Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-082Marius Berg Bråthen mot Glåmdalen

Presseetiske temaer

Hensyn til pårørende

Bildebruk

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Glåmdalen publiserte 23. mars 2021 en artikkel om en bilulykke. Tittelen var: «Tre til sjukehus etter kollisjon».

I ingressen stod det:

«Tre personer var involvert i en kollisjon på riksvei 2 ved Grinder ved 16.00-tida tirsdag. Alle tre ble kjørt til akuttmottaket ved Kongsvinger sjukehus for helsesjekk.»

Under tittelen ble det publisert et bilde som viste bilene som var involvert i ulykken.

KLAGEN:

Klager er en av personene som ble rammet av ulykken. Han mener Glåmdalen har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.6, om å ta hensyn ved omtale av ulykker.

Klager skriver:

«(…) ca 15:50 tirsdag 23.03.2021 ble jeg utsatt for en frontkollisjon. Mens jeg fortsatt satt fast i bilen i store smerter ser jeg journalisten til glåmdalen ta bilder av meg og synes allerede på dette tidspunktet at det er uetisk.

16:51 samme dag publiseres artikkel med min bil i front på bildet, godt synlig og veldig gjenkjennelig.

Jeg kjører en Audi RS5 2013 modell, det er svært få av denne i Norge, sjekker du Finn.no ligger det kun EN til salgs per i dag.»

Ifølge klager gjenkjente familie og venner bilen, og ble slik informert gjennom artikkelen om at han var involvert i ulykken. Klager fikk da intensivbehandling på sykehuset og kunne ikke besvare et renn av meldinger og telefoner, forteller han.

«Mine venner og familie sitter da uten noe info om jeg er i live, eller hva som har skjedd», skriver klager.

TILSVARSRUNDEN:

Glåmdalen avviser at god presseskikk er brutt.

«Vi synes det er leit at klager opplever Glåmdalens dekning som en ekstra belastning, men mener at vår dekning er nøktern og ikke avviker fra normal nyhetsdekning av ulykker», skriver avisen.

Glåmdalen beskriver hvordan de dekket saken på ulykkesstedet:

«Framme på åstedet forhørte vår journalist seg med politi- og ambulansepersonell på stedet, samt vitner, om alvoret i ulykken. De materielle skadene var betydelige. Det ble informert om at personskadene neppe var alvorlige. Dette ble gjort før journalisten begynte å ta bilder.

(…)

Journalisten gikk inn på gårdstunet vest for riksveien, og løftet opp telefonen for å ta bilder. Da så han at det satt en person inne i bilen. Han senket da telefonen og tok ikke bilder. Å fotografere en person inne i bilen ville da heller ikke ha noen hensikt, siden journalisten – som har mange års erfaring i yrket – selvsagt vet at slike bilder aldri publiseres. Klager kan likevel ha opplevd det ubehagelig å se journalisten med mobiltelefon/kamera framme, men slikt kan skje fra tid til annen på ulykkessteder.

Journalisten flyttet seg etter dette opp i veikanten, hvor han tok bilder fra vinkler hvor verken skadde eller kjennemerker på bilen var synlig.»

Avisen forteller at politiets operasjonssentral opplyste at to personer var lettere skadet og sendt til helsesjekk, og at politiet senere justerte tallet til tre, uten å ha noe mer informasjon enn at de var lettere skadet.

«Verken på åstedet eller i kontakten med operasjonssentralen var det altså noe som tydet på at det var alvorlig personskade. Vi registrerer at klager opplyser at han var innlagt på intensivavdelingen. Dette var nytt for oss», skriver Glåmdalen.

Når det gjelder klagers bil, mener Glåmdalen at den ikke er så lett identifiserbar som klager hevder.

«Klager forteller at han kjører en meget sjelden bil, en Audi RS5. Det har vi ingen grunn til å bestride. Imidlertid er Audi A5 en relativt vanlig bil, og man skal være godt over middels bilinteressert for å se at den kollisjonsskadde bilen på bildet er en RS5 og ikke en A5. De fleste vil knapt kunne identifisere bilmerket, langt mindre modell. Vi mener bilen ikke er så spesiell rent utseendemessig at den utløser ytterligere aktsomhet fra vår side, uten at det nødvendigvis betyr at ikke noen av klagers nærmeste gjenkjente bilen.»

Videre er Glåmdalen forundret over at familie og venner lurte på om klager var i live, ut i fra avisens dekning. «Om noe underspilte vi alvoret i skadene, basert på den informasjonen vi fikk fra politiet sett opp mot det klager nå opplyser.»

Glåmdalen avviser at de burde ventet med publisering, og skriver:

«Ulykken skjedde langs en trafikkert riksveistrekning, og skapte lange køer. Vi hadde heller ingen indikasjoner på at noen var spesielt hardt skadet eller i livsfare, snarere tvert imot. Politiet opplyser normalt heller ikke om hvorvidt pårørende er varslet i forbindelse med ulykker med mindre personskader. Vi hadde derfor begrensede muligheter til å avklare når/om pårørende til de involverte var varslet, og vi mener altså at det heller ikke er relevant i denne saken.»

Klager fastholder sitt syn. Han skriver:

«Hva Glåmdalen mener om identifisering er irrelevant når den faktiske situasjonen er noe helt annet. Du kan f.eks gå på Finn.no og forsøke å finne en 2013 modell Audi RS5. Det ligger ingen der. Og totalt av alle RS5 modeller ligger det 13 for salg i hele Norge.

Når jeg kom ut av intensivbehandling, mobilen min funnet igjen og ladet hadde jeg meldinger fra godt nære og til og med mindre bekjente.»

Klager forteller at til og med en person han kun har snakket med på internett og aldri møtt dro kjensel på bilen og forsøkte kontakte ham.

Glåmdalen fastholder at de færreste ville kjent igjen bilen som en Audi RS5.

«Vi identifiserer aldri kjennemerker og fjerner eventuell dekor og annet som gjør kjøretøy spesielt gjenkjennelig. Verken fotograf, journalist, frontsjef eller noen andre hos oss så noe annet enn en ganske ordinært utseende, kollisjonsskadet bil i grøfta. Vi er fortsatt uenige i at kjøretøyet har et utseende som burde utløst noen økt aktsomhet fra vår side.»

Avisen understreker at en bilulykke som skaper lange køer ikke er en privatsak. Det er en hendelse lokalavisen må melde om så fort som mulig.

Glåmdalen avviser at de burde ha ventet med å publisere bildet, og skriver:

«En time etter en ulykke må vi som lokalavis kunne publisere et bilde fra ulykkesstedet. Skulle klager vinne fram, vil det skape noen utfordrende grenseoppganger. Skal vi da ha regler for hvor lang tid det skal gå før man kan publisere et bilde fra en ulykke med mindre personskader?»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Glåmdalen om en bilulykke. Avisen publiserte et bilde av bilene som var involvert i ulykken. I ingressen skrev Glåmdalen at tre personer var kjørt til sykehus «for helsesjekk».

Klager er føreren av en av bilene. Han reagerer på at Glåmdalen publiserte bilde av hans ødelagte bil før pårørende var varslet og informert om ulykken. Ifølge klager var bilen lett gjenkjennbar. Klager opplyser at han fikk intensivbehandling på sykehus mens venner og familie forsøkte å nå ham på SMS og telefon, uten at han hadde mulighet til å svare. Klager reagerer også på at avisen tok bilde av bilen mens han fremdeles satt inni og fikk hjelp av ambulansepersonell og brannvesen.

Glåmdalen avviser at god presseskikk er brutt. Avisen understreker at det gjaldt en bilulykke som skapte lange køer på en trafikkert riksvei, og at det var behov for å informere offentligheten om saken så raskt som mulig. Redaksjonen ble informert av politiet om at de involverte bare var lettere skadet. Fotografen tok hensyn ved å fotografere klagers bil på god avstand, slik at mannen ikke synes på bildet, opplyser Glåmdalen. Videre avviser Glåmdalen at bilen var lett gjenkjennbar. Det er ikke blitt publisert kjennemerker, og bilen har ikke et spesielt utseende, mener avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.6, som sier at pressen skal ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan påvirke ofre og pårørende.

Dette innebærer på ingen måte et forbud mot å rapportere fra ulykker, ei heller å omtale ulykker før pårørende er varslet. Det handler om hvordan omtalen gjøres, sett i forhold til ulykkens alvorlighetsgrad og karakter.

PFU merker seg at Glåmdalen var informert av politiet om at de involverte bare var lettere skadet. Det er et forhold som tilsier større frihet til å rapportere opplysninger og bilder enn hvis det for eksempel var snakk om en dødsulykke. PFU merker seg at artikkelen heller ikke inneholdt detaljerte opplysninger om de berørte, og at det publiserte bildet ikke viser klare kjennemerker på de involverte bilene. Utvalget mener videre det var presseetisk akseptabelt å ta bilder selv om klager fremdeles satt i bilen, ettersom det ikke er mulig å se ut ifra publiseringen om det sitter noen i bilen.

Utvalget har likevel forståelse for at klager opplevde omtalen belastende. Ulykken skjedde på et lite sted, og selv om bilen etter utvalgets mening fremstår forholdsvis anonym, forstår utvalget at klagers pårørende kan ha blitt redd for at det var klager som var involvert.

Utvalget mener Glåmdalen kunne tydeliggjort i artikkelen at de involverte ifølge politiet hadde lettere skader. Samtidig ser PFU at avisens formulering om at personene var kjørt til «helsesjekk», tilsa at skadeomfanget ikke var alvorlig. PFU vil på generelt grunnlag minne om at pressen skal være varsom med bildebruken i omtale av ulykker, men slik utvalget ser det, var Glåmdalens artikkel nøktern, ikke direkte identifiserende og innenfor det en avis må kunne publisere fra en slik ulykke.

Glåmdalen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Erik Schjenken

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Firda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-269

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU