Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 22-189Barber Blix mot Glåmdalen

Presseetiske temaer

Feil i presentasjon

Disse presseetiske temaene er tagget ved hjelp av KI. Dersom du ser noe feil, tips oss gjerne her.

Ikke brudd

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

SAMMENDRAG:

Glåmdalen publiserte 18. september 2022 en artikkel på nett om frisørsalongen «Barber Blix». Tittelen var: Erna stenger salongen der menn får være menn: – Jeg er lei meg og forbanna:

Artikkelen ble også publisert på Facebook. Teksten i innlegget var den samme som nettartikkelens tittel:

«Erna stenger salongen der menn får være menn: – Jeg er lei meg og forbanna»

Artikkeltittelen Facebook var på sin side forskjellig fra nettartikkelen. Det stod:

«Etter litt over fire år er det kroken på døra for salongen»

I brødteksten kom det frem at salongens eier hadde planer om å fortsette driften «men heretter å jobbe noe hjemmefra og som mobil frisør som kommer hjem til kundene».

KLAGEN:

Klager er Barber Blix. Ifølge klager har Glåmdalen brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten, om å ha dekning for titler.

Klager reagerer på at Glåmdalen skrev på Facebook at det var «kroken på døra» for bedriften. Det var det ikke dekning for, formuleringen gjør at det fremstår som at bedriften har gått konkurs, mener klager. Faktum er at bedriften flyttes, ikke at den legges ned, argumenterer klager.

«Jeg så meg tvunget til å sende sms til alle kunder, da det har vært masse pågang fra kunder om at jeg har lagt ned. Hva med alle i distriktet jeg ikke har mulighet for å sende melding til? Dette kan faktisk være katastrofale konsekvenser for bedriften», skriver kvinnen som driver frisørsalongen.

Klager opplyser at hun kontaktet avisen etter publisering, og at redaksjonen da endret tittelen, men at avisen fremdeles ikke tok hensyn til det feilaktige inntrykket av at bedriften legges ned.

«De modifiserte seg litt, men holdt fast på en overskrift som oppfattes som at driften stenger. Redaktøren skrev i sms til meg: "salongen skal slik jeg oppfatter teksten avvikles snart". Enda forstår de ikke at overskriften er villedende», skriver hun.

Avslutningsvis skriver klager:

«Til og med barna mine har fått høre på skolen at jeg stenger. "kroken på døra" har da aldri vært omtalt i det øyeblikket man bytter lokalitet.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Glåmdalen kan ikke se at god presseskikk er brutt, og skriver:

«Salongen til klager skal avvikles. Hun skal fortsatt ta imot kunder hjemme og være mobil frisør. Men selve salongen i Skarnes sentrum blir borte. Leieavtalen er sagt opp. Er det da dekning for å bruke formuleringer som ‘stenger salongen’ og ‘kroken på døra for salongen der menn for være menn’? Vi mener det.»

Glåmdalen viser til Facebook-innlegget som klager selv publiserte, og som var grunnlaget for den påklagede artikkelen.

«Salongen legges jo ned, selv om hun fortsetter med en annen form for drift med utgangspunkt i sitt eget hjem. ’Det er over’, som hun selv skriver i innlegget», fremholder avisen.

Slik klager ser det, blir det språklige handlingsrommet utrolig snevert hvis PFU slår ned på formuleringene i dette tilfellet. «‘Kroken på døra’ brukes ikke bare om konkurser, men også når noe avvikles eller ’er over’», skriver Glåmdalen.

Avisen opplyser at de har fjernet «plussingen» av saken for å imøtekomme klager, som har reagert på at lesere uten abonnement bare får med seg Facebook-inngangen og ikke selve innholdet i artikkelen.

Glåmdalen skriver også:

«Det var i Facebook-posten formuleringen ‘Kroken på døra’ ble benyttet. Vi mener, som begrunnet over, at dette er dekkende, all den tid salongen blir borte. Men siden reaksjonene til klager var så vidt sterke, valgte vi å komme henne litt i møte og fjernet Facebook-posten vår.»

Glåmdalen understreker at redaksjonen aldri har skrevet at det var «kroken på døra» for selskapet.

Klager fastholder at det ikke var dekning for tittelen.

Klager, altså bedriftseieren, viser til Facebook-innlegget sitt og påpeker at det der ikke står et eneste sted at bedriften skal avvikles.

«Siste setningen i innlegget (…) skriver jeg også, ‘samme meg, samme telefonnr, samme kvalitet og samme tullballet.’», argumenterer hun.

Klager skriver også:

«Jeg tror ikke at avisa hadde som noe mål om å skade bedriften. Men når den allmenne oppfatningen av ordspillet i overskriften er at bedriften er konkurs, er det uforståelig for meg at man velger å ikke løse dette på en mye enklere måte enn å måtte klage det inn til PFU.»

Glåmdalen fastholder sitt syn om at det var dekning for titlene.

«Er det dekning for å bruke formuleringer som ‘Erna stenger salongen der menn får være menn – Jeg er lei meg og forbanna’ og ‘Etter litt over fire år er det kroken på døra for salongen’ i tittel og Facebook-henvisning når leieavtalen er sagt opp og salongen, den man faktisk kan gå inn døra til i Skarnes sentrum, blir borte?» spør avisen retorisk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Glåmdalen om en frisør som stengte salonglokalene og begynte å jobbe hjemmefra. På Facebook skrev avisen at det var «kroken på døra for salongen».

Klager er frisøren. Hun mener Glåmdalen har gitt inntrykk av at hun er konkurs og legger ned bedriften. Hun mener det ikke var dekning for tittelen, ettersom hun fortsetter virksomheten hjemme hos seg selv og hos kundene. Klager opplyser at hun har fått mange henvendelser fra folk som tror hun har gitt seg som frisør.

Glåmdalen mener det var dekning for tittelen. Salongen ble avviklet, og det var derfor grunnlag for å bruke ord som «kroken på døra» og «stenger», fremholder avisen. Glåmdalen opplyser at de har kommet klager i møte gjennom å fjerne «plussingen» av saken, slik at også de uten abonnement kan lese hele artikkelen. Avisen påpeker at det i selve artikkelen kommer frem at klager fortsetter bedriften i en annen form. Avisen fjernet også Facebook-publiseringen for å imøtekomme klager.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at Glåmdalen var i sin fulle rett til å skrive om saken, og at det er avisens oppgave å dekke det lokale næringslivet.

PFU kan forstå at klager ønsket en annen vinkling, som tydeligere fikk frem at hun fortsetter driften som frisør. Utvalget understreker samtidig at det er ansvarlig redaktør som bestemmer hva som skal publiseres, og dermed også hva som skal brukes som tittelpoeng, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 2.1, om redaktøransvaret. Samtidig må vinklingen være i tråd med øvrige punkter Vær Varsom-plakaten, ikke minst VVP 4.4, om å ha dekning for titler.

Slik PFU ser det, hadde Glåmdalen dekning for tittelen både på Facebook og i artikkelen, ettersom det er et faktum at klager avviklet driften i salonglokalene. PFU legger vekt på at det kom frem i brødteksten at klager vil fortsette som frisør hjemmefra og hos kundene sine.

Glåmdalen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. november 2022

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim,

Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge

Merknader

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Ikke brudd

Askøy kommune mot Bergensavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-248

Brudd

Gjermund Hagesæter mot Fitjarposten

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

27.09.2023

Saksnummer

23-107

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU