Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-018Barnevernet mot Verdens Gang

Presseetiske temaer

Ikke brudd

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

VG brøt ikke god presseskikk

VG omtalte en kjent drapssak og fortalte hvordan broren til en drept kvinne hadde opplevd det. Avisen måtte kunne omtale saken selv om det medførte indirekte identifisering av barna til den drepte kvinnen.

Artikkelen ble publisert i januar 2023, og omtalte drapssaken fra brorens perspektiv. Han fortalte både om hvordan han opplevde det da drapet skjedde, og hvilke tanker han har i etterkant.

Klager:

Barnevernet klaget via advokat inn saken for PFU på vegne av den drepte kvinnens to barn. Ifølge klager har VG publisert en «underholdningsartikkel». Avisen identifiserte den drepte kvinnen, og barna ble derfor indirekte identifisert, påpekte klager. En slik publisering var ikke berettiget tatt i betraktning den store belastningen som saken utgjør for barna, mente klager. Klager viste til at barnas rolle i drapssaken også ble omtalt. VG tok ikke hensyn til hvilke konsekvenser publiseringen kunne få for barna, anførte klager.

Mediet:

Verdens Gang (VG) avviste at god presseskikk er brutt. Redaksjonen var i kontakt med advokaten før publisering og gjorde grep i artikkelen av hensyn til barna. Artikkelen kunne ifølge avisen ikke vært publisert dersom klagers ønsker skulle vært etterkommet, og det kunne ikke avisen gå med på. Mediehuset avviste at det var en «underholdningsartikkel», og viste til at det har offentlig interesse å skrive om både brorens opplevelser og ubesvarte spørsmål i saken, som ble omtalt i artikkelen. VG påpekte at et drap ikke er en privatsak. Den drepte kvinnen ble identifisert, og barna dermed indirekte identifisert, allerede da kvinnen først ble meldt savnet, argumenterte avisen.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene må ta hensyn til hvordan omtale av kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.6. I drapssaker sitter det ofte igjen etterlatte som er sterkt rammet, og som kan oppleve medieomtalen som en tilleggsbelastning. Det må det tas hensyn til i de presseetiske vurderingene.

Når barn er berørt eller omtalt, skal det vises særlig varsomhet. Vær Varsom-plakatens 4.8 krever at mediene vurderer hvilke konsekvenser publiseringen kan for barna både på kort og lang sikt.

Må kunne omtales

Samtidig er det en del av pressens samfunnsoppgave å omtale alvorlige hendelser. Alvorlige saker har ofte stor offentlig interesse. Det er hvordan omtalen utføres som er avgjørende presseetisk sett.

PFU merker seg at klager mener barna ikke burde vært indirekte identifisert i den påklagede artikkelen. Indirekte identifisering av barna skjer i det øyeblikk mediene forteller hvilken drapssak det gjelder, det vil si hvem som er drept. PFU fastslår at VG måtte kunne fortelle om dette. Saken ville vært vanskelig å omtale uten å fortelle hvem det handlet om.

Brorens perspektiv

PFU merker seg videre at klager mener VG har publisert en «underholdningsartikkel». Utvalget har stor forståelse for at barna er i en svært vanskelig situasjon, og at medieomtale kan oppleves som en tilleggsbelastning. PFU fastslår like fullt at brorens perspektiv og de uavklarte spørsmålene i drapssaken hadde offentlig interesse.

Omtale av barna

Barna ble også i noen grad omtalt direkte i artikkelen, og PFU understreker viktigheten av å gjøre grundige etiske avveininger når barn omtales i en så alvorlig sak som dette. I det påklagede tilfellet gjelder det opplysninger som var direkte relevant for straffesaken og skyldspørsmålet. Omtalen var nøktern og kortfattet, og PFU noterer seg at VG gjorde grundige vurderinger før publisering.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mai 2023

Ellen Ophaug,

Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Tove Lie,

Ylva Lindberg, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys

Merknader

Anonymisert

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Ikke brudd

Askøy kommune mot Bergensavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-248

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Brudd

NN mot Grenda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-185

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU