Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-047NN mot Smaalenenes Avis

Presseetiske temaer

Identifisering

Saklighet og omtanke

Hensyn til pårørende

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Kritikk

Kritikk

Kritikk på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to artikler i Smaalenenes Avis. Den første handlet om ransaking av et fritidstilbud/treningssenter, der politiet beslagla dopingpreparater og advarte foreldre mot å sende barna dit. Den andre artikkelen handlet om en narkotikasak mot innehaveren av fritidstilbudet/treningssenteret, der han i retten blant annet forklarte seg om trusler fra narkotikamiljøet mot seg og familien.

Klager er den omtalte mannen, som klager via sin advokat. Klager mener han ble indirekte identifisert i den første artikkelen, og at det ikke var berettiget å omtale tidligere straffbare forhold for å opplyse allmennheten om funnene på treningssenteret.

I den andre artikkelen brakte avisen i følge klager detaljerte og sensitive opplysninger fra rettsbehandlingen, som medførte fare for han og familiens liv og helse. Klager viser til at retten lukket dørene på rettssakens andre dag, og anmodet avisen om å fjerne sensitive detaljer, noe avisen i følge klager ikke etterkom.

Smaalenenes Avis avviser brudd på god presseskikk. Avisen mener at foreldre som sendte barna sine på treningssenteret hadde rett til å vite hvem som stod bak tilbudet. Klagers navn ble utelatt, påpeker avisen.

Smaalenenes Avis mener klager selv har søkt offentlighet og delt livshistorien sin, og at tidligere dommer berettiget en identifisering. Redaksjonen avviser at opplysningene som ble publisert i den andre artikkelen medførte fare for liv og helse. Avisen påpeker at rettens referatforbud kom på dag to, og at dette ble fulgt. Retten ba redaksjonen selv vurdere om den skulle fjerne opplysningene i referatet fra første dag, ifølge avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener beslaget av dopingpreparater på treningssenteret var av allmenn interesse, særlig fordi dette var et fritidstilbud for barn og unge. Slik utvalget ser det, var det også vanskelig å unngå en indirekte identifisering av klager, gitt hans tilknytning til treningssenteret.

PFU kan heller ikke se at graden av identifisering av klager i omtalen av rettssaken var i strid med de presseetiske kravene som stilles i Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7. Utvalget henviser til klagers arbeid med barn og unge, og at han er dømt for gjentatte straffbare forhold.

Slik utvalget ser det var avisen imidlertid for detaljert i gjengivelsen av klagers forklaringer, der det kom frem opplysninger om uskyldige tredjeparter/private forhold, samt hva han skal ha sagt til politiet. Denne tok etter utvalgets mening ikke tilstrekkelig hensyn til mulige konsekvenser for klagers nærmeste familie, i strid med omtankekravet i VVP 4.1.

Smaalenenes Avis har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Erik Schjenken

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

NN mot Romerikes Blad

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-232

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU