ser at avisen kanskje kunne gjort mer for å få tak i klager, men gitt historikken, hadde man liten tro på å lykkes. Klager har heller ikke ønsket noe tilsvar publisert i ettertid, og har heller ikke bedt om korrigering av eventuelle feil.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil minne om at en av pressens oppgaver er å være kritisk og ta opp kritikkverdige forhold, jf. punkt 1.4 i Vær Varsom-plakaten (VVP), selv om dette kan være ubehagelige for de som blir omtalt. Romsdals Budstikke var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på håndteringen i etterkant av et avlyst arrangement.

Den som blir kritisert og anklaget for noe, skal selvfølgelig få slippe til, for å belyse saken med sin versjon, jf. VVP punkt 3.2, og for å ta til motmæle, jf. VVP punkt 4.14 og 4.15. Imidlertid er det ikke slik at den kritiserte kan unngå omtale av en sak ved å gjøre seg utilgjengelig. Mediene må gjøre jobben sin, også når redaksjonen ikke får den kritiserte i tale, men mediene må da ta hensyn til at denne «stemmen» uteblir, og eventuelt løse saken på en litt annen måte.

Den påklagede artikkelen er en av mange artikler som har omtalt klagers selskap og de ulike arrangementene. Utvalget merker seg historikken, og ser at klager har vært kilde i en rekke artikler, spesielt i tidlig fase.

Når det gjelder denne påklagede artikkelen, ser utvalget at klager var forsøkt kontaktet, og at innholdet i kritikken var sendt ham. Selv om utvalget er enig med RB i at avisen kunne forsøkt å nå ham via andre kanaler, finner utvalget det godtgjort, på bakgrunn av tidligere kommunikasjonshistorikk, at RB har anstrengt seg for å få tak i klager, men at klager ikke har hatt noe ønske om dialog. Utvalget viser her til siste ledd i VVP punkt 4.14: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Gitt historikken, og at kritikken må sies å være i nedre sjikt av det som er sterke beskyldinger av faktisk art, samt at RB har tatt hensyn ved å vinkle identifiseringen og anklagene mer generelt mot selskapet, og ikke så direkte mot klager, så mener utvalget at RB med denne artikkelen ikke begikk et overtramp mot klager.

Utvalget merker seg også at RB i artikkelen opplyste at klager var forsøkt kontaktet, og at det i bildeteksten ble vist til hva klager tidligere har uttalt til billettkjøpere.

Når det gjelder påstander om feil, viser utvalget til at det i dette tilfellet er det snakk om to motstridende syn, og ikke en rettelse av faktiske feil, som VVP punkt 4.13 gjelder. Det er derfor tilsvar, VVP punkt 4.15, som er det aktuelle punkt. Utvalget ser også at klager har fått gode muligheter til å komme med tilsvar, noe han ikke har ønsket å benytte seg av.

Romsdals Budstikke har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 29. mai 2018,

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,

Eva Sannum, Sylo Taraku, Nina Fjeldheim

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU