Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-122NN mot Agderposten

Presseetiske temaer

Identifisering

Agderposten brøt ikke god presseskikk

Agderposten skrev om en tidligere lærervikar som hadde sendt en hatmelding til en influenser. Mannen var tilstrekkelig anonymisert i artikkelen, og det var greit at avisen ringte skolen der han hadde jobbet, konkluderte PFU.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PFUs uttalelse

Agderposten skrev at en mann som hadde vært vikarlærer i Agder, hetset en influenser. Avisen publiserte et lydklipp der mannen blant annet uttalte: «Du er faktisk det verste man kan se opp til. Du er en tjukk jævel og jeg hater deg.»

Klager:
Den omtalte mannen mente Agderposten identifiserte ham i artikkelen. Selv om stemmen var forvrengt, kunne man kjenne ham igjen på lydklippet, fremholdt klager. Agderposten refererte hva han tidligere har ytret om kropp og helse offentlig, noe som også bidro til å identifisere ham, ifølge klager. Videre mente klager at avisen presset ham til å uttale seg i artikkelen gjennom å la han tro at han skulle bli navngitt. Klager reagerte også på at avisen kontaktet hans tidligere arbeidsgiver, en skole, og mente det har gjort at han ikke lenger får jobb der. Klager sendte redaksjonen skjermbilder som viste at influenseren hadde «brukt sin plattform for å krenke og tirre meg», men dette ble ikke publisert, anførte klager.

Mediet:
Agderposten mente mannen var godt nok anonymisert og påpekte at stemmen hans var forvrengt. Agderposten avviste at mannen ble presset før publisering, og opplyste at det aldri var aktuelt å navngi ham. Avisen anførte at lydklippet allerede var publisert i sosiale medier, på en konto med mange tusen følgere. Ifølge avisen var den omtalte skolen informert om lydklippet da redaksjonen tok kontakt, og rektoren hadde allerede nektet mannen videre jobb. Agderposten mente at alle relevante opplysninger var med i artikkelen, og fremholdt at meldingene fra den omtalte influenseren ikke var relevante for saken.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene skal opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.9. Å presse kilder, eller på annen måte påføre kilder unødig belastning i den journalistiske arbeidsprosessen, kan være brudd på god presseskikk.

PFU merker seg at klager mener Agderposten har gjort dette. PFU ser imidlertid ikke grunnlag for at avisen har utøvet et utilbørlig press mot mannen, eller at redaksjonen villedet ham. Klager fikk mulighet til å forsvare seg mot anklagene og gi sin versjon av saken, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse.

Kunne kontakte skolen
Videre mener PFU at Agderposten var i sin rett til å kontakte rektoren ved den omtalte skolen for en kommentar, selv om utvalget forstår at det kan ha vært en tilleggsbelastning for klager. Rektoren var en relevant kilde, og det var også relevant for saken at klager hadde jobbet som lærer.

PFU merker seg for øvrig at skolen ifølge Agderposten allerede var informert om det omtalte lydklippet.

Godt nok anonymisert
VVP 4.7 krever at mediene er varsomme med å identifisere personer i forbindelse med klanderverdige forhold. PFU understreker at den omtalte saken krever slik varsomhet. Hverken klagers rolle eller sakens karakter gjør det berettiget å navngi mannen.

PFU merker seg at Agderposten ikke har navngitt ham. Stemmen hans er forvrengt, og skolen er heller ikke navngitt. Utvalget ser at Agderposten opplyste hva klager har ytret i en kronikk tidligere. Ytringene var referert kort og oppsummerende, og ikke direkte sitert. PFU konkluderer med at klager ble tilstrekkelig anonymisert.


Agderposten har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2023

Anne Weider Aasen,
Asle Toje, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug,
Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Stein Bjøntegård

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Ikke brudd

NN mot Romerikes Blad

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-232

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU