Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-001SIAN mot Vårt Oslo

Presseetiske temaer

Identifisering

Rett til å forsvare seg

Feil i presentasjon

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Brudd på god presseskikk (flertallet)

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Vårt Oslo publiserte 19. desember 2021 en artikkel på nett med tittelen:

«SIAN gikk til angrep på vakt ved Oslo rådhus»

I ingressen stod det:

«Mannen ble sprayet i ansiktet med et rødt innhold.»

KLAGEN:

Klager er Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Ifølge klager har Vårt Oslo brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

1.5, om å beskytte mennesker mot overgrep

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

4.4, om dekning for titler etc.

4.5, om forhåndsdom

4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager mener Vårt Oslo har drevet med «usann medieaktivisme». Artikkelens overskrift er feil, argumenterer klager, som anfører at den «beskriver det motsatte av det bevislige faktum». Det var SIAN som ble angrepet, ikke vakten, fremholder klager:

«Først gikk voldsmennene til angrep på demokratiet idet de utøvde vold mot vårt lovlige koranbål. Deretter gikk de til fysisk angrep på en av våre menneskerettighetsaktivister med det resultat at offeret sprayet en av voldsmennene. Begge angrepene fra de kommuneansatte voldsmennene er lovstridige, og de er politianmeldt.»

Ifølge klager viser videoer som SIAN har publisert at en av vaktene først dyttet en av SIANs demonstranter. Vakten ble advart om at ytterligere dytting «vil bli betraktet som et angrep», skriver klager. Den andre vakten ignorer imidlertid denne advarselen, og «utøver vold» mot samme demonstrant kort tid etter, hevder organisasjonen.

«Da responderes det med lovlig merkespray», skriver SIAN.

Klager fremholder at Vårt Oslo velger å beskrive rollene som motsatte til tross for at de har sett videoen.

Videre skriver klager at SIAN ikke fikk muligheten til å svare på anklagene i artikkelen:

«Sett hen til den alvorlige anklage i overskriften skulle avisen tilbudt samtidig imøtegåelse da journalisten tok kontakt for å få tillatelse til å bruke bilde.»

SIAN opplyser at Vårt Oslo var første medium som omtalte hendelsen, og ifølge klager skapte avisens «falske påstander» grunnlag for uriktig dekning i andre medier.

TILSVARSRUNDEN:

Vårt Oslo avviser at god presseskikk er brutt. Avisen forklarer at de fikk oversikt over hendelsen gjennom å se videoen som SIAN selv la ut, samt gjennom å snakke med politiet.

Vårt Oslo skriver:

«VårtOslo valgte i dekningen å fremheve scenen hvor en vakt får sprayet rødmaling i ansiktet. Det er klart man kan tolke en slik markering ulikt og for eksempel velge å vinkle saken på at vakten trengte seg frem for å helle vann på Koran-bålet. Men vi valgte å legge fokuset på det vi oppfattet som mest dramatisk, at rådhusvakten fikk sprayet rødmaling i ansiktet.»

Avisen mener å ha dekning for tittelen. Vårt Oslo mener det er flere ting fra hendelsen som gjør det korrekt å skrive at vakten ble angrepet:

«Både selve sprayingen av rødmaling, den verbale trakasseringen underveis og det som kan oppfattes som en trussel. Underveis hører vi følgende blir sagt:

‘Nå kommer de med vann for å angripe ytringsfriheten’.

‘Vi må lage en manngard for å beskytte ytringsfriheten’.

‘Da må vi slåss’.»

Avisen skriver videre:

«Stemmen til en dame som presenterer seg som Anna den grusomme dominerer. Hun sier blant annet om mannen, som kan se ut som han har en utenlandsk opprinnelse:

‘Jeg ser svinet. Se godt på’n. Se på svinet. Skamløse svinet. Se på’n. Forræder. Se på forrædern. ‘

Til mannen som har fått sprayet rød maling i ansiktet, sier Anna den grusomme:

‘Vi henger deg ut, så folk kan se hva det er blitt av den norske vikingen.’

Dette mener vi kan tolkes som en trussel.»

Når det gjelder samtidig imøtegåelse, mener Vårt Oslo at de måtte kunne beskrive en «offentlig hendelse» uten at det automatisk utløste imøtegåelsesretten. Avisen trekker frem dekning av politiske markeringer og bankran som eksempler på slike hendelser.

«[vi] mener (…) det blir for strengt å skulle kreve [samtidig imøtegåelse] fra alle parter i en slik offentlig aksjon (det kan jo potensielt også være mange parter med ulike hensikter). Det må kunne gå an å beskrive faktuelle hendelser i en slik kontekst. Vi har heller ikke sagt noe om straffbarhet eller lovbrudd og kunne tatt enda sterkere i her. En helt annen ting er at saken kunne vært lengre og at den ville vært bedre opplyst om også Sian ble hørt. Det er vi enige i.»

Klager skriver:

«PFU skal drøfte om det var angriper eller offer som angrep. Dét er hva saken dreier seg om.»

Klager mener at det ikke kan tas til inntekt for avisens beskrivelse at «SIAN er villige til å sloss for å forsvare demokratiet».

Videre mener klager at Vårt Oslos sammenligning med mediedekning av andre demonstrasjoner, ikke blir riktig i dette tilfellet: «At maskerte ukjente barbarer i andre saker ikke gis samtidig tilsvar er en irrelevant anførsel.»

Vårt Oslo hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Vårt Oslo publiserte en artikkel om Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) som demonstrerte og brant koraner utenfor Oslo rådhus. Avisen skrev at SIAN «gikk til angrep» på en vakt som helte vann over koranbålet. «Mannen ble sprayet i ansiktet med rødt innhold», stod det i ingressen.

Klager er SIAN. Ifølge klager har Vårt Oslo snudd saken på hodet. Det var ikke SIAN som angrep vakten, men vakten som angrep dem, argumenterer klager. Vakten gikk til angrep på deres lovlige demonstrasjon gjennom å helle vann over koranbålet. Videre dyttet vakten en av SIANs demonstranter, og det ble respondert med «lovlig merkespray», skriver klager som viser til en film fra hendelsen. Klager påpeker også at de ikke fikk mulighet til å svare i artikkelen. De burde fått mulighet til å imøtegå sterke anklager, fremholder organisasjonen.

Vårt Oslo mener å ha dekning for artikkelen. Ifølge avisen kan både sprayingen og «verbal trakassering» av vaktene betegnes som et angrep. Redaksjonen valgte å fokusere på det de oppfattet som mest dramatisk, nemlig at rådhusvakten fikk sprayet rødmaling i ansiktet. Når det gjelder samtidig imøtegåelse, fremholder Vårt Oslo at det ikke var nødvendig fordi det var en «offentlig hendelse» i likhet med andre politiske markeringer. Slike hendelser må kunne dekkes uten å innhente imøtegåelse fra alle parter, argumenterer avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Vårt Oslo var i sin fulle rett til å velge vinkling, og at SIAN må akseptere et kritisk søkelys på sine demonstrasjoner. Like fullt må avisen ha dekning for vinklingen, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4.

PFU mener Vårt Oslo hadde tilstrekkelig dekning i dette tilfellet. Spraymalingen i ansiktet, som er godt dokumentert i den vedlagte videoen, må kunne karakteriseres som «et angrep».

Utvalget reagerer imidlertid på at SIAN ikke ble kontaktet i forbindelse med artikkelen. VVP 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse samtidig. Det vil si at den anklagede part skal få vite hva beskyldningene går ut på, og sjansen til å svare på dem i samme publisering.

PFU mener avisens formulering om angrep på en rådhusvakt utløste imøtegåelsesretten. Utvalget kan ikke se at det var en type hendelsesnyhet som gjorde det presseetisk akseptabelt å publisere før man har kontaktet den angrepne part.

Vårt Oslo har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 2. mars 2022

Ellen Ophaug,

Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys

DISSENS:

Et mindretall av utvalget ser at ordet «angrep» kan oppfattes som et sterkt utsagn, men mener at det i dette tilfellet fremstår som en beskrivelse av hendelsen. Det skal være rom for spissing og forenklinger i journalistikken. Det er dokumentert at vakten ble sprayet i ansiktet med rødmaling og mindretallet mener at Vårt Oslo måtte kunne omtale dette som et angrep uten at retten til samtidig imøtegåelse utløses, jf. VVP 4.14. Mindretallet merker seg for øvrig at artikkelen er i kort format, og at den er holdt i en nøktern form.

Mindretallet mener imidlertid at tilsvarsretten er utløst og legger til grunn at SIAN kunne komme til orde i avisen med et tilsvar i etterkant, jf. VVP 4.15.

Vårt Oslo har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 2. mars 2022

Anne Weider Aasen, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes

Merknader

Et mindretall i PFU tok dissens.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Ikke brudd

Askøy kommune mot Bergensavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-248

Brudd

Gjermund Hagesæter mot Fitjarposten

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

27.09.2023

Saksnummer

23-107

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU