Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 19-202Chris Rynning mot Verdens Gang

Presseetiske temaer

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Verdens Gang (VG) publiserte følgende tittel på nett søndag 12. mai 2019. Klikket man på tittelen «Satset to mrd. på planene til norske Chris – tapte alt» kom man direkte inn til E24.no og kunne lese artikkelen der.

KLAGEN:

Klager er omtalte mannen som klaget inn både E24 og VG for samme forhold.

Sekretariatet orienterte klager om at VG ikke hadde publisert artikkelen, kun tittelen og en lenke til E24.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

VG skriver at VG ikke har publisert artikkelen, men kun en lenke og et bilde. «E24 er et selvstendig selskap med egen ansvarlig redaktør. VG lenker til E24s innhold direkte fra front eller i artikler på samme måte som vi henviser til relevant innhold i andre medier som Bergens Tidende, Aftenbladet og Fædrelandsvennen. E24 skiller seg fra nettsteder som Godt, MinMote, Tek og VGTV. Disse er direkte underlagt VGs redaktøransvar.» VG mener det er dekning for tittelen/henvisningen VG publiserte, og viser til E24s tilsvar der dette underbygges.

Klager mener VG har et helt selvstendig presseetisk ansvar for det de bringer videre på sine nettsider. «For meg er skaden større ved at VG også har publisert saken da VG har et større publikum.»

VG understreker nok en gang at det eneste som er publisert i VG er en tittel og en lenke. Selve artikkelen er ikke publisert på noen plattformer underlagt VGs ansvarlige redaktør. E24 er et selvstendig selskap med egen redaktør. Formelt sett kan dette sammenlignes med at sol.no og andre nyhetsaggregatorer publiserer henvisninger til artikler i nettaviser.

VG har ikke publisert saken. VG står ansvarlig for lenken og tittelen. Når det gjelder formuleringen på fronten, har E24 redegjort for grunnlaget:

• Investorene satset 240 millioner dollar i Origo Partners. Verdiene var ved utgangen av 2018 beregnet til 6,3 millioner dollar. Det tilsvarer et verdifall på over 97 prosent. I denne sammenheng er det dekning for å omtale dette som å tape alt.

• Markedet har enda mindre tro på selskapet. Per 31. desember 2018 hadde selskapet en aksjekurs på 0,25 pence og markedsverdi på 896.897 GBP, altså noe over 1 million USD.

• Det er forøvrig verdt å nevne at Rynning selv har omtalt verdifallet som å tape alt. I et intervju med Adresseavisen svarte han følgende på spørsmål om hva han ville si til aksjonærene som hadde tapt penger på Origo Partners: «Til dem vil jeg si at jeg er lei meg og at jeg beklager, at jeg forstår og vet hvordan de har det, siden jeg har tapt alt selv.» Det var dekning for overskriften. VG har ikke brutt god presseskikk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Verdens Gang (VG) publiserte følgende tittel på fronten av VG Nett: «Satset to mrd. på planene til norske Chris – tapte alt.» Klikket man på tittelen kom man direkte inn til E24.no, som hadde skrevet og publisert artikkelen.

Klager er den omtalte mannen. Han har klaget både på artikkelen i E24 og på VG. Klager mener artikkelen gir et feilaktig inntrykk av at han har drevet en ulovlig og uetisk virksomhet og stukket av med aksjonærenes penger. Han avviser at alle pengene er tapt. Klager mener VG har et helt selvstendig presseetisk ansvar for det avisen bringer videre på sine nettsider.

VG påpeker at E24 er et selvstendig selskap med egen ansvarlig redaktør. VG mener dette formelt sett kan sammenlignes med at sol.no og andre nyhetsaggregatorer publiserer henvisninger til artikler i nettaviser. For øvrig mener VG det er dekning for VGs tittel/henvisning og viser til et verdifall på over 97 prosent. VG mener det i denne sammenheng er dekning for å omtale dette som å tape alt, skriver VG.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vurderer her om tittelen går lenger enn det er dekning for, jf. Vær Varsom-plakaten (VVP) 4.4, og om innhold og presentasjon er i tråd med kravene til omtanke og saklighet, jf. VVP 4.1.

Som utvalget sa i klagen mot E24: Det journalistiske språket vil, spesielt i titler og ingresser, oppleves forenklet. Dette fordi man har liten plass til rådighet, og stoffet skal gjøres forståelig for et bredt publikum. Det avgjørende er at titler og ingresser ikke forenkles så mye at den blir misvisende og uten dekning i artikkelen ellers, jf. VVP 4.1. Etter utvalgets mening fremgår det av artikkelen hva som menes med «tape alt». Klager kommer til orde og får sagt at selskapet har overlevd, men når så mye av verdiene er tapt, mener utvalget at det er dekning for tittelen.

Utvalget forstår at henvisningen oppleves rammende, men kan ikke se at VGs publisering er usaklig.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mars 2020

Anne Weider Aasen,

Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Nina Hernæs,

Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Ikke brudd

Askøy kommune mot Bergensavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-248

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU