Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 07-210NorgesPatriotene v. Øyvind Heian mot Verdens Gang

Presseetiske temaer

Kommentarfelt

Saklighet og omtanke

Stigmatiserende omtale

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVPPFU-SAK NR. 210/07KLAGER:NorgesPatriotene v. Øyvind Heian

ADRESSE:

Skiensveien 11, 3268 Larvik

TELEFON/TELEFAX:PUBLIKASJON:

VG Nett

PUBLISERINGSDATO:

01.08,2007

STOFFOMRÅDE:

Politikk

GENRE:

Leserinnlegg

SØKERSTIKKORD:

Saklighet og omtanke

REGISTRERT:

15.08.2007

BEHANDLET I SEKR.:

27.08.2007

13.09,2007; tilsvarsrunden innledet

BEHANDLES I PFU:

20.11.2007

FERDIGBEHANDLET:

20.11.2007

BEHANDLINGSTID:

95 dager

KLAGEGRUPPE:

Organisasjon

PFU-KONKLUSJON:

Ikke brudd på god presseskikk

HENVISNING VVPL.:

(4.17)

RETTSBEHANDLING:OMTALE/ANONYM.:MERKNADER:

SAMMENDRAG:På VG Nett ble det onsdag 1. august 2007 startet en debattstreng med tittelen «Heian fra Norgesidiotene uttrykker seg på youtube». Fra innholdet:«Norgespatriotene er og forblir en ikke-demokratisk naziorganisasjon med Heian i spissen.»«Han er så nerdete. Hvordan kan en så spinkel og stakkarslig liten figur være så full av hat?»Det som er morsomt er at han lille fjerten der med de store brillene har truet noen folk på livet. Man kan ikke se bort fra at vedkommende pisser på seg selv hvis han går utenfor døra si.»

KLAGEN:Klager er NorgesPatriotene v. Øyvind Heian. I klagen anføres det at VG Nett har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det blant annet heter: «Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.» Klageren mener VG Nett burde ha fjernet innleggene og viser til at redaksjonen flere ganger ble gjort oppmerksom på dem, uten at det ble reagert. Det anføres i klagen at man ikke aksepterer å bli kalt Norgesidiotene eller bli karakterisert som en naziorganisasjon.

Sekretariatet ga partene beskjed om at klagen ville bli forelagt PFU med forslag om forenklet saksbehandling, men foretok senere en revurdering og igangsatte ordinær klagebehandling.

TILSVARSRUNDEN:VG Nett viser til at sekretariatet har foretatt en klar avgrensing, slik at klagen bare gjelder NorgesPatriotene, og at det i det påklagede materialet bare er vist til NorgesPatriotene to ganger. «I en overskrift – utformet av debattanten selv – kalles de for NorgesIdiotene, og i et annet innlegg kalles de for ”en ikke-demokratisk naziorganisasjon”». VG Nett legger til grunn at det utelukkende er omtalen av NorgesPatriotene som skal underkastes klagebehandling.I tilsvaret vises det til partiets hjemmeside og til organisasjonens leders tidligere argumentasjon og VG Nett har tiltro til at PFU har nok historisk, religiøs og politisk innsikt til å se at det er legitimt å kalle dette idioti. VG Netts ansvarlige redaktør viser i tilsvaret til at ordet idiot kommer av det latinske idiota, som betyr uutdannet eller ignorant person. Det vises videre til at NorgesPatriotene i sine vedtekter har som formål å sende innvandrerne tilbake til sine opprinnelsesland, og at dette må være uforenlig med demokratibegrepet og i tråd med bærende element under nazismen.

Klageren mener VG Nett er begrepsforvirret, og kan ikke forstå hvordan man kan bli oppfattet som nazistisk ved å være mot innvandring. Det presiseres at alt NorgesPatriotene konsentrerer seg om, er å stanse masseinvandringen til Norge. Partilederen nekter for øvrig for å ha skrevet materialet det vises til i VG Netts tilsvar.

Sekretariatet ga videre VG Nett beskjed om at klagen også omfattet omtalen (debatten) om partilederen som person.

VG Nett oppfatter sekretariatet aksept av dette som besynderlig, men føyer seg etter anførselen. Avisen skriver at på det tidspunktet de påklagede innleggene ble publisert, var det offentlig kjent at klageren var dømt til åtte måneders fengsel for drapstrusler mot justisministeren, og for besittelse av barnepornografi. Videre:«Det var altså god dekning for begrepene «full av hat» og «truet noen på livet», og at man står overfor «en straffedømt pornograf med ambisjoner om en Stortingsplass. Det berettiger i seg selv en vid ramme for ytringer.» Det vises også til at man samme dag som de påklagede innleggene ble publisert, slettet en rekke innlegg for å beskytte klageren. Vedlagt tilsvaret følger 19 slike slettede innlegg.

Klageren har ikke ytterligere kommentarer utover å vise til at VG Nett «ikke har dokumentert noe som helst angående påstander om at jeg angivelig skal hate jøder og skrevet dritt om dem».

VG Nett har i sitt siste tilsvar lagt ved et innlegg der klageren har skrevet: «For hver eneste muslim som går i våre gater så er det en jøde som har satt han der.» Avisen mener ellers at karakteristikken «Norgesidiotene» blir stadig mer passende.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:Klager er NorgesPatriotene og organisasjonens leder. Klageren mener VG Nett har brutt god presseskikk ved å slippe til debattinnlegg som karakteriserer NorgesPatriotene på en feilaktig måte, blant annet ved å kalle organisasjonen Norgesidiotene og en «ikke-demokratisk naziorganisasjon». Videre reagerer klageren på grove personkarakteristikker mot ham selv. Det vises i klagen til Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, som pålegger redaksjonen å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.VG Nett mener «Norgesidiotene» er en passende karakteristikk, og viser til organisasjonens egne hjemmesider og vedtekter. Når det gjelder omtalen av lederen, viser VG Nett til at han er dømt for drapstrusler mot justisministeren og for besittelse av barnepornografi, og at han selv har framsatt grove beskyldninger mot navngitte personer. Avisen mener klageren må tåle de påklagede innleggene, og viser til at andre og grovere innlegg er blitt fjernet.

Pressens Faglige Utvalg viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, om plikten til å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. I det påklagede tilfellet har avisen fjernet flere innlegg, men på tross av anmodninger, ikke fjernet de påklagede. Utvalget er i likhet med avisen ikke imponert over debattnivået, men mener at en organisasjon med sterke synspunkter må tåle å bli debattert på en slik måte som i dette tilfellet. Det vises her til utvalgets uttalelse fra juni 1997 der det advares mot sjablonmessige stemplinger i tilknytning til betegnelser som «nazist« og «nynazist», men hvor det samtidig gjøres klart at det ikke er miljøet selv som kan avgjøre hvilke karakteristikker som kan aksepteres.Utvalget mener videre at VG Nett med fordel kunne ha fjernet de personlige karakteristikkene av klageren, men finner, på bakgrunn av klagerens egen aktivitet, at han må tåle en slik omtale.

VG Nett har ikke brutt god presseskikk.»Oslo, 20. november 2007Odd Isungset,

Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, John Olav Egeland,

Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse
Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Grenda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-185

Brudd

Antirasistisk Front mot Document

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

27.09.2023

Saksnummer

23-145

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU