Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-010NN mot NRK

Presseetiske temaer

Avtaler og premisser

Sårbare kilder

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk (dissens)

Brudd

Punkt i VVP til vurdering

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder NRK-serien «Gutter mot verden», som handlet om utenforskap hos gutter og unge menn. En av episodene dreide seg om ytringsfrihet og kontrære meninger, og NRK møtte blant andre kunststudenten Vebjørn Pedersen. Da NRK skulle intervjue Pedersen på Kunsthøgskolen i Oslo (KhiO), havnet journalistene i diskusjon med en annen student, som har vært i konflikt med Pedersen. Diskusjonen ble filmet og publisert i sladdet form. NRK har etter PFU-klagen byttet ut studentens stemme med en skuespillerstemme.

Klager er studenten som diskuterte med NRK. Hun ba ettertrykkelig om at opptaket ikke skulle publiseres, og mener NRK brøt god presseskikk da de likevel valgte å gjøre det. Ifølge klager er hun gjenkjennelig selv om filmen er sladdet. Klager frykter høyreekstreme miljøer og mener identifiseringen utgjør en risiko for henne. At NRK i etterkant har lagt på en skuespillerstemme, hjelper ikke, fordi skaden allerede har skjedd, fremholder hun.

NRK opplyser at klager selv valgte å oppsøke deres journalister og forstyrre intervjuet. Diskusjonen som fulgte, hadde offentlig interesse og dokumenterte hvordan utenforskap kan oppleves i praksis, argumenterer NRK. Under diskusjonen sa NRK til klager at de ikke skulle publisere opptaket uten hennes samtykke. Redaksjonen fikk imidlertid ikke tak i klager før publisering, og NRK valgte da å sladde bildene «svært grundig». At NRK i etterkant har lagt på skuespillerstemme, innebærer ikke en innrømmelse av presseetisk brudd, men ble gjort for å komme klager i møte.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at det er pressens ansvar at premissene er klargjort i kontakten med kilder, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.3.

PFU merker seg at det var klager som oppsøkte NRKs journalister og konfronterte dem da de skulle gjøre et opptak. Utvalget merker seg også at klager aktivt gikk inn i en debatt som åpenbart hadde offentlig interesse. PFU fastslår at det i utgangspunktet ville vært presseetisk akseptabelt både å omtale konfrontasjonen, samt å publisere opptaket som ble gjort av seansen. PFU påpeker at kravet om klare premisser, ikke innebærer at kildene kan bestemme over mediet. Som det også heter i VVP 3.3, er det redaksjonen selv som avgjør hva som endelig publiseres.

PFU må likevel understreke at mediene må holde de avtalene de gjør med kildene. Premissene som legges for kildekontakten, skal overholdes fra medienes side, både av hensyn til kilden selv og til tilliten til pressen som helhet.

Utvalget noterer seg at NRKs journalist under konfrontasjonen sa til klager at de ikke skulle publisere opptaket uten hennes samtykke. Klager hadde på sin side ettertrykkelig uttalt at hun ikke ønsket publisering. Da NRK likevel valgte å publisere opptaket, riktignok i sladdet form, brøt redaksjonen en avtale med kilden, og dermed også VVP 3.3.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 26. april 2022

Anne Weider Aasen,

Nina Fjeldheim, Ellen Ophaug,

Gunnar Kagge, Tove Lie, Øyvind Kvalnes

Dissens:

Mindretallet merker seg at det var klager som oppsøkte NRKs journalister og konfronterte dem da de skulle gjøre et opptak. NRK hadde på forhånd merket området og varslet om opptaket. Mindretallet merker seg også at klager aktivt gikk inn i en debatt som åpenbart hadde offentlig interesse.

Mindretallet noterer videre at avtalen mellom klager og NRK gjaldt at opptaket ikke skulle publiseres uten klagers samtykke. Ettersom NRK flere ganger forsøkte å innhente et slikt samtykke uten at klager responderte, mener mindretallet at det var presseetisk akseptabelt å publisere. Mindretallet merker seg for øvrig at NRK sladdet bildene, slik at klager ikke var gjenkjennelig på dem, samt endret til skuespillerstemme etter å ha mottatt klagen.

Mindretallet viser til siste setning i VVP 3.3: «Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.»

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. april 2022

Melissa Jocelyn Lesamana

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Avinor mot Rana Blad

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

27.09.2023

Saksnummer

23-130

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU