Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-067Adv. Inam Ghous Ali pva klient mot NRK

Presseetiske temaer

Identifisering

Bildebruk

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

NRK.no publiserte en artikkel om to menn på 24 og 23 år som i tingretten ble dømt til henholdsvis 20- og 15-års forvaring for drap. Mennene ble identifisert med navn og bilde. Det ble opplyst at dommen var anket.

Klager er advokaten til 23-åringen, som klager på vegne av sin klient. Advokaten mener NRK ikke skulle identifisert mannen. Det vises til tre forhold: Dommen var ikke rettskraftig, klientens unge alder og diagnosen lettere psykisk utviklingshemmet. Klagen gjelder også bildebruk, idet NRK tok et bilde fra klagers Facebook-profil uten klientens samtykke. Videre anføres at omtalen er ubalansert og unyansert.

NRK mener identifiseringen, bildebruk og øvrig omtale er godt innenfor det som må være presseetisk akseptabelt. Det vises til forbrytelsen alvor, og at retten mener det er høy grad av fare for nye, alvorlige voldshandlinger. NRK mener dette tilsier at samfunnet har et berettiget behov for å kjenne identiteten til de dømte. Når det gjelder diagnosen, viser NRK til at den domfelte var strafferettslig tilregnelig, og at han på bakgrunn av de svært alvorlige handlingene ble idømt en av lovens strengeste straffer.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis slå fast at det er en sentral oppgave for pressen å informere allmennheten om hva som skjer i retts- og kriminalsaker. Pressen skal imidlertid være varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i slike saker.

Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7, noe utvalget mener forelå i det påklagede tilfellet. Utvalget viser til forbrytelsens alvor og karakter. En forvaringsdom betyr at det er vurdert som stor risiko for at den dømte kan komme til å gjenta forbrytelsen eller være en fare for samfunnet.

Etter utvalgets mening, tilsier ikke mannens alder et særlig aktsomhetsbehov. I dette tilfellet mener utvalget heller ikke at diagnosen er av presseetisk betydning. Her legger PFU vekt på strafferammen og at mannen var vurdert å være strafferettslig tilregnelig.

Utvalget merker seg at identifiseringen skjedde etter dom, og det går tydelig frem at dommen er anket.

Utvalget tar ikke stilling til den opphavsrettslige siden av bildepubliseringen. Når det gjelder det etiske, mener utvalget at bildet er neddempet og nøytralt, og at bildebruken derfor er innenfor Vær Varsom-plakaten.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Tove Lie, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Erik Schjenken

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU