Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-002Robin Lund mot Rjukan Arbeiderblad

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Rjukan Arbeiderblad publiserte fredag 21. oktober 2022 en nettartikkel med tittelen:

Benny ble lurt og må punge ut over 30.000 kroner: – Det er ganske ubehagelig

I ingressen stod det:

"Da frisørsalongeier Benny Ofstad skulle ønske kundene god påske tilbake i 2020 – trodde han ikke at konsekvensene skulle dukke opp to år senere. Det skulle vise seg at Robin Lund eide bildene Ofstad brukte, men fakturaene kom først år senere. Nå skal saken opp i tingretten."

Da avisen mottok klagen, ble tittelen endret til:

«Benny må punge ut over 30.000 kroner etter å ha lastet ned tre bilder fra nettet: – Det er ganske ubehagelig»

Artikkelen ble publisert i papiravisen lørdag 22. oktober 2022, med forsidetittelen:

«Benny fikk regninger på over 30.000 - nå skal saken opp i retten»

Artikkelen på innsiden hadde tittelen:

«Benny ble lurt og må punge ut over 30.000 kroner:

- Det er ganske ubehagelig»

Torsdag 3. november 2022 publiserte avisen en artikkel med tittelen:

«Nå venter Benny og Rune spent på dommen mot Robin Lund: - Han møtte ikke opp»

Artikkelen hadde emneknaggene:

«SVINDEL ÅNDSVERKSLOVEN FOTOGRAF FAKTURA RJUKAN»

KLAGEN:

Klager er den omtalte Robin Lund. Klager mener påklagede artikler bryter med følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2 - om opplysningskontroll og kildebredde

4.4 - om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder

4.14 - om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:

«Rjukan Arbeiderblads redaksjon har således ikke belegg for (verken faktuelt, juridisk, eller semantisk) påstander eller konklusjon om at undertegnede fotograf har svindlet eller lurt noen som helst. Sådann belegg eksisterer ikke til artikkeltekst, stikkord, og spesielt ikke til tittel eller ingress. Redaksjonen direkte misleder sine lesere når faktum er at fotografen er den krenkede part, fastslått av domstolen, der bildetyvene blir dømt for sine ugjerninger.»

Videre anfører klager:

«Undertegnede ble av Rjukan Arbeiderblad forelagt noen sitater. (...) Her står ingenting om

'lureri' eller 'svindel', selv om intervjuobjektet Ofstad ytrer en spekulasjon om at fotografer publiserer bilder som 'agn'.

I mitt tilsvar, skrevet av advokat, beskrives nøkternt sakens fakta og kjerne, og lovverket. Rjukan Arbeiderblad er altså godt kjent med at det at det overhodet snakk om lureri eller svindel, men krenkelse av fotografens opphavsrett. Intervjuobjektet Ofstad erkjenner selv i artikkelen å ha krenket opphavsretten og at det er et feiltrinn. Allikevel velger Rjukan Arbeiderblad å selv presentere og konkludere feilaktige påstander om lureri og svindel.

Undertegnede ble ikke forelagt sitatene i artikkelen som er fra pensjonert tannlege Kaare Mathiesen. Hadde jeg blitt forelagt dette i forkant, ville jeg sannsynligvis korrigert, da Mathiesen systematisk sprer feilinformasjon, løgner og konspirasjonsteorier på nettet og til medier.

Rjukan Arbeiderblad har således gjentatte klare brudd på Vær varsomplakatens punkt 4.4. som anviser 'Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet'. Det er ingen form for sitater i disse tilfellene, det er redaksjonen selv som opptrer som kommentator, jury og dommer i artiklene.

Det bes også om at PFU tar stilling til om Rjukan Arbeiderblad har etterfulgt Vær varsomplakatens punkt 3.2 (kontroll av opplysninger) og 4.14 (imøtegåelse).»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

TILSVARSRUNDEN:

Rjukan Arbeiderblad avviser brudd på god presseskikk, og skriver:

«Det var også flere her i Telemark som mottok fakturaer fra fotografen etter å ha lastet bilder ned fra denne nettsiden. Jeg som redaktør mente det var en interessant sak å få belyst. Benny Ofstad vedgikk i intervjuet at han var klar over fotografers opphavsrett, men ble overrasket over kravet på flere tusen kroner for et bilde av ti påskekyllinger, appelsinskive og en julekule. I intervjuet sier han at “ Dette er for å advare andre. Det er hele poenget her” og mente det var dårlig forretningsskikk å skremme folk med slike fakturaer.

Vi synes dette var i tråd med vårt samfunnsoppdrag som lokalavis å få undersøkt saken. En sak har flere sider. Derfor ba vi fotografen og hans advokat om kommentarer. Faktisk holdt vi saken tilbake i tre dager i påvente av en kommentar - som til slutt kom fra hans advokat.

Fotograf Lund mener RA ikke har dekning for å slå fast at han eller de andre mottakerne er lurt og at RA dermed har brutt punkt 4.4 i Vær varsom-plakaten.

(...)

Vi er enig i at den tittelen var uheldig og ble rettet opp i nettversjonen når vi ble klar over PFU-klagen fra fotograf Robert Lund.»

Redaksjonen anfører videre:

«Vi mener at RA ikke har brutt punkt 3.2, men at vi kunne vært tydeligere og at vi burde ha opplyst fotograf Lund om konteksten og påstandene til person B. Denne personen var også intervjuet av TV 2. Bredde og relevans i valg av kilder? Vi mener vi har tilstrebet dette da vi også inviterte fotograf Lund og hans advokat til å komme med sitt syn på saken.»

Om påklaget brudd på VVP 4.14, skriver redaksjonen:

«Vi inviterte fotograf Lund til å komme med sin side av saken. RA tok kontakt med hans advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt, etter Lunds eget ønske. RA utsatte publiseringen i to dager i påvente av at Lund og hans advokatfullmektig, Elisabeth Skatvedt, skulle se over teksten. De fikk se hele artikkelen via en lenke til en forhåndsvisning av artikkelen, og vi justerte teksten deretter. Da dommen i tingretten var klar fikk advokatfullmektigen anledning til å kommentere denne på samme måte som tidligere, noe hun også gjorde.

(Sekr. anm: Denne artikkelen er ikke innklaget)

Det ble aldri antydet at lenken som ga Lund tilgang til hele artikkelen, var utilstrekkelig som sitatsjekk. RA mener derfor å ikke ha brutt punkt 4.14 i Vær Varsom-plakat.»

Rjukan Arbeideblad viser også til at tingretten avgjorde at det forelå et klart brudd på fotografens opphavsrett, men reduserte kravene fra 30.000 kroner til 675 kroner, noe eieren av frisørsalongen aksepterte.

Tilsvarsrunden avsluttet.

Rjukan Arbeiderblad

brøt ikke god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kritiserte avisen for bruken av ordene «lurt» og «svindel», men konkluderte med at de ikke medførte en direkte beskyldning mot klager.

Rjukan Arbeiderblad publiserte nyhetsartikler om at en frisør på Rjukan «ble lurt» til å laste ned tre illustrasjonsbilder fra nettet og fikk regning på over 30.000 kroner. Nå skulle saken behandles i tingretten.

Klager:

Fotografen som hadde opphavsrett til bildene, mente avisen ikke hadde belegg for å slå fast i tittelen at fotografen hadde lurt frisøren, og reagerte på at «Svindel» var en av emneknaggene over artiklene. Videre anførte klager at han ikke ble forelagt sitatene i artikkelen fra en kilde han mener sprer feilinformasjon på nettet.

Mediet:

Rjukan Arbeiderblad påpekte at det var av nyhetsmessig interesse å skrive om et krav på mange tusen kroner for bilder av ti påskekyllinger, en appelsinskive og en julekule. Avisen vedgikk at det var uheldig at det i tittelen ble slått fast at frisøren ble lurt, den ble derfor endret da avisen mottok PFU-klagen. Ifølge redaksjonen, fikk klagers advokat se og kommentere hele artikkelen før den ble publisert.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at det var av offentlig interesse å omtale den forestående rettssaken. Det var også relevant å intervjue frisøren, som mente han var blitt forsøkt lurt til å betale over 30 000 kroner for tre illustrasjonsbilder han i god tro lastet ned fra nettet. Videre mener PFU det var relevant å omtale øvrige saker om klagers forretningspraksis, med henvisning til andre mediers omtaler.

Fikk imøtegå

PFU minner om at når «lurt» og «svindel» brukes på en konstaterende måte, krever presseetikken at mediene kan dokumentere anklagene, jf. Vær Varsom-plakatens 3.2, om opplysningskontroll, og at den anklagede får mulighet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Redaksjonen opplyste at klagers advokat fikk se og kommentere hele artikkelen før publisering, noe som ikke ble imøtegått av klager i tilsvarsrunden. PFU kan på dette grunnlaget ikke se at avisen opptrådte i strid med god presseskikk på disse punktene.

Kritisk til ordbruken

Den presseetiske vurderingen i dette tilfellet, dreier seg om avisen hadde dekning for opprinnelig tittel, der det stod at frisøren ble lurt, jf. VVP 4.4. Utvalget er kritisk til ordbruken, og mener avisen kunne fått frem frisørens kritikk mot klager uten å slå fast at han ble lurt. I artikkelen fremgår det at frisøren følte seg lurt og derfor ville advare andre mot å laste ned bilder ukritisk, slik han selv gjorde. Under tvil kommer PFU til at ordbruken i tittelen kan aksepteres. Utvalget registrerer også at tittelen ble endret da avisen mottok PFU-klagen.

Sentralt tema

PFU minner om at redaktøren er ansvarlig for alt som publiseres, det inkluderer tematisering og kategorisering av det redaksjonelle innholdet. Utvalget kan forstå at klager oppfatter emneknaggen "svindel" som en beskyldning. Utvalget mener imidlertid den er akseptabel, siden den, som PFU også tidligere har vist til, var et sentralt tema i de innklagede artiklene, og ikke medfører en direkte beskyldning mot klager.

Rjukan Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 21. juni 2023

Ellen Ophaug, Tove Lie, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,

Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU