Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 20-153NN mot Haugesunds Avis

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Haugesunds Avis der en kvinne er intervjuet under temaet

ensomhet.

Klager er kvinnens mor. Hun reagerer på omtale av familien. Klager mener avisen skulle tatt

kontakt og sjekket opp fakta. Familien opplever artikkelen som offentlig uthenging og

opplever omtalen svært krenkende.

Haugesunds Avis tok kontakt med kvinnen etter at hun hadde fortalt om ensomhet i sosiale

medier. Avisen mener kvinnen har rett til å beskrive sitt liv og sine relasjoner slik hun

oppfatter det. Slik avisen ser det, er omtalen nøktern og troverdig, og det rettes ikke

beskyldinger mot noen. Avisen er imidlertid enige i at den kunne ha utdypet eller ordlagt

beskrivelsen av familieforholdet på en annen måte. Selv om avisen avviser brudd på god

presseskikk, har avisen imøtekommet klager og redigert nettartikkelen i ettertid.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at omtale av denne type personlige historier bør

påkalle ekstra varsomhet fra redaksjonens side. Det gjelder spesielt når omtalen kan ramme

tredjeparter.

Selv om PFU kan forstå at publiseringen kan oppleves som sårende, og avisen kunne

omformulert, mener utvalget likevel at den ikke bryter med god presseskikk.

For leserne er det tydelig at det er kvinnens opplevelse av egen ensomhet og fravær av

familie som formidles. Familien omtales ikke detaljert, og det rettes ingen konkrete

beskyldinger mot klager.

Utvalget finner det også positivt at avisen har imøtekommet klagers ønske og redigert den

digitale versjonen av publiseringen i ettertid.

Etter en samlet vurdering har Haugesunds Avis ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. oktober 2020

Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug,

Kjell Arne Røvik, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU