Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 21-071Adv Bjørn Erik Rødser pva klient mot Filter Nyheter

Presseetiske temaer

Identifisering

Privatliv

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd på god presseskikk

Ikke brudd

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Filter Nyheter publiserte i mars 2021 en artikkel med tittelen: «Nazi-hilsener, 'sotrør' og drapstrusler: Supporterne Vålerenga ikke klarer å kvitte seg med». Artikkelen var illustrert med en bildemontasje. Ett av bildene viste en mann foran et nazi-flagg. I artikkelen stod det: «Kjent fra nynazistmiljøer og dømt for rasistisk vold: Ikke alle referansene til nazisme kan forklares som tomme provokasjoner. Sentralt i gruppen av Vålerenga-casuals står den mangeårige nazisten [NN], som er kjent for kontakter i høyreekstreme miljøer i flere land.»

Klager er den omtalte mannen, som klager via sin advokat, og anfører brudd på Vær Varsom-plakatens 4.7 om identifisering. Klager anfører at han er en ukjent person for folk flest, herunder også i Vål’enga-miljøet. I følge klager har han ikke verv i noen supporterklubb, supportergruppering eller i klubben selv. Offentlighetens behov for å få et navn og et bilde på ham synes å være svært lite tilstedeværende, mener klager.

Klager viser til at dommen for rasistisk motivert vold gjelder et forhold som ligger nesten syv år tilbake i tid, noe som ikke taler for en identifisering.

Filter Nyheter anfører at bakgrunnen for identifiseringen er at klager er en straffedømt, mangeårig høyreekstremist, som i dag fremstår som en nøkkelperson og pådriver i et miljø som blander nynazisme med en uttalt voldelig subkultur tilknyttet norske fotballarenaer. Ifølge redaksjonen er miljøet i berøring med unge fotballtilhengere og i en uforutsigbar utvikling, der det ikke er enighet mellom politiet, klubber og supporterforeninger hvordan koblingen til høyreekstremisme skal håndteres. Redaksjonen mener det har stor offentlig interesse hvilke personer i Norge som fremmer høyreekstremisme bak helt eller delvis anonymiserte profiler, siden slik aktivitet – om den ikke blir eksponert – kan ha en negativ effekt på andre som er sårbare for radikalisering.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kan se at omtalen og identifiseringen av klager oppleves belastende. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7 pålegger mediene å være varsomme med å bruke navn og bilde på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Den presseetiske vurderingen er derfor om offentligheten har et behov for å vite hvem personen er, og om dette behovet veier tyngre enn belastningen det utgjør for vedkommende å bli identifisert.

Slik PFU ser det, er det i tråd med medienes oppdrag å rette et kritisk søkelys på de omtalte miljøene. Det er også i offentlighetens interesse å få vite hvilke personer som er sentrale pådrivere i slike miljøer. I dette tilfellet mener utvalget at Filter Nyheter har godtgjort at klager er en slik sentral person. Utvalget viser også til bilder klager har lagt ut av seg selv på nettet, samt at han er dømt for rasistisk motivert vold.

Filter Nyheter har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. august 2021

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,

Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys, Lars Helle

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

NN mot Blikk

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.06.2024

Saksnummer

24-055

Brudd

NN mot Moss Avis

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-050

Brudd

NN mot Fredriksstad Blad

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

22.05.2024

Saksnummer

24-049

Se alle saker om samme pressetiske temaer
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU