Hopp til hovedinnhold

PFU-sak 24-013NN mot Avisa Oslo

Presseetiske temaer

Faktasjekk og kildebredde

Rett til å forsvare seg

Lukket behandling

Denne saken har lukket behandling, og vises her med mindre og anonymisert informasjon.

Avisa Oslo brøt god presseskikk

PFU konkluderte med at påstander som fremkom i forbindelse med omtalen av et samlivsbrudd brøt med kravene til opplysningskontroll og eksmannens rett til samtidig imøtegåelse.

Brudd

Felt på punkt i VVP

Øvrige punkter i VVP

PFUs uttalelse

Avisa Oslo publiserte et intervju med en profilert person i forbindelse med et nytt verv. Der ble også intervjuobjektets skilsmisse et tema.

Klager:

Intervjuobjektets eksmann anførte at det ble tegnet et bilde av ham som en far som har bidratt lite eller ingenting, og at han i liten grad har vært til stede for barna sine. Spesielt reagerte klager på at hans ekskone fremstilte det som at hun har hatt eneomsorg for barna, med en eksmann som har bodd andre steder i landet. Det riktige er at han har vært deltagende i barnas liv, med samvær i helgene og ferier, fremholdt klager. Han mente barna ikke skulle blitt dratt inn i intervjuet. Videre anførte klager at han uriktig ble beskyldt for å svikte sine barn økonomisk.

Klager fremholdt at han ikke ble kontaktet før publisering, og dermed ikke fikk mulighet til å tilbakevise sterke, usanne påstander. Videre viste klager til at påstanden om at hans ekskone har vært alenemor også ble postet på journalistens Facebook-side.

Mediet:

Avisa Oslo mente at det var relevant å omtale skilsmissen, siden intervjuobjektet måtte svare på spørsmål om denne i forbindelse med vervet hun skulle overta. Redaksjonen pekte på at hun ikke kom med anklager om årsakene til bruddet eller sterke beskyldninger mot eksmannen. Avisen fremholdt at hun måtte kunne snakke om sine egne opplevelser av samlivsbruddet, og følgene av det for henne og familien.

Redaksjonen beklaget overfor klager at han ikke ble kontaktet i forkant av publiseringen og forberedt på intervjuet. Klager ble tilbudt tilsvar og en beklagelse i avisen, noe han avslo. Etter dialogen med klager fjernet avisen to dager etter publisering setningene om at hun var alenemor, med en eksmann som har bodd andre steder i landet, selv om avisen mente dette ikke var en sterk beskyldning.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ser at det var relevant å omtale skilsmissen. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.3 ber mediene vise respekt for folks privatliv, men å omtale en skilsmisse er i seg selv ikke et brudd på god presseskikk. I den presseetiske vurderingen er det måten det gjøres på som er avgjørende.

Ikke direkte omtale

VVP 4.8 pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette er ment å verne barn mot direkte omtale og eksponering i sammenhenger som innebærer en unødig belastning. Utvalget ser at omtale av et samlivsbrudd uansett kan oppleves belastende, men legger likevel vekt på at barna i dette tilfellet ikke er direkte omtalt.

Ingen faktisk beskyldning

Avisa Oslo måtte kunne bringe videre intervjuobjektets opplevelse av skilsmissen, selv om utvalget har forståelse for at hennes eksmann fant dette ubehagelig. PFU skjønner at klager opplevde opplysningen om at hun var alenemor som en beskyldning om at han var fraværende i barnas liv. Likevel kommer utvalget til at dette ikke var en faktisk beskyldning som utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Utvalget peker på at begrepet alenemor, eller opplysningen om at far hadde bodd andre steder i landet, ikke uten videre kan leses som at far er fullstendig fraværende og uten omsorg for sine barn.

Faktisk og etterprøvbart

Slik PFU ser det, er det presseetisk mest problematiske i denne saken opplysningene om at intervjuobjektet etter samlivsbruddet ble aleneforsørger og måtte jobbe veldig mye for å kompensere for to inntekter. Dette er faktiske, etterprøvbare opplysninger som må leses som at klager ikke har bidratt økonomisk i barnas oppvekst, og som klager skulle fått mulighet til å svare på før publisering, jf. VVP 4.14. I dette tilfellet dreide det seg også om et så sensitivt tema som et samlivsbrudd, med barn involvert. Det skjerpet kravet til at begge parter skulle blitt hørt.

Opplyse saken

Den samtidige imøtegåelsen handler ikke bare om å gi den som angripes mulighet til å forsvare seg. Den skal også bidra til å opplyse saken på best mulig måte. VVP 4.14 er derfor nært beslektet med kravet til kildekritikk og opplysningskontroll i VVP 3.2. Siden redaksjonen ikke kontaktet den beskyldningene ble rettet mot, oppfylte avisen heller ikke kravet til kontroll av opplysningene som ble publisert. Omtalen av skilsmissen fremstod derfor ensidig og uten nødvendige forbehold.

Avisa Oslo har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2 og 4.14.

Oslo, 20. mars 2024

Ellen Ophaug,

Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Tove Lie, Ylva Lindberg, Øyvind Kvalnes,
Ingrid Rosendorf Joys,

Relaterte saker

Vis saker med samme:

Brudd

Askøy kommune mot Dagbladet

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-249

Ikke brudd

Askøy kommune mot Bergensavisen

Relevante punkter i VVP

Behandlingsdato

31.01.2024

Saksnummer

23-248

Brudd

NN mot Frolendingen

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

20.03.2024

Saksnummer

23-288

Brudd

NN mot Grenda

Felt på punkt

Øvrige punkt

Behandlingsdato

19.12.2023

Saksnummer

23-185

Se alle saker vurdert på samme punkt i VVP
Til presse.no

Dette er en betaversjon, som skal videreutvikles. Tips om feil og forbedringer kan sendes inn her.

PFU