Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 17-144NN mot Nettavisen

Presseetiske temaer

Identifisering

Rett til å forsvare seg

Stigmatiserende omtale

Privatliv

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder to blogginnlegg i Nettavisen som inneholdt anklager om mishandling og vold i minoritetsmiljøer.

Klager er kvinnen som omtales i innleggene. Selv om hun ikke er navngitt, mener klager at hun er blitt identifisert gjennom flere ulike opplysninger. Klager mener også at avisen har publisert anklager om hennes privatliv som ikke hører hjemme i det offentlige rom. Slik klager ser det, burde hun blitt kontaktet av Nettavisen før publisering, for å få imøtegå anklagene.

Nettavisen kan ikke se å ha brutt god presseskikk. Avisen mener at klager er fullt ut anonymisert; ifølge avisen er det umulig å kjenne henne igjen, med mindre man tilhører hennes innerste krets og allerede er kjent med saken. Avisen opplyser også at redaksjonen spurte klager etter publisering om hun vil skrive et svar til innlegget, noe klager avslo. Nettavisen mener videre at temaet har stor offentlig interesse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at også vonde, sensitive saker må kunne omtales i mediene. I slike saker er det imidlertid viktig å gjøre grundige presseetiske vurderinger av hvilke opplysninger som skal publiseres og måten det gjøres på. PFU understreker at Vær Varsom-plakaten også gjelder innsendte bidrag og meningsinnhold.

PFU har stor forståelse for at klager reagerer på innholdet i publiseringene. Anklagene mot henne er massive, og de angår hennes privatliv og tidligere samliv. PFU merker seg at klager ikke ble navngitt. Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 ber imidlertid mediene være varsomme også med andre identifikasjonstegn enn navn og bilde, når straffbare og klanderverdige forhold omtales. Utvalget mener at det finnes opplysninger i det første påklagede innlegget som gjør det mulig å kjenne igjen hvem det gjelder. PFU påpeker i tillegg at mediene bør være ekstra varsomme i identifiseringsspørsmål som gjelder miljøer der gruppene er små og det kan være lettere å kjenne igjen hvem som omtales.

Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 slår fast at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få imøtegå opplysninger av faktisk art. PFU merker seg at Nettavisen ikke tok kontakt med klager før publisering for å innhente samtidig imøtegåelse. Ettersom innlegget inneholder svært sterke anklager av faktisk art mot klager, mener utvalget at hun hadde krav på å komme til orde samtidig.

Nettavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.7 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 19. desember 2017

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,

Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum

Merknader

Anonymisert

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Ikke brudd

Askøy kommune mot Bergensavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-248

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Brudd

NN mot Grenda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-185

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU