Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-158GetOnNet AS mot Telemarksavisa

Presseetiske temaer

Rett til å forsvare seg

Faktasjekk og kildebredde

Telemarksavisa brøt ikke god presseskikk

Telemarksavisa omtalte en rettsavgjørelse i tråd med de presseetiske reglene om samtidig imøtegåelse og kildevalg, konkluderte Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

Telemarksavisa (TA) skrev i august 2023 om en rettslig strid mellom teknologiselskapet GetOnNet og et filmselskap, som gjaldt utviklingen av filmselskapets hjemmeside. GetOnNet fikk medhold i forliksrådet, men tingretten konkluderte med at nettsiden var uegnet til å takle strømming fra mange brukere.

Klager:
GetOnNet mente artikkelen feilaktig påstod at nettsiden ble utviklet på en plattform som ikke kunne håndtere strømming fra mange brukere samtidig. Nettsiden ble utviklet i WordPress, en anerkjent plattform som har blitt brukt av en rekke nettsteder, inkludert strømmetjenester, anførte klager.

Klager mente at de ikke ble tilstrekkelig inkludert i artikkelen for å gi sin versjon av hendelsesforløpet. Vesentlig informasjon ble utelatt, noe som førte til en skjev og unøyaktig fremstilling av saken, mente klager.

Mediet:
Telemarksavisa avviste brudd på god presseskikk, og anførte av avisens omtale baserte seg på rettens behandling av saken. Alle opplysningene var hentet fra dommen. Påstander fra klagers oppfattelse av saken, var underordnet domstolens behandling og konklusjon, mente TA.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at det normalt ikke er presseetisk påkrevd å kontakte partene for å innhente samtidig imøtegåelse, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, når man referer en rettsavgjørelse. Grunnen er at kontradiksjonen er ivaretatt gjennom rettens behandling; begge parter har fått legge frem sitt syn på konflikten før retten konkluderte.

Entydig dom
Det er imidlertid en forutsetning at omtalen er tro mot dommen. PFU har forståelse for at klager reagerer på at artikkelen refererte en uttalelse som støttet klagers motpart, uten at klagers syn ble referert tilsvarende. I dette tilfellet mener utvalget likevel det var akseptabelt, og i tråd med VVP 3.2, om relevans i valg av kilder. Artikkelen viste direkte til uttalelsen i domspremissene, og dommen fremstår entydig.

Omtale anke
Det er ikke opplyst om dommen ankes. Om så skjer, viser PFU til VVP 4.5, som sier at det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.


Telemarksavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. september 2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys og Asle Toje

Klagen

Klager er GetOnNet AS, som mener artikkelen feilaktig påstår at nettsiden ble utviklet på en plattform som ikke kunne takle strømming fra mange brukere samtidig.

Klager anfører brudd på disse punktene i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2 - om opplysningskontroll og kildebredde

4.14 - om samtidig imøtegåelse

4.15 - om tilsvarsrett

Klager skriver:

«Nettsiden ble utviklet i WordPress, en anerkjent plattform som har blitt brukt av en rekke nettsteder, inkludert strømmetjenester. Videre ble filmen hostet på AWS(Amazon), en pålitelig tjeneste som også benyttes av store strømmetjenester som Netflix.

(...)

Artikkelen utelater viktig informasjon om at vi som teknologisk selskap rådet filmselskapet til å vurdere alternative løsninger som bedre kunne imøtekomme deres behov. Vi ga tydelige anbefalinger om hvordan de kunne oppnå den ønskede funksjonaliteten og brukeropplevelsen.

Vi ønsker også å påpeke at utgivelse av apper i App Store fra Apple og Google Play fra Google er underlagt strenge kvalitetskrav. Kun kvalifiserte apper som møter disse kravene blir godkjent for publisering i de respektive butikkene. Vår kompetanse innen app-utvikling og teknologisk infrastruktur tar hensyn til disse kravene, og vi rådet derfor Kingsley Systematic Film Production til å vurdere nøye de tekniske og brukeropplevelsesaspektene som kreves for å lansere en app i samsvar med disse standardene.»

Klager mener de ikke ble tilstrekkelig inkludert i artikkelen for å gi sin versjon av hendelsesforløpet.

«Vår ekspertise og anbefalinger ble ignorert, noe som har ført til en skjev og unøyaktig fremstilling av saken», konkluderer klager.

Mediets svar

Telemarksavisa avviser brudd på god presseskikk, og skriver:

«Hele TAs omtale av denne saken baserer seg på rettens behandling av saken. Alle opplysningene er hentet fra dommen. Påstander fra klagers oppfattelse av saken, synes underordnet domstolens behandling og konklusjon.»

Redaksjonen viser for øvrig til at dekningen heller ikke er i strid med VVP 4.5, om forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje.

Replikk fra klager og mediet

Klager skriver i sin replikk:

«Vi mener kort og godt at selv om de oppfyller ett av kravene i Vær Varsom-plakaten, forblir våre opprinnelige punkter og presiseringer fortsatt gjeldende.

Det er tydelig for både oss og andre som har lest artikkelen, hvilken vinkling TA har valgt i dette tilfellet.

I rettsdokumentene, som TA har tilgang på, kommer det også tydelig frem at forutsetningen fremstilt av Kingsley for videreutvikling av løsningen, kommer etter at bestillingen er gjennomført. Dette har de utelatt å ta med.»

Telemarksavisa hadde ikke ytterligere kommentarer og tilsvarsrunden ble avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Ikke brudd

Erland Bakke mot Kapital

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-040C

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU