Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 23-243Tor-Erik Røberg-Larsen mot TV 2

Presseetiske temaer

Redaksjonell uavhengighet

TV 2 brøt ikke god presseskikk

Lars Joakim Skarvøy måtte kunne intervjue tidligere statsminister Erna Solberg om hennes manns aksjehandel, selv om han er nær venn med Solbergs rådgiver, Cato Husabø Fossen. TV 2s intervju med Solberg var ett av 16 intervjuer den dagen. Utvalget konkluderte med at det ikke var grunnlag for en spekulasjon om at vennskapet hadde innflytelse på det journalistiske innholdet, og derfor heller ikke påkrevd å opplyse om.

Ikke brudd

Relevante punkter i VVP

Innklaget publisering

PFUs uttalelse

TV 2 publiserte fredag 6. oktober 2023 et intervju med tidligere statsminister Erna Solberg om hennes manns aksjehandel. En av intervjuerne var TV 2-journalist Lars Joakim Skarvøy.

Klager:
Tor-Erik Røberg-Larsen anførte at Skarvøy i mange år har hatt tette, personlige bindinger til Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen. Sistnevnte var blant annet forlover i bryllupet til Skarvøy. De to har også jobbet tett sammen i Verdens Gang, påpekte klager.

Klager mente at den tette relasjonen mellom de to var i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 2.2, om bindinger og redaksjonell uavhengighet.Videre påpekte klager at Husabø Fossen befant seg i rommet da intervjuet fant sted, og at TV 2 heller ikke opplyste om vennskapet mellom de to, i strid med VVP 2.3, om åpenhet om bakenforliggende forhold.

Mediet:
TV 2 påpekte at Skarvøy ikke har noen personlig relasjon til intervjuobjektet Erna Solberg. Det er en vesentlig forskjell på å ha en nær relasjon til et intervjuobjekt, i dette tilfellet en partileder, og å ha det til en av intervjuobjektets rådgivere, pressesjefer eller andre ansatte, anførte redaksjonen. Skarvøy kunne selvsagt aldri ha intervjuet Husabø Fossen, men han måtte kunne intervjue Erna Solberg, fremholdt TV 2. Redaksjonen påpekte at intervjuet gjaldt hennes personlige situasjon og forhold, ikke forholdene i Høyres administrasjon eller andre temaer med relasjon til Husabø Fossen.


Av den grunn mente redaksjonen det heller ikke var påkrevd å opplyse publikum om vennskapet. Relasjonen mellom dem er offentlig kjent, og har vært omtalt i mediene flere ganger, anførte TV 2. Redaksjonen viste ellers til at norsk presse- og samfunnsliv er fullt av personer som kjenner hverandre godt, og mente mediene ikke kan være nødt til å oppgi enhver mulig kontakt eller relasjon til alle mulige kilder, omtalte personer eller organisasjoner.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at det er avgjørende for publikums tillit til journalistikken at redaksjonen opptrer fritt og uavhengig, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP)2.1. Utvalget viser til at VVP 2.2 pålegger mediene å verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, og unngå roller og bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Dersom det er forhold rundt det publiserte som er relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet, må redaksjonene også opplyse om dette, jf. VVP 2.3.

Dette er sentrale elementer i presseetikken. Det er ikke nok at redaksjonen selv vet at det hverken er bindinger eller dobbeltroller knyttet til det publiserte. I noen tilfeller må det også opplyses om, for å komme spekulasjoner i forkjøpet.

Ekstra varsomhet

Den presseetiske vurderingen i denne saken dreier seg i første rekke om vennskapet mellom Lars Joakim Skarvøy og Cato Husabø Fossen gjorde at Skarvøy ikke kunne intervjue Erna Solberg. PFU påpeker at Husabø Fossens daværende rolle som pressesjef i Høyres stortingsgruppe og rådgiver for Solberg måtte føre til ekstra varsomhet fra TV 2s side, noe utvalget oppfatter at skjedde. Utvalget legger vekt på at det ikke dreide seg om et eksklusivt intervju for TV 2, der det kunne bli stilt spørsmål om hvorfor kanalen ble valgt fremfor andre medier. Det er heller ikke pekt på at innholdet i intervjuet kan reise tvil om redaksjonens uavhengighet overfor Solberg.

PFU merker seg også at TV 2 i tilsvarsrunden viste til at det tidligere ble utarbeidet en instruks for den profesjonelle kontakten mellom vennene. Utvalget presiserer at vurderingen gjelder denne konkrete saken, ikke andre saker der problemstillingen kan være aktuell.

Ikke opplysningsplikt

Slik utvalget ser det, var Husabø Fossens rolle som tilrettelegger av Solbergs 16 intervjuer med norske medier den dagen heller ikke av en slik karakter at det var nødvendig for TV 2 å opplyse publikum om vennskapet med Skarvøy. PFU kan ikke se at det i dette tilfellet var grunnlag for en spekulasjon om at vennskapet hadde innflytelse på det journalistiske innholdet.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2023

Ellen Ophaug,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Frode Hansen,
Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes

Klagen

Klager er Tor-Erik Røberg-Larsen, som anfører brudd på disse punktene i Vær Varsom-plakaten (VVP):

2.2 - om å verne om sin uavhengighet

2.3 - om åpenhet om bakenforliggende forhold

Klager skriver:

«6. oktober sendte TV2 et intervju med Erna Solberg der stikkordene var habilitet og aksjehandel. Intervjuet var 20 minutter langt. En av de som sto for intervjuet, som fant sted i Høyres Hus, var TV2.journalist Lars Joakim Skarvøy. Til stede i intervju-rommet var også Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen.

TV2-journalist Skarvøy har i mange år hatt tette, personlige bindinger til Husabø Fossen. Sistnevnte var blant annet forlover i bryllupet til Skarvøy, Bilder om hyggelige sammenkomster både 17. mai og nyttårsaften som Skarvøy har lagt ut på sosiale medier, viser at Skarvøy og Husabø Fossen er bestekompiser. De jobbet for øvrig tett sammen i mange saker i VG i 2014 og 2015. Det kan også opplyses om at Skarvøy, ifølge Dagbladets undersøkelser, har hatt byline på 14 saker som har omhandlet Sindre Finnes og koblinger.

Professor i journalistikk, Svein Brurås, mener den tette relasjonen mellom Skarvøy og Husabø Fossen kan true troverdigheten til journalistene. Denne uttalelsen støtter jeg.

I Intervjuet med Erna Solberg på TV2 ble det fra TV-kanalens side ikke nevnt at reporter Lars Joakim Skarvøy har et nært vennskap til Høyres pressesjef, Cato Husabø Fossen. Sistnevnte oppholdt seg for øvrig i rommet der intervjuet fant sted. At TV2 ikke opplyste om dette sterke vennskapet som Skarvøy har til Husabø Fossen, mener jeg er brudd på paragraf 2.3 i Vær Varsom Plakaten.

Med bakgrunn i dette, mener jeg TV2 har brutt paragraf 2.2 og 2.3 i Vær Varsom-plakaten om Integritet og Troverdighet.»

Mediets svar

TV 2 påpeker innledningsvis at Norge er et lite land, og at det nærmest er uunngåelig at journalister og samfunnsaktører kjenner hverandre når man dekker et saksfelt over tid.

Redaksjonen skriver:

«Journalister lever ikke i et vakuum. Det er en styrke for journalistikken at de som skal utføre

samfunnsoppdraget, har med seg både levd liv, erfaringer, og til og med vennskap som eksisterer utenfor redaksjonene. Slik blir journalisters kunnskaper breddet ut, og journalistikken blir bedre. En journalist som ikke har venner, eller kun har venner som er journalister, kan ikke være det eneste yrkesidealet som gjelder.

(...)

Vi oppfatter klagen til å handle om journalist Lars Joakim Skarvøy kunne intervjue Erna Solberg, etter at hans venn og journalistkollega Cato Husabø Fossen gikk fra å være politisk reporter og programleder i NRK Dagsrevyen, til en administrativ stilling i Høyre. Gjør det at Skarvøy aldri kan intervjue Erna Solberg, et intervjuobjekt han verken har en personlig eller vennskapelig relasjon til, eller andre politikere i Høyre? Hva så med Fossens tidligere arbeidsgiver NRK? Vil Fossens ekskolleger der kunne intervjue Erna Solberg? Det er et spennende spørsmål med vidtrekkende konsekvenser, som PFU skal ta stilling til.

Dernest oppfatter vi at klagen handler om hvor langt mediene skal være pliktige til å opplyse om bakenforliggende forhold. Skarvøy har altså ingen bakenforliggende relasjon knyttet til intervjuobjektet Erna Solberg. Men han kjenner og er venn med, en ansatt i Høyres hovedorganisasjon som inngår i staben for partiledelsen. Mange norske journalister som har venner i både egne og andre redaksjoner, har skiftet jobb, og startet som kommunikasjonsarbeidere eller andre støttefunksjoner i organisasjoner, departementer, politiske partier, og andre institusjoner journalister har befatning med. Vil dette gjøre at deres opprinnelige redaksjoner og venner må opplyse om denne relasjonen hver gang de skal intervjue en person i den respektive organisasjonen, departementet, eller partiet?

PFUs behandling vil sette ned viktige gjerdestolper som vil skape presedens for mange norske redaksjoner. TV 2 imøteser diskusjonen med stor interesse.(...)»

TV 2 opplyser at intervjuet ble forberedt og gjennomført for tv av to reportere i TV 2: Kahni Ismail og Lars Joakim Skarvøy. I tillegg var Une Solheim med under forberedelsene og til stede for å bistå for TV2.no. TV 2 hadde også fotojournalister til stede. Intervjuet ble sendt i sin helhet direkte på TV 2 Nyheter.

Om forholdet mellom Skarvøy og Husabø Fossen, skriver redaksjonen:

«Gjennom 2010-tallet jobbet Lars Joakim Skarvøy og Cato Husabø Fossen som politiske journalister i ulike redaksjoner, og utviklet et vennskap.

(...)

1.oktober 2020 fortalte Fossen til Skarvøy at han hadde takket ja til jobb som pressesjef i Høyre. Skarvøy, som skulle begynne som reporter i TV 2 den 5. oktober 2020, informerte arbeidsgiver om dette. Etter sommerferien, i begynnelsen av august 2021, informerte Skarvøy TV 2-ledelsen om at han skulle ha Cato Husabø Fossen som forlover i bryllupet sitt to uker senere, og at forloveroppgaven var en avtale som var inngått flere år tilbake, da Fossen var NRK-journalist.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække utarbeidet en instruks for hvordan kontakten med Fossen skulle håndteres.

Hovedpunktene var at

•Det ville være for strengt å ta Skarvøy av jobben som politisk journalist.

•Det ville være for strengt at Skarvøy ikke kunne dekke Høyre – og i praksis heller ikke andre partier.

•Skarvøy skulle ikke intervjue eller omtale Fossen.

•Hvis Skarvøy skulle lage saker om "det indre liv", omrokkeringer, maktkamper osv. i Høyre, hvor Fossen var en del av aktørene, ble det gjort klart at TV 2 åpent ville informere om relasjonen dem imellom.

•Skarvøy måtte være ytterst forsiktig med, og så langt det var mulig unngå, å ha direkte profesjonell kontakt med Fossen.

•Avslutningsvis ble hensynet til hvordan TV 2s seere, lesere og kilder for øvrig oppfatter denne relasjonen understreket, sammen med

•Skarvøys eget ansvar for å sørge for at han er på den sikre siden.

Dette har både Skarvøy og redaksjonen fulgt opp deretter.»

Om vurderingene som ble gjort rundt intervjuet med Erna Solberg, skriver TV 2:

«(...)20. september fikk Une Solheim tilslag på en intervjuavtale med Solberg, etter flere dagers forespørsel.

(...)

Det ble diskutert hvem som skulle gjennomføre intervjuet. Siden Une Solheim, Kahni Ismail, og Lars Joakim Skarvøy var reporterne på jobb med best kjennskap til tematikken, ble det klart at noen av dem skulle gjennomføre intervjuet. Det endte med Kahni Ismail og Lars Joakim Skarvøy, siden Une Solheim skulle dekke Norges Banks rentemøte samme formiddag. Une Solheim dro rett til Høyres hus da rentemøtet var over, for å sitte i rommet under intervjuet, og notere/spille inn nyhetspoeng til TV2.no underveis. Altså var alle tre reporterne involvert.

De tre reporterne utarbeidet i fellesskap en disposisjon for intervjuet. I tv-intervjuet som gikk live i sin helhet på TV 2 Nyheter, kan man se at det er Kahni Ismail som tar føringen, ønsker seerne velkommen, og leder intervjuet fra start. Lars Joakim Skarvøy følger opp, og i løpet av intervjuet stiller han Erna Solberg en rekke kritiske spørsmål. I den journalistiske bearbeidingen av intervjuet, var det Kahni Ismail som redigerte reportasjen til 21-sendingen, og sto for utvelgelsen av hva som skulle med. Her er det tatt med klippebilder hvor man ser Cato Husabø Fossen gå sammen med Erna Solberg på Høyres hus, samt Fossen i samme bilde som Skarvøy i et knapt sekund.

Skarvøy har ingen personlig relasjon til intervjuobjektet Erna Solberg. Han har gjort flere intervjuer med henne, både kritiske og personlige, siden 2008. Relasjonen har alltid vært utelukkende profesjonell. I denne perioden har Solberg hatt en rekke rådgivere, som Skarvøy i større eller mindre grad har blitt kjent med. Aksjesaken som vedrører Solberg, handler primært om tilbakeliggende forhold, fra perioden 2013-2021 da hun var statsminister. Altså i perioden før Fossen ble presserådgiver i Høyre.

Det er en vesentlig forskjell på å ha en nær relasjon til et intervjuobjekt, i dette tilfellet en partileder, og å ha det til en av intervjuobjektets rådgivere, pressesjefer, ansatte, etc. Lars Joakim Skarvøy kunne selvsagt aldri ha intervjuet Cato Husabø Fossen. Men Lars Joakim Skarvøy må kunne intervjue Erna Solberg. Å kjenne noen i et parti, en organisasjon, etc., kan ikke avskjære muligheten til å intervjue andre personer i partiet.»

TV 2 opplyser videre at det ble tatt en rekke grep for å vise varsomhet og ivareta TV 2s integritet:

«Lars Joakim Skarvøy hadde ingen direkte kontakt med Cato Husabø Fossen i forkant av intervjuet. All kontakt med Høyre om avtaler og premisser for intervjuet, ble gjort av andre enn Lars Joakim Skarvøy. Før Kahni Ismail og Lars Joakim Skarvøy dro til Høyres hus, var Lars Joakim Skarvøy helt tydelig på at Kahni Ismail måtte ta over intervjuet hvis Cato Husabø Fossen på noen som helst måte ble nevnt underveis fra Erna Solberg sin side. Ismail skulle også ta ansvar for å stille eventuelle spørsmål om Fossen, dersom det skulle være aktuelt. Det skjedde imidlertid ikke under det 24 minutter lange direktesendte intervjuet.

(...)

TV 2 har vært helt åpen på intervjusituasjonen. I TV-reportasjen Kahni Ismail lager til vår 21-sending, er Fossen synlig i rommet.

Vi vil også mene at man her må ha en enhetlig presseetisk norm. Prinsipielt blir det galt å si at Skarvøy kan intervjue Solberg i en nettsak på TV2.no, men ikke i våre TV-nyheter. Plattformen (og den aktuelle redaksjonens størrelse eller bemanning) kan ikke være avgjørende», fremholder redaksjonen.

TV 2 mener det vil få store konsekvenser for mange norske redaksjoner hvis man skal sette en hard linje for personer man kan intervjue, ved vennskap til en person i en stabsfunksjon, som Fossen tross alt er i.At man er forlover tilsier selvsagt at vennskapet er, eller har vært, nært. Hvor og hvordan skal grensene trekkes for dette? spør redaksjonen.

TV 2 viser også til at norske presse- og samfunnsliv er full av personer som kjenner hverandre godt, og har nære vennskap, i kraft av å ha vært kolleger i et redaktørstyrt medium. En rekke journalister har skiftet jobb, og gått over til stabsfunksjoner for intervjuobjekter, skriver redaksjonen, og viser til konkrete eksempler, og skriver:

«Skal kollegene i redaksjonene der disse personene har jobbet, og utviklet personlige relasjoner og de naturlige bindingene som oppstår i et arbeidsgiver-ansatt-forhold, være avskåret fra å intervjue personer på vedkommendes nye arbeidssted?

Det er umulig for journalister å unngå bindinger, særlig de bindingene som naturlig oppstår til kolleger man jobber sammen med i en redaksjon. Dersom PFU faller ned på at VVP 2.2 er brutt, og at Skarvøy på grunn av sitt vennskap med Fossen aldri kan intervjue Erna Solberg eller noen andre sentralt i Høyre, vil man innskrenke store deler av handlingsrommet til norsk presse.»

Gitt at det var presseetisk akseptabelt at Lars Joakim Skarvøy deltok i intervjuet med Erna Solberg, var det presseetisk påkrevd å opplyse om hans relasjon til Cato Husabø Fossen? spør redaksjonen, og svarer:

«Vår konkrete vurdering for intervjuet med Erna Solberg, var at det – innenfor god

presseskikk - ikke var påkrevd å gi en meddelelse til publikum om Lars Joakim Skarvøys vennskap med Fossen. At det lå en forloversituasjon i vennskapet ser vi ikke i seg selv har avgjørende betydning, det er de reelle forholdene mellom journalist og kilde/medvirkende, som avgjør.

Intervjuet gjaldt Erna Solbergs personlige situasjon og forhold, ikke forholdene i Høyres administrasjon eller andre temaer med relasjon til Fossen. Det var ikke vesentlige bindinger i forholdet mellom journalisten og den intervjuede, eller andre forhold som berørte temaet for, eller gjennomføringen av, intervjuet.

Relasjonen mellom Lars Joakim Skarvøy og Cato Husabø Fossen er offentlig kjent, og har vært omtalt i media flere ganger. TV 2 gjør ingen forsøk på å skjule dette.»

Avslutningsvis skriver TV 2:

«I dette tilfellet mener vi (...) at det vil medføre et skred av disclaimere og opplysningsplikt i medie-Norge dersom PFU overser de faktiske forholdene rundt planlegging, gjennomføring og publisering av det innklagede og legger seg på en fellelse. En slik uttalelse vil ha stor påvirkning på tilsvarende vurderinger frem i tid.

(...)

Vi kan ikke sette oss i en situasjon der det alltid er en plikt å oppgi enhver mulig kontakt eller relasjon til alle mulige kilder, omtalte personer eller organisasjoner. Men vi har en plikt til å vurdere hvert enkelt tilfelle nøye, og vår beslutning i denne saken bygger på de hensyn god presseskikk tilsier og det konkrete resultatet av vurderingene kan ikke karakteriseres som i strid med god presseskikk.

(...)

Hvis vi ender med for stramme grenser og ikke tar hensyn til det arbeid, de vurderinger og det konkrete forhold som ligger forut for det publiserte, svekkes redaksjonenes og redaktørenes 'skjønnsmargin' og styringsrommet for hvordan vi kan bruke våre redaksjonelle medarbeidere. Det kan også svekke vår evne til å drive kritisk journalistikk.»

Partene hadde ikke ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble avsluttet.

Videoopptak av behandling

Det er PFUs skriftlige uttalelse som utgjør utvalgets konklusjon. Den muntlige diskusjonen i møtet er PFUs metode for å komme frem til konklusjonen.

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Kindred Group mot NRK

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

29.11.2023

Saksnummer

23-132

Ikke brudd

Egil Heinert mot TV 2

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-221

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU