Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-267 Ukrainas ambassadør til Norge, Viacheslav Yatsiuk mot NRK

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Rett til å forsvare seg

Anonyme kilder

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

NRK publiserte fredag 24. desember 2021 et nyhetsinnslag i Dagsrevyen om den daværende krigssituasjonen i det østlige Ukraina. Det ble blant annet vist bilder av lastebiler, og opplyst at disse kom fra Russland til den separatistkontrollerte delen av området, med mat, medisiner og koronavaksiner. Det ble også vist til at en militant separatistleder «hevder ukrainsk-støttende grupper planla å begå krigsforbrytelser», og at det «handler om kjemisk krigføring».

NRK viste klipp fra et intervju med separatistlederen, gjort av en statlig russisk tv-kanal. Han sa (NRKs teksting, sekr. anm.):

«De har inntatt stillinger. Det er folk som ikke tilhører det ukrainske militæret, men som opererer på egen hånd og utfører bestemte oppgaver. I november ble det kjemiske krigføringsmiddelet brakt inn med fly. Det ble fylt på 40 mm metallhylser, som passer til håndgranatkastere.»

Hele innslaget kan ses her: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202112/NNFA19122421/avspiller (innslag nr. 8)

KLAGEN:

Klager er Ukrainas ambassadør til Norge som mener NRK har videreformidlet russisk desinformasjon.

Klager skriver: «In particular, the above NRK news attempts to justify a totally illegal Russian practice of sending the so-called ‘humanitarian convoys’ into the temporary occupied territory of Ukraine in Donbas.»

Klager anfører at NRK «reproduces allegations regarding the existence of so called ‘Ukrainian-backed militia groups’ that allegedly operate outside the control of the Government of Ukraine. This is a completely false allegation – there are no such groups in Ukraine».

Videre mener klager at NRK fremstiller det som om «there is an internal conflict in Donbas between the Ukrainian armed forces and separatist (even if in that particular news the NRK calls them ‘Russia supported separatists’)».

Klager skriver: «I have to strongly protest against portraying an open armed aggression of Russia against Ukraine as ‘an internal conflict in Ukraine’. I assume that journalists in the NRK know too well that the conflict in the Ukrainian Donbas was created by Russia in 2014, that since that time Russia maintain in the occupied territories of Ukraine its occupation administration and that illegal armed formations in Donbas are not only supported, but directly controlled and funded by Russia.»

Slik klager ser det, har NRK dessuten gjentatt «the most shocking lie of the Russian propaganda machine about alleged preparations in Ukraine to use chemical weapons against the population on the temporary occupied territory of Ukraine in Donbas».

Etter klagers mening er det «ytterst beklagelig» at NRK samtidig «even decided to ignore the most basic principle of journalism of asking the views of all parties concerned». Dessuten mener klager at NRK skulle rettet og beklaget, og det anføres brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP), deriblant 3.2, 4.13 og 4.14.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

NRK påpeker: «Aller først må vi understreke at situasjonen i Ukraina har endret seg på svært alvorlig og dramatisk vis i løpet av de drøye to månedene som er gått siden innslaget ble publisert, aller mest gjennom Russlands brutale og folkerettsstridige invasjon av Ukraina. Det innklagede innslaget var del av en bred dekning gjennom mange år av konflikten i Øst-Ukraina, en konflikt som i februar i år ble brukt som en del av påskuddet for Russlands aggresjon og invasjon av nabolandet. (…)»

NRK skriver også om dekningen generelt sett gjennom årene: «Overordnet har det vært viktig for oss å belyse konflikten fra alle sider for å gi en best mulig forståelse av hva som skjer. Vi skal være nøkterne i språkbruken, presise i formuleringene og på vakt for at mediene ikke skal bli brukt i propaganda, samtidig som vi skal legge ekstra vekt på de menneskelige omkostningene og sivil lidelse.»

Når det gjelder det konkret påklagede nyhetsinnslaget, viser NRK til at dette var «basert på redaksjonelt materiale distribuert av nyhetsbyrået Associated Press, som hadde hentet opptakene fra den russiske statskontrollerte kanalen RU-RTR».

NRK skriver: «Vår vurdering av materialet var at dette var en del av den løpende nyhetsdekningen om konflikten i Øst-Ukraina og den tilspissede situasjonen mellom Russland og Ukraina. Samtidig så vi at kilden var en statskontrollert russisk TV-kanal, RU-RTR. Det som gjorde det aktuelt for oss å benytte materialet, var at det ble formidlet gjennom en av våre redaksjonelle samarbeidspartnere som er et anerkjent og velrennomert vestlig nyhetsbyrå. Vi ble også interessert i materialet fordi det ga tilgang til kilder og informasjon fra de opprørskontrollerte områdene i Øst-Ukraina som vi sjelden har fått tilgang til.»

Med hensyn til påstanden om kjemisk krigføring, som klager anfører er feil og ikke skulle vært publisert, skriver NRK: «For NRKs del vil vi påpeke at det er en vanlig problemstilling i redaksjonell dekning av krig og konflikt at påstander fra ulike parter ofte ikke kan verifiseres der og da, og når påståtte planlagte angrep ennå ikke har skjedd er dette naturligvis enda vanskeligere. Samtidig er dette en svært alvorlig påstand, og det er viktig at slike påstander behandles kritisk i publiseringen. Det er avgjørende at det skal tas forbehold i formidlingen av slike ubekreftede påstander. Dette blir også gjort i innslaget - to ganger presiseres det at dette er noe talsmannen hevder. Men vi ser at vi med fordel kunne lagt inn enda sterkere og tydelige forbehold i formidlingen av disse påstandene.»

Videre avviser NRK at omtalen av konvoiene «var et forsøk på å rettferdiggjøre Russlands folkerettsstridige praksis med å sende forsyninger til opprørskontrollerte områder og dermed krenke grensene til en annen suveren stat». NRK påpeker: «Det var kjent fra før, også gjennom NRKs dekning, at ukrainske myndigheter hadde protestert kraftig mot disse konvoiene. NRK kalte dem heller ikke for ‘humanitære konvoier’, men beskrev konkret i ord og bilder hva slags forsyninger opprørerne skulle ha fått (mat, medisiner og vaksiner). På slutten av innslaget viste vi også bilder fra russiske militærøvelser nær grensen til Ukraina som dokumenterer det militære nærværet og trusselen mot nabolandet i denne perioden. Det uttales samtidig i innslaget at ‘Mens stillingskrigen forsetter øst i Ukraina sender det russiske forsvaret daglig ut slike videoklipp’. Dette uttales for å tydeliggjøre hvordan Russland opererte (og antagelig ønsket å påvirke) også med slike daglige videoklipp.»

NRK er også uenig når klager anfører at det ikke fantes ukrainsk-støttede milits-grupper utenfor den ukrainske regjeringens kontroll. NRK innvender: «Det er tvert imot ganske grundig dokumentert at slike grupper finnes, noe som er omtalt i en rekke internasjonale medier.» NRK henviser til følgende:

https://time.com/5926750/azov-far-right-movement-facebook/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-23/in-ukraine-militias-prepare-for-potential-war-with-russia

NRK tilføyer: «Dette er ulike grupperinger og nettverk som gis militær trening uten at ukrainske myndigheter står bak eller har noen kontroll over det.» NRK viser til at også norske medier, som VG, har omtalt slike grupperinger.

Etter NRKs mening utløste omtalen ikke klagers rett til samtidig imøtegåelse: «Påstandene fra den russisk-støttede separatistlederen som uttaler seg i den innklagede saken var rettet mot ukrainske militsgrupper i det opprørskontrollerte Donbas-området. I innslaget presiserer han selv at dette skal være grupper som opererer utenfor ukrainske myndigheters kontroll: ‘- Det er folk som ikke tilhører det ukrainske militæret, men som opererer på egen hånd og utfører bestemte oppgaver.’ Det rettes altså ingen anklager mot ukrainske myndigheter eller det ukrainske militæret i innslaget.»

Hva gjelder øvrige klagepunkter, peker NRK på at pressen har ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, og at NRK har lagt til rette for det gjennom den løpende dekningen. NRK skriver: «Innslaget var en ordinær nyhetssak, der det går klart fram at uttalelsene som blir formidlet er oppfatninger og påstander fra talsmannen for de russisk-støttede separatistene. Vi kan ikke se at skillet mellom faktiske opplysninger og kommentarer er utfordret i denne saken (VVP 4.2). Påstandene fra separatistlederen kunne som tidligere beskrevet ikke kontrolleres med andre kilder, men det kommer klart fram i saken at dette er noe en talsmann for en krigførende part hevder. Vi mener derfor at dette ikke var feilaktige faktaopplysninger som måtte rettes (VVP 4.13).»

Klager skriver: «[W]e are shocked and appalled by the content of the NRK response that we consider outrageous, inaccurate, manipulative and unapologetic. This response is unacceptable to Ukraine. It is very offensive not only towards Ukraine and the Ukrainian people, but also towards the Norwegian society, many representatives of which expressed their outrage and indignation over an open use by the NRK of the Russian propaganda machine provocation in its reporting on 24 December 2021. »

Klager finner det særlig beklagelig at NRK ikke kan erkjenne «their obvious blunder and presenting apologies to Ukraine», men i stedet rettferdiggjør publiseringen.

Klager reagerer også på NRKs språkbruk, og skriver: «[T]he NRK leadership continue to use the terminology promoted by the Russian propaganda machine, such as ‘opprørerne i Donbas’ and ‘stillingskrigen fortsetter øst i Ukraina sender’ (to have rebels one needs a rebellion, yet there was no rebellion in Donbas in 2014 but an open occupation of the sovereign territory of Ukraine by the Russian military forces that was later accompanied by the use of some locals as their mercenaries), ‘konvoie med mat, medisiner og vaksiner’ (I wish the NRK leadership never receives tanks and rockets to their homes with ‘foods’ and ‘medicine’ labels on them as ‘humanitarian’ assistance), ‘Ukraina-konflikten’ (there has been no conflict in Ukraine neither since February 2014, nor since February 2022, but an open and unprovoked war of aggression by Russia against Ukraine); ‘ukrainsk-støttede milits grupper utenfor den ukrainske regjeringens kontroll’ (this is yet another cliché of the Russian propaganda – it is true that to resist the Russian aggression in 2014 a number of volunteer military battalions were formed in Ukraine, but very soon these voluntary units were integrated into the regular Armed Forces of Ukraine). The list of the anti-Ukrainian clichés promoted by the Russian propaganda machine that some of the NRK journalists continue to use in an unscrupulous manner even now is not exhaustive.»

Som et vedlegg til replikken har klager også lagt med dialogen med NRK, som viser deres forsøk på minnelig løsning, som handlet om publiseringen av en mulig rettelse. Om denne dialogen skriver klager: «As you will see, even my minimalistic and most constructive expectations for an apology from the NRK were rejected by its leadership.»

NRK understreker: «Det hersker ingen tvil om at Ukraina er offer for en svært brutal og fullstendig uprovosert angrepskrig fra Russlands side. Det er kun angriperen som har skyld for en folkerettsstridig invasjon av et suverent land, og for NRK har det vært svært viktig at dette kommer tydelig fram i vår dekning av krigen. Vi har også prioritert tilstedeværelse med egne journalister og fotografer i Ukraina for å kunne dokumentere konsekvensene av Russlands krigføring så godt som mulig for et norsk publikum.»

NRK skriver også: «Propaganda brukes bevisst og målrettet som et middel for å villede og påvirke opinionen i krig og konflikt. Det er selvsagt svært viktig at uavhengige medier er seg bevisst denne problemstillingen. Vi skal generelt behandle påstander og materiale som kommer fra krigførende parter med høy grad av kildekritikk, og opplyse tydelig om hvor materiale er hentet fra de gangene det er aktuelt å publisere innhold som har tilknytning til aktører i en krig.»

NRK påpeker at mediene «må behandle påstander fra en krigførende part med varsomhet og bringe fram forbehold og motforestillinger». Videre vises det til tilsvaret, der NRK vedgikk at det burde vært lagt inn «sterkere og tydeligere forbehold i den innklagede reportasjen - ikke minst fordi det alltid er en fare for at mediene kan bli brukt til å spre misvisende eller falsk informasjon i krig og konflikt».

NRK anfører: «Når påstandene er framsatt i et innslag på en statlig russisk tv-stasjon er denne faren selvsagt ekstra stor. Som det framgår av e-postutvekslingen klageren har delt med PFU foreslo NRK å publisere en beklagelse som en minnelig løsning på PFU-klagen. Vårt forslag var en beklagelse av at vi ikke hadde innhentet tilstrekkelig informasjon om påstandene som ble framsatt, og at det ikke kom fram i saken at ukrainske myndigheter har benektet kjennskap til at det finnes, eller er innført slike stridsmidler. NRK ville gjerne løst klagesaken med en beklagelse, men som e-postutvekslingen viser ble vi ikke enige med klager om enkelte formuleringer i teksten.»

For øvrig avviser NRK at de har omtalt «de folkerettsstridige forsyningstransportene til Donbas fra Russland som ‘humanitære konvoier’».

NRK tilføyer: «Vi mener videre at det ikke ville vært riktig av oss å si at påstandene fra separatist-lederen ‘proved to be totally false’, fordi det er vanskelig i en slik situasjon å fastslå med sikkerhet hva som er falsk informasjon og ikke. I en slik situasjon er medienes oppgave snarere å innhente informasjon, dokumentere og ta nødvendige forbehold, heller enn å fastslå med sikkerhet hva som er fakta. Samtidig er det et faktum at ambassadøren og NRK var enige om at det var grunnlag for en beklagelse i denne saken, og når situasjonen er som den er mener også vi at det er rimelig at PFU får ta stilling til klagen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et innslag i Dagsrevyen i desember 2021 om den daværende krigssituasjonen i det østlige Ukraina. Det ble vist bilder og intervju gjort av en statlig russisk tv-kanal. En talsmann for de russisk-støttede separatistene uttalte seg om hvordan han mener ukrainsk-støttede militsgrupper som opererer på egen hånd, planla kjemisk krigføring.

Klager er Ukrainas ambassadør til Norge, som mener NRK har formidlet russisk desinformasjon og falske påstander, som at det skal finnes ukrainsk-støttede militsgrupper som opererer utenfor myndighetens kontroll, og at det forberedes kjemisk krigføring mot befolkningen i det okkuperte området i Donbas. Slik klager ser det, skulle NRK gitt mulighet for samtidig imøtegåelse, og også rettet og beklaget i etterkant.

NRK opplyser at innslaget var basert på redaksjonelt materiale distribuert av nyhetsbyrået Associated Press (AP), som hadde hentet opptakene fra en russisk statskontrollert kanal. NRK vurderte det som aktuelt å bruke materialet fordi det kom fra et anerkjent vestlig nyhetsbyrå, og ga tilgang til kilder og informasjon redaksjonen sjelden får. NRK påpeker viktigheten av å ta forbehold når det fremsettes påstander som vanskelig lar seg verifisere, og mener det ble gjort. NRK erkjenner samtidig at redaksjonen kunne vært tydeligere i sine forbehold. NRK avviser at klagers rett på samtidig imøtegåelse er utløst.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at NRKs publisering er basert på bilder fra en statskontrollert russisk tv-kanal. Selv om bildene er formidlet via et anerkjent nyhetsbyrå, understreker PFU at det alltid er den enkelte redaksjons selvstendige ansvar å sørge for at innholdet som publiseres innfrir kravene i Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU minner om at enhver kilde har en agenda, og i krig og konflikt, der det også foregår en informasjonskrig, er det helt avgjørende at mediene gjør et grundig kildearbeid. Som NRK også selv påpeker i sitt tilsvar, brukes propaganda bevisst og målrettet som et middel for å villede og påvirke opinionen. Ukritisk videreformidling kan få alvorlige følger.

Mediene må derfor være seg bevisst hvordan de formidler den typen innhold og udokumenterte påstander som det er snakk om i dette tilfellet. For det første handler det her om innhold som kommer fra en ufri, statskontrollert tv-kanal, styrt av en part som er kjent for å spre propaganda og desinformasjon. For det andre handler det om svært sterke anklager som under normale forhold ville kreve samtidig imøtegåelse.

Som det går frem av VVP 4.14, skal det «så vidt mulig» gis adgang til samtidig imøtegåelse. I den løpende dekningen av en krigssituasjon vil det imidlertid ikke alltid være mulig å nå den angrepne part, for eksempel om det handler om paramilitære grupperinger som det først og fremst ble pekt på i dette tilfellet. PFU understreker at mediene likevel må sørge for at mulige og alternative motforestillinger blir belyst, slik at publikum blir best mulig opplyst, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Etter utvalgets mening er den sentrale presseetiske problemstillingen her også knyttet til VVP 3.2.

Det er på dette punktet PFU mener NRK sviktet i det aktuelle innslaget. Det er dessuten vesentlig at mediene gir tilstrekkelig kontekst, slik at seerne forstår hva slags innhold og informasjon som formidles. I slike tilfeller som dette er det ikke tilstrekkelig å ta noe forbehold. Publikum må også på en tydelig måte få vite at innholdet er produsert av en statskontrollert kanal; at utgangspunktet ikke er uavhengig journalistikk.

Etter PFUs mening er det ikke nødvendigvis et problem å videreformidle denne typen innhold, men det er helt avgjørende hvordan man gjør det, hvilken kontekst som settes, og at man ikke utelater sentral informasjon om kilden. Den manglende troverdigheten til den typen kilde det her er snakk om, innebærer at det stilles ekstra strenge krav til kildekritikken.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. april 2022

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana

Kortversjon for framføring i relevant sendetid:

Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, har konkludert med at NRK brøt god presseskikk i et innslag i Dagsrevyen sendt julaften 2021. Innslaget omhandlet den daværende krigssituasjonen i det østlige Ukraina. Det ble vist bilder og intervju gjort av en statlig russisk tv-kanal, der blant annet en talsmann for de russisk-støttede separatistene uttalte seg og hevdet at paramilitære grupperinger planla kjemisk krigføring. PFU mener det ikke nødvendigvis var et problem å videreformidle bildene og de udokumenterte påstandene. Problemet var imidlertid at publikum ikke på en tydelig måte fikk vite at innholdet var produsert av en statskontrollert russisk kanal; at utgangspunktet ikke er uavhengig journalistikk. NRK har ikke innfridd kravene til kildekritikk, og brutt punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Merknader

Sekretariatet mottok også flere klager fra personer/organisasjoner som ikke er direkte berørt og derfor ikke klageberettiget.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU