Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 19-060NN ved advokat mot Varden

Presseetiske temaer

Forhåndsdømming

Faktasjekk og kildebredde

Feil i presentasjon

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Varden om en mann som var tiltalt for voldtekt av sin stedatter. Artikkelen var et referat fra en dag i rettssaken.

Klager er den omtalte mannen, og han klager via sin forsvarer. Forsvareren mener Varden har skrevet en artikkel som forhåndsdømmer mannen. Han reagerer på at avisen konstaterer at et overgrep har skjedd. Ifølge klager konstaterer Varden også skyld i tittelen. Videre mener klager at Varden har publisert en faktafeil om hvor det ble påstått at voldtekten skal ha skjedd.

Varden avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener det var grunnlag for å konstatere at det har skjedd et overgrep, uavhengig om det var en voldtekt eller ikke. Varden påpeker at det ikke er omstridt at det har skjedd en seksuell handling mellom mannen og stedatteren. Varden avviser at artikkelen er forhåndsdømmende, og mener å ha dekning for alle opplysninger.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene må vise særlig varsomhet i omtale av overgrepssaker der barn er berørt. I dette tilfellet skal imidlertid ikke PFU vurdere hvorvidt avisen har brutt god presseskikk overfor det omtalte offeret, men overfor den tiltalte mannen.

Utvalget merker seg at det ikke er bestridt at mannen har hatt seksuell kontakt med stedatteren. PFU mener derfor Varden hadde presseetisk dekning for å slå fast at det har funnet sted et overgrep. Videre mener utvalget at det kommer klart frem at det er aktor som påstår skyld i voldtekt. Utvalget kan ikke se at Varden forhåndsdømmer mannen, jf. VVP 4.5.

PFU merker seg at klager reagerer på tittelen som stod i papirutgaven. Utvalget minner på generelt grunnlag om at pressen skal unngå overskrifter som går lenger enn det er dekning for i stoffet, jf. VVP 4.4. En av opplysningene i tittelen var at overgrepet skal ha skjedd på et angitt sted. PFU noterer at klager mener denne opplysningen er uriktig, men i den grad opplysningen er upresis, mener PFU en eventuell upresishet i dette tilfellet ikke utgjør brudd på god presseskikk. Utvalget påpeker samtidig at Varden kunne tydeliggjort hvor påstanden stammer fra.

Etter en samlet vurdering finner PFU at Varden ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. september 2019

Alf Bjarne Johnsen,

Nine Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Liv Ekeberg

Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff, Lars Helle

Merknader

Anonymisert

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU