Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-228Stian Eisenträger mot Bygdebladet Randaberg og Rennesøy

Presseetiske temaer

Identifisering

Omtale av barn

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

PFUs uttalelse:

Bygdebladet brøt god presseskikk

Bygdebladet Randaberg & Rennesøy ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha identifisert en savnet 12-åring med fullt navn og bilde etter at hun var kommet til rette. Utvalget viste til at avisen ikke tok nødvendig hensyn til at barn skal ha et spesielt vern mot omtale som kan medføre en unødig belastning for dem.

Bygdebladet publiserte en artikkel om en ung jente som var kommet til rette etter å ha vært savnet. I artikkelen ble jenta ble omtalt med navn, alder og bilde.

Klager:

Stian Eisenträger mente artikkelen innebar presseetiske overtramp mot et 12 år gammelt barn, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8, om omtale av barn.

Pressen har et selvstendig ansvar for å ta hensyn til hvilke konsekvenser omtalen kan få for barnet, anførte klager. Det er ikke fritt frem å bruke navn og bilde, selv om dette skulle være et ønske fra politiet og de pårørendes side. Pressen skal være særdeles varsom i omtalen av sårbare barn, og det bør foreligge tungtveiende grunner før redaksjonen velger å gå ut med fullt navn og bilde, påpekte klager. Ifølge klager inneholdt artikkelen dessuten svært detaljerte opplysninger, som var egnet til å identifisere og henge ut barnet, også tre måneder etter at hun var kommet til rette.

Mediet:

Bygdebladet viste til at det på bakgrunn av en pressemelding fra politiet, ble publisert en artikkel om at jenta var savnet. Dette ble ifølge avisen gjort i beste mening for å bistå til at jenta ble funnet. Redaksjonen kunne vanskelig se at publiseringen inneholdt opplysninger som representerte en sterk belastning for barnet.

Avisen erkjente likevel at avpubliseringen av påklaget artikkel, om at jenta var kommet til rette, burde ha kommet umiddelbart etter at jenta ble funnet, og beklaget at det ikke skjedde.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg viser til at pressen har en viktig samfunnsoppgave som formidler av informasjon, jf. punkt 1.2 i Vær Varsom-plakaten. Når en person er savnet, kan mediene spille en viktig rolle i søket etter vedkommende, i kraft av at pressen når ut til et bredt publikum. PFU ser at dette har vært motivasjonen for at Bygdebladet bragte videre politiets detaljerte etterlysning av den savnede jenta.

Omstendighetene rundt søket etter en savnet person vil variere. I noen tilfeller kan publisering av detaljerte personlige opplysninger være avgjørende. PFU minner om at det da er viktig at mediene gjør en grundig vurdering av hva som er nødvendig å bringe videre.

Spesielt vern

I presseetikken har barn et spesielt vern, jf. VVP 4.8: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.»

I den presseetiske vurderingen av denne publiseringen er det sentrale spørsmålet: Hvilke opplysninger var det nødvendig å ha med for at publikum kunne bli godt nok opplyst, veid opp mot den belastningen en slik identifisering kunne medføre for barnet? Ikke minst gjelder dette konsekvenser eksponeringen av navnet på internett kan få for barnet, på både kort og lang sikt.

Selvstendig vurdering

Utvalget minner om at redaksjonene på selvstendig grunnlag skal foreta disse vurderingene, uavhengig av hva politiet går ut med. PFU viser også til andre setning i VVP 4.8, som slår fast at vurderingen må gjøres uavhengig av hva pårørende ønsker eller samtykker til.

Utvalget reagerer spesielt på at redaksjonen brukte navn og bilde på den savnede jenta etter at det var bekreftet at hun var kommet til rette. Utvalget kan ikke se at det på noen måte var berettiget.

I skjerpende retning peker utvalget også på at redaksjonen lot artikkelen med navn og bilde ligge ute i tre måneder etter at den savnede var kommet til rette.

Bygdebladet har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. januar 2023

Anne Weider Aasen,

Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim,

Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug

Merknader

Behandlet i lukket møte

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Brudd

NN mot Moss Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-050

Brudd

NN mot Fredriksstad Blad

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-049

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU