Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-199NN m.fl. mot Verdens Gang

Presseetiske temaer

Identifisering

Hensyn til pårørende

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Verdens Gang identifiserte en mann som døde med korona i april 2021. Mannen var skribent og tidligere redaktør i et alternativt nettsted, og ble omtalt som en kjent konspirasjonsteoretiker og koronafornekter. Til tross for strenge smitteverntiltak hadde mannen avholdt flere større arrangementer hjemme hos seg. Mannen døde med korona kort tid etter et slikt arrangement.

Klager er mannens pårørende. De reagerer i all hovedsak på identifiseringen. Slik klager ser det, kunne VG omtalt saken uten å identifisere mannen med navn og bilde. Klager mener avisen ikke har tatt hensyn til etterlatte i sjokk og sorg, og mener omtalen er respektløs mobbing av en avdød mann som ikke kan tale for seg.

I tillegg reagerer klager på VGs omtale av den foreløpige obduksjonsrapporten. Klager reagerer på at VG gjengir det klager mener var taushetsbelagte og personsensitive opplysninger.

VG forstår at omtalen var en tilleggsbelastning for de pårørende, men mener likevel at publiseringene er i tråd med god presseskikk. VG viser til publiseringstidspunktet og den situasjonen landet var i. Ut ifra sakens alvor, omfang og karakter, samt klagers samfunnsrolle og aktivitet i offentligheten, var det berettiget å identifisere, ifølge avisen. VG mener de har tatt hensyn til pårørende, og viser til at avisen først publiserte navn og bilde etter at pårørende var varslet. VG peker også på kilder som uttalte seg positivt om avdøde som person.

Når det gjelder obduksjonsrapporten, viser VG til at det handlet om kommuneoverlegens uttalelser, som det var naturlig å referere i den løpende nyhetsdekningen.VG mener de publiserte opplysningene verken var intime eller detaljerte. I enkelte miljø var det reist tvil om dødsårsaken, og det var derfor av betydning å formidle hva som lå til grunn for konklusjonen, skriver VG som også påpeker at avisen lyttet til klagers reaksjoner og endret artikkelen i tråd med dette.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har stor forståelse for at publiseringene oppleves belastende for pårørende. Ikke bare på grunn av omtalen av dødsfallet i seg selv, men også fordi det rettes et kritisk søkelys mot en som er død, og som dermed ikke har mulighet til å forsvare seg.

Samtidig er dette en sak av stor offentlig interesse, en sak med potensielt mange berørte. I dette tilfellet må PFU foreta en avveining av hensynet til pressens samfunnsrolle, jf. kapittel 1 i Vær Varsom-plakaten (VVP) opp mot hensynet til pårørende, jf. VVP 4.6.

PFU viser til situasjonen landet var i på publiseringstidspunktet, og at avdøde hadde avholdt et større arrangement. Kort tid etter døde han med korona og myndighetene mistenkte et større utbrudd med smitte fra arrangementet.

PFU registrerer at det var mange mulige berørte, og det hastet med å informere både deltakere og nærkontakter. Slik PFU ser det, var det derfor viktig å opplyse om hvem og hva dette handlet om. Avdødes roller og aktiviteter i offentligheten hadde også en klar relevans til de forhold som ble omtalt. PFU mener identifiseringen med navn og bilde hadde en dokumentasjonsverdi, særlig med tanke på påstander om «fake news».

Når det gjelder hensynet til pårørende, sett opp mot VVP 4.6, merker PFU seg at pårørende tidligere var varslet både om dødsfallet og mulig årsak til dødsfallet. PFU ser at VG også kunne tatt kontakt for å informere om identifiseringen, og derigjennom forberedt nærmeste pårørende om at saken kom, samt gitt de en mulighet til å uttale seg. På generelt grunnlag oppfordrer PFU mediene til å forberede pårørende på best mulig måte i sensitive og såre saker.

PFU mener imidlertid at det ikke var presseetisk påkrevet i dette tilfellet, ettersom det dreide seg om en pågående nyhetssak der behovet for informasjon var svært stort. PFU legger også vekt på at artiklene var saklige, og at de faktiske forhold ble beskrevet i en nøktern form.

Når det gjelder publiseringen av opplysninger fra obduksjonsrapporten, mener PFU at disse hadde dokumentasjonsverdi. PFU kan ikke se at opplysningene var av en så intim og sensitiv karakter at god presseskikk ble brutt. PFU merker seg også at VG endret teksten etter at pårørende tok kontakt.

På grunn av sakens alvor og omfang mener PFU at hensynet til samfunnets informasjonsbehov veier tyngre enn hensynet til berørte parter.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. mars 2022

Anne Weider Aasen,

Nina Hernæs, Ådne Lunde, Eivind Ljøstad,

Melissa Jocelyn Lesamana, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joyce

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU