Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-232NN mot Romerikes Blad

Presseetiske temaer

Romerikes Blad brøt ikke god presseskikk

Avisen kunne klargjort premissene for bruk av video tydeligere, og beveget seg i grenseland når det gjaldt identifiseringsgrad, men gikk fri i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Klagen gjaldt dekningen av en episode på et kjøpesenter, der et par ble anklaget for å ha bjeffet på en kvinne kledd i hijab.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

PFUs uttalelse

Romerikes Blad publiserte i august 2023 artikkelen «Fikk sjokk av hva paret sa på kjøpesenteret: - Jeg ble helt skjelven og var på gråten». Artikkelen handlet om en kvinne kledd i hijab som skulle ha blitt bjeffet på. Samtalen som fulgte, ble filmet og gjengitt i en video i artikkelen.

Klager:
Kvinnen som ble filmet klaget på at videoen ble publisert uten tillatelse fra henne og partneren. Hun anførte at journalisten lovte henne at saken bare skulle bli publisert som tekst, men at dette premisset ble brutt. Klager opplyste at folk har gjenkjent dem, og hun anførte at hennes kroppsform og skotype førte til at hun ble identifisert.

Mediet:
Romerikes Blad (RB) avviste brudd på god presseskikk og anførte at videoen hadde verdi fordi den dokumenterte og hjalp leserne med å forstå hva som utspilte seg. Den massive oppmerksomheten i sosiale medier, og at hendelsen fant sted på et av landets største kjøpesentre, legitimerte omtalen, anførte avisa. Redaksjonen presiserte at den sladdet videoen og forvrengte stemmen for å ta hensyn. Romerikes Blad tolket ønsket fra klager om ikke å publisere bilder i artikkelen, som et ønske om ikke å bruke stillfoto.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2. Dette innebærer å dekke hendelser som den omtalte episoden på kjøpesenteret, og oppmerksomheten som fulgte.

Pressen må samtidig sørge for at opplysningene som publiseres kontrolleres, jf. VVP 3.2 om kildekritikk. Utvalget merker seg at Romerikes Blad går langt i å slå fast i ingressen at de omtalte bjeffet mot kvinnen. Ellers i artikkelen tas det nødvendig forbehold, og det fremstår tydelig for publikum at bjeffingen var en påstand fra kvinnen i hijab.

Tilstrekkelig anonymisert
Slik PFU ser det, forelå det ikke et berettiget informasjonsbehov som talte for å identifisere de omtalte. Utvalget viser til at VVP 4.7 sier at mediene skal være varsomme ved bruk av navn og bilde når de omtaler klanderverdige forhold.

Utvalget merker seg at personene på videoen ble sladdet, samt at stemmen ble fordreid. Under tvil finner PFU at anonymiseringsgraden er innenfor det presseetisk akseptable. Samtidig forstår utvalget at den samlede eksponeringen var belastende, men utvalget kan bare vurdere avisens publiseringer, og ikke publiseringer i sosiale medier utenfor redaksjonens egne. Utvalget merker seg at avisen fjernet kommentarfelt knyttet til artikkelen, samt at klager fikk artikkelen til gjennomlesing. Klager kom også godt til orde i artikkelen.

Viktig å gjøre premisser klare
Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder, jf. VVP 3.3. På generelt grunnlag vil PFU oppfordre mediene til å være ekstra tydelige i slike avklaringer. Særlig i kontakt med kilder som ikke er medievante, må man ha en tydelig kommunikasjon med kildene. Utvalget merker seg at forståelsen av hva som ble avtalt rundt bruk av video spriker i dette tilfellet. Utvalget ser at avisen kunne gjort en bedre jobb før publisering i å være tydelig overfor klager, og minner om at dette er redaksjonens ansvar. Ut fra tilsvarsrunden konkluderer PFU under tvil med at VVP 3.3 ikke er brutt.

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 31. januar 2023

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Renate Soleim mot Åndalsnes Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

25.10.2023

Saksnummer

23-173

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU