Hopp til hovedinnhold

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU-sak 23-146NN mot Bergensavisen

Presseetiske temaer

Bergensavisen brøt ikke god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg konkluderte under tvil med at Bergensavisen tok tilstrekkelig hensyn til den omtalte da avisen satte søkelys på behandlingen av en ung gutt i det offentlige hjelpeapparatet.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PFUs uttalelse

Bergensavisen publiserte en nyhetsartikkel om en mindreårig gutt med et langt kriminelt rulleblad.

Klager:
En slektning klaget på vegne av den omtalte gutten. Klager reagerte særlig på detaljnivået i artikkelen og mente at opplysningene, som når gutten flyttet hjemmefra til et familiemedlem og hvor gammel han var da han ble involvert i andre forhold, kunne identifisere ham. Klager mente dette ikke hadde offentlighetens interesse, og pekte videre på at antall institusjonsopphold heller ikke stemte. Slik klager så det, handlet det om identifiserende omtale som kan få store følger for gutten senere i livet.

Mediet:
Bergensavisen uttrykte forståelse for at saken opplevdes belastende for den omtalte og hans pårørende, og anførte at opplysninger om alder ble endret etter kontakt med familien.

Redaksjonen avviste imidlertid brudd på god presseskikk, og mente at klager og hans pårørende ikke er identifisert for andre enn de som allerede har kjennskap til forholdene.

Avisens vurdering var at offentlig omtale av guttens situasjon kunne føre til positive konsekvenser for ham. For å belyse omfanget av systemsvikten gutten er utsatt for, var det relevant å fortelle om det offentliges rolle overfor gutten gjennom mange år, fremholdt avisen.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at artikkelen inneholder en rekke detaljer om lovbrudd og klagers kontakt med hjelpeapparatet. Utvalget forstår at dette opplevdes belastende for klager og hans familie, og ser at avisen har tatt bort noen detaljer i en redigert versjon av artikkelen.

En omtale av forhold som dette krever varsomhet. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8 pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser omtale kan få for barnet. Som hovedregel skal ikke barns identitet røpes i barnevernssaker eller rettssaker. I dette tilfellet dreier det seg om en beskrivelse av gutten og forholdene rundt ham fra han var barn til ungdom.

Særlig varsomhet

I den presseetiske vurderingen av om Bergensavisen har tatt tilstrekkelig hensyn, er det av betydning om gutten er identifisert gjennom artikkelen. VVP 4.7 peker på at mediene må være varsomme med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. VVP 4.7 påpeker også at det skal vises særlig varsomhet i saker som gjelder unge lovovertredere, og at en identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.

Offentlig interesse

Slik PFU ser det, var søkelyset på guttens rundgang i hjelpeapparet av offentlig interesse. For å belyse dette, var det også berettiget å bringe noen detaljer om hva som hadde skjedd opp gjennom årene, både om hans handlinger og kontakten med de forskjellige delene av det offentlige hjelpeapparatet. Utvalget minner likevel om at VVP 4.1 pålegger mediene å legge vekt saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

PFU skjønner at klager ble identifisert for de som allerede kjenner til forholdene, og at dette opplevdes belastende. Utvalget kan imidlertid ikke se at han er identifisert for en videre krets. PFU legger vekt på at det ikke er brukt navn eller andre identifiserende detaljer, og at Bergensavisen heller ikke har omtalt et nærmiljø der alle kjenner alle. Utvalget konkluderer derfor under tvil med at publiseringen ikke utgjør et brudd på god presseskikk.

Bergensavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. november 2023

Anne Weider Aasen,

Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Jonas Stein, Øyvind Kvalnes

Merknader

Denne saken har fått lukket og anonym behandling, som gjør at det legges ut mindre informasjon i databasen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Presseetiske temaer

Dekning for titler og ingresser

Samtidig imøtegåelse

Faktasjekk, kildekritikk og kildebredde

Omtale av barn

Privatliv

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP