Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-049NN mot Fredriksstad Blad

Presseetiske temaer

Identifisering

Omtale av barn

Saklighet og omtanke

Lukket behandling

Denne saken har lukket behandling, og vises her med mindre og anonymisert informasjon.

Fredriksstad Blad brøt god presseskikk

FB omtalte problemer på en skole, og siterte en avviksmelding fra en lærer om uakseptabel oppførsel fra en elev. Avisen burde tatt større hensyn til hvordan publiseringen kunne ramme barnet, konkluderte PFU.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PFUs uttalelse

Fredriksstad Blad (FB) skrev i februar 2024 om problemer ved en ungdomsskole. Avisen siterte en anonym avviksmelding fra en lærer, som beskrev uakseptabel adferd fra en elev, blant annet at eleven laget «knurrelyder» i klasserommet.

Klager:
Læreren mente det var viktig å belyse den krevende situasjonen på skolen, men at det var brudd på god presseskikk å gjengi avviksmeldingen. Det rammet både henne og det omtalte barnet at meldingen, som hun trodde var skrevet i fortrolighet med arbeidsgiver, ble publisert. Barnet kan bli påført skam og traumer når «hele skolen og bygda» får lese om adferden, argumenterte klager. Skolen er ikke stor, og medelever som var til stede kan formidle videre hvem det er snakk om, fremholdt hun. Klager opplever å bli utsatt for «bygdesnakk og elevlatter» etter publiseringen.

Mediet:
Fredriksstad Blad understreket at problemene ved skolen hadde stor offentlig interesse, og at avviksmeldingen var anonymisert. Hverken eleven eller læreren ble identifisert. Redaksjonen hadde heller ikke kjennskap til hvem det var, og kunne derfor ikke kontakte partene, argumenterte mediet. Den var en av 17 avviksmeldinger som avisen hadde fått innsyn i fra ungdomsskolen. For å vise hensyn til klager valgte FB å fjerne avviksmeldingen da klager tok kontakt, selv om avisen mente det ikke var et presseetisk brudd å publisere den. De omtalte problemene på skolen er i elevgruppen, og det må være mulig å omtale anonymiserte beskrivelser av enkeltelevers adferd, anførte avisen.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at det er viktig å ta hensyn til personer som involveres i kritisk medieomtale. Utvalget forstår at klager, som selv ikke er utsatt for kritikk, har opplevd artikkelen som en belastning. Mediene skal vise omtanke i innhold og presentasjon, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.1.

Belastningen for klager
Mediene må alltid vurdere hvilke detaljer som er nødvendig å publisere, og veie disse opp mot belastningen for de involverte. Den publiserte avviksmeldingen ga publikum innsikt i den omtalte problematikken. Problemene på skolen hadde stor offentlig interesse for lokalsamfunnet, og det er en del av avisens samfunnsoppdrag å omtale slike saker, jf. VVP 1.4. PFU merker seg at den omtalte avviksmeldingen var anonymisert, og at det ikke ble publisert andre identifiserende kjennetegn på læreren enn skole og kjønn.

Selv om PFU har forståelse for klagers situasjon, konkluderer utvalget med at identifiseringsgraden var akseptabel når det gjaldt læreren, og at det ikke var et presseetisk overtramp overfor henne at avviksmeldingen ble publisert.

Hensyn til barn
Når barn omtales, skal det tas særlige hensyn, jf. VVP 4.8. Avviksmeldingen handlet om et barn i ungdomsskolealder, og inneholdt en beskrivelse av kritikkverdig adferd og manglende respekt overfor kvinnelige lærere. Utvalget merker seg detaljnivået i beskrivelsen, og at redaksjonen ikke var i kontakt med barnets foresatte før publiseringen.

Artikkelen inneholdt ikke opplysninger som direkte identifiserte eleven. Medelever, lærere og foreldre på skolen kan imidlertid skjønne hvem det er, og en slik identifiseringsgrad kan oppleves rammende for eleven. Det dreier seg om en mindre skole, som ble navngitt. Utvalget understreker at mediene må vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barnet, både på lang og på kort sikt, jf. VVP 4.8.

PFU ser at avisen fjernet avviksmeldingen fra nettartikkelen da redaksjonen ble klar over klagers reaksjon, men det veier ikke opp for det opprinnelige overtrampet.

Fredriksstad Blad har brutt god presseskikk Vær Varsom-plakatens 4.8.

Oslo, 22. mai 2024

Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Ådne Lunde, Eivind Ljøstad

Merknader

Parallellsak: 050/24 NN mot Moss Avis

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU