Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 18-033Solveig Aksnes, Larissa Munch, Synne Østerlie, Victoria Engebretsen, Torkil Vatne, Helene Rogne mot Aftenposten

Presseetiske temaer

Redaksjonell uavhengighet

Reklame og kommersielle interesser

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Aftenposten publiserte torsdag 4. januar 2018 sesong 2 i serien «Stuck». I serien fulgte Aftenposten 25-åringen Emilie Beck til ulike land i Latin-Amerika. Hun traff tenåringsjenter som på ulike måter var blitt utsatt for overgrep eller maktmisbruk.

Serien hadde seks episoder. Episodene ble også publisert i hver sin nettsak, som inneholdt en kort presentasjon.

Nederst i nettsakene stod det:

«Serien er produsert for Aftenposten av TV Wonder AS i samarbeid med Plan International Norge. (Regi: Geir Fredriksen)»

I selve serien stod denne teksten innledningsvis i hver episode: «Aftenposten presents; a TV Wonder production; in collaboration with Plan International».

Til slutt stod følgende informasjon i rundt ett sekund i rulleteksten (i episode 2-6 var Aftenpostens redaktør og producer på et tidligere bilde i rulleteksten):

KLAGEN:

Klager er seks privatpersoner, som klager sammen. Klagerne mener Aftenposten har brutt følgende punkter:

  • Punkt 2.2, om redaksjonell uavhengighet
  • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
  • Punkt 2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk
  • Punkt 2.7, ukritisk formidling av PR-stoff
  • Punkt 2.8, om sponsing av journalistikk

Klagerne skriver:

«Vi mener det er problematisk hvordan Aftenposten samarbeider med Plan International Norge i sin serie STUCK (sesong 1 og 2) uten å markere godt nok at dette er et kommersielt prosjekt for Plan der Aftenposten fungerer som deres talerør. Dette gjør aftenposten helt ukritisk. Vi ser et klart brudd med flere paragrafer i Vær varsom-plakaten.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Aftenposten avviser at god presseskikk er brutt.

Avisen skriver at Stuck ikke er en nyhetsdokumentar. Virkeligheten er slik Emilie Beck ser den, forteller avisen, og videre:

«Dersom et team fra Aftenpostens utenriksredaksjon hadde laget en serie på samme tema, ville den blitt løst annerledes, med andre krav til bredde og nyanser, dokumentasjon og kildekritikk.»

Aftenposten opplyser at Stuck er et redaksjonelt produkt utviklet av Aftenposten og produksjonsselskapet TV Wonder, og at Aftenposten har det fulle og hele ansvaret for innholdet.

Stuck har fått betegnelser som reality-serie og dokusåpe i nominasjon til Gullruten, opplyser Aftenposten.

Om Plan Norges rolle, skriver avisen:

«Bistandsorganisasjonen Plan Norge ble invitert inn i prosjekt som sponsor og samarbeidspartner, på bakgrunn av deres arbeid mot alvorlige brudd på unge jenters rettigheter. Plan har som sponsor vært med på å finansiere serien, og deres faglige ekspertise har vært uunnværlig både før og under reisene.

Og ikke minst har Plans deltagelse vært nødvendig for å sikre god oppfølging og beskyttelse av jentene i serien, som i svært sårbare situasjoner har fortalt sin historie.»

Videre fremholder Aftenposten at samarbeidet med Plan er tydelig merket, både i artikler som er skrevet og i alle episodene:

«I sesong 2 kommer disse opplysningene både i starten, i såkalte ‘opening credits’, og på slutten i rulleteksten.»

Plan har «overhodet ingen innflytelse på innholdet i serien, hverken i opptak eller klipp», skriver Aftenposten. Dette er også nedskrevet i avtalen som TV Wonder har med organisasjonen, opplyser avisen.

«Men avtalen gir dem mulighet til å se produksjonen før den publiseres, for å ivareta sikkerheten til de unge jentene som er filmet, jfr vårt pkt 2 i dette tilsvaret. Serien handler heller ikke om Plan, og Plan uttaler seg aldri i serien.»

Aftenposten opplyser at redaksjonen har invitert inn Plan som sponsor også fordi organisasjonen kan bidra faglig. Aftenposten mener at tradisjonelle TV-kanaler har hatt stor frihet for at bistandsorganisasjoner kan sponse denne typen programmer:

«TV2 har Truls i Nepal, en serie om fadderbarna til Plan, finansiert av Plan, NRK har sine TV-aksjoner og TV2 har sine artistgallaer.»

Klagerne mener at Stuck bli fremstilt som seriøs journalistikk, «men egentlig fungerer som en kampanjeserie for Plan». Klager skriver videre:

«Fortellergrepet Aftenposten bruker er i seg selv ikke et problem, men vi mener det er svært problematisk at Aftenposten kaller dette for Emilie sin opplevelse av virkeligheten, når de senere vedkjenner at ‘Plan har som sponsor vært med på å finansiere serien, og deres faglige ekspertise har vært uunnværlig både før og under reisene’. Når Plan har spilt en så viktig rolle både før og under reisen, viser dette heller en virkelighet som Emilie har blitt servert av Plan.»

Klagerne mener det ikke stemmer slik Aftenposten skriver, at Plan aldri blir nevnt i serien. I begynnelsen av serien står følgende, skriver klager: «ADVARSEL inneholder grove brudd på jenters rettigheter. Plan arbeider hver dag for å stoppe dette».

Klagerne mener at Aftenpostens merking av serien ikke er tilstrekkelig fordi det ikke kommer frem hvor stor innflytelse Plan har hatt på innholdet.

«Det er mulig at Plan ikke har noe med opptak og klipp å gjøre, men når mye av forarbeidet er gjort ved hjelp av ‘Plan sin faglige ekspertise’ så kan en derfor ikke hevde at Plan ikke har hatt noen innflytelse på innholdet i serien.»

Klagerne skriver videre:

«Samarbeidet med Plan er ikke markert godt nok. Plan har blitt markert som sponsor, men ikke som en bidragsyter når det kommer til innhold i serien.»

Slik klagerne ser det, er heller ikke programmene som Aftenposten trekker frem fra NRK og TV 2 gode eksempler for sammenligning. Disse TV-aksjonene er klare innsamlingsaksjoner for bistandsorganisasjoner, skrive klagerne. «(…) når Aftenposten velger å sammenligne STUCK med dette sier de implisitt at serien er en innsamlingsaksjon/reklamekampanje for Plan.»

Aftenposten har ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder programserien Stuck i Aftenposten. Avisen har laget serien sammen med produksjonsselskapet TV Wonder, og i samarbeid med hjelpeorganisasjonen Plan International. I serien følger man den norske kvinnen Emilie Beck på reise i Latin-Amerika. Hun treffer tenåringsjenter som på ulike måter er blitt utsatt for overgrep eller maktmisbruk.

Klager er seks privatpersoner. De mener at Aftenposten har brutt Vær Varsom-plakatens krav om uavhengighet. Slik klagerne ser det, er serien en kommersiell kampanje for Plan, og de mener at Aftenposten ikke har opplyst godt nok om dette. De mener videre at Beck blir servert en virkelighet som Plan har regissert, og at det derfor ikke er uavhengig journalistikk. Plan har ikke bare bidratt som sponsor, men også til å skape selve innholdet i serien, ifølge klagerne.

Aftenposten avviser å ha brutt god presseskikk. Avisen opplyser at Stuck ikke er en nyhetsdokumentar. Serien har fått betegnelser som «reality-serie» og «dokusåpe», skriver avisen. Videre forteller Aftenposten at Plan er invitert med som sponsor og samarbeidspartner, også fordi organisasjonen har kunnet bidra faglig til serien. Plan har likevel overhodet ikke hatt noen innflytelse på innholdet i serien, fremholder avisen. Slik Aftenposten ser det, er serien tydelig merket som sponset.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) opplyser at utvalget har vurdert alle punktene i Vær Varsom-plakaten som klagerne har vist til, selv om ikke alle punktene svares opp i PFUs uttalelse. PFU mener at det er punkt 2.8, om sponsing, som er det mest sentrale.

Vær Varsom-plakatens punkt 2.8 slår fast at sponsing av nyhets- og aktualitetsjournalistikk er uforenlig med god presseskikk. PFU merker seg at den påklagede serien er sponset av hjelpeorganisasjonen Plan International. Dette opplyses det også tydelig om. I både innledning og rulleteksten står det at serien er laget i samarbeid med Plan. PFU finner merkingen presseetisk forsvarlig, og finner det ikke godtgjort at sponsoren har hatt innflytelse på det redaksjonelle innholdet.

Et viktig spørsmål for utvalget er om serien kan karakteriseres som aktualitetsjournalistikk. Å vurdere dette kan være en krevende øvelse. Begrepet aktualitetsjournalistikk er ikke tydelig definert i presseetikken, og heller ikke i andre klagesaker hvor sponsing har vært klaget inn.

PFU vil her legge til grunn at programserien må kunne sies å være aktualitetsjournalstikk. I den påklagede serien setter Aftenposten fokus på aktuelle samfunnsproblemer i Latin-Amerika. Seerne følger en programleder som møter unge jenter utsatt for overgrep og maktmisbruk. Programmet er publisert i Aftenpostens seksjon Verden. Negativ samfunnsutvikling blir tatt opp, blant annet når det gjelder kvinnesyn, machokultur, ekteskap med mindreårige m.m. Slik PFU ser det, er dette en type innhold som vanskelig kan karakteriseres som «dokusåpe» eller «reality-serie».

PFU noterer seg at en viktig del av serien også er programlederens egne følelser og reaksjoner. Dette gjør at serien skiller seg fra formen til en mer ordinær utenriksreportasje. PFU mener imidlertid at også journalistikk med utradisjonelle fortellergrep kan falle inn under begrepet aktualitetsjournalistikk. Journalisters egne opplevelser på reportasjereise kan være et kraftfullt virkemiddel til å løfte frem aktuelle problemstillinger.

Aftenposten har brutt god presseskikk på punkt 2.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. mai 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,

Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Ikke brudd

NN mot NRK

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

24.04.2024

Saksnummer

24-019

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU